Celkem: 1538 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 25.09.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2020

Byla nakoupena 1. 8. 2013 nemovitost včetně pozemku. V kupní smlouvě byly uvedeny splátky kupní ceny. Poslední splátka byla 31. 7. 2014. Vše bylo řádně uhrazeno. V roce 2019 byla nemovitost včetně pozemku prodána. Je tento prodej osvobozen dle § 4 ZDP?

Publikováno: 23.09.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 01.01.2020

Mzdová účetní zpracovává mzdy pro firmu, která je laboratoř, normální provoz je 5denní pracovní týden, 40 hodin týdně. V současné době zpracovávají testy na covid-19, potřebují pracovat i v sobotu a neděli.

Publikováno: 23.09.2020
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2020

Na jaký účet je potřeba zaúčtovat promlčené DPH z výnosů?

Publikováno: 18.09.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.07.2020

Společnost s ručením omezeným provozuje fitness centrum a 2x do roka pořádá víkendové soustředění pro své členy. Společnost s. r. o. objedná ubytování vč. stravování a připraví sportovní program pro účastníky. Pod jakou sazbu DPH bude platba za soustředění spadat?

Publikováno: 16.09.2020
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 01.01.2020

Účetní má ve firmě případ vrácení cla za kontejnery, které nebyly procleny. Je tam vrácení daně. Účetní tato operace vyjíždí na řádku 61 na přiznání daně z přidané hodnoty. Nesedí jí účet 395, kde účtuje interním dokladem daň na vstupu a na výstupu, ale účet 343 jí sedí. Jak zaúčtovat správně?

Publikováno: 14.09.2020
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 30.06.2020

Účetní jednotka potřebuje poradit se správným účtováním z oblasti opatření k Covidu 19. Konkrétně se jedná o:

  1. Covid II – příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru (ČMZRB),
  2. odpuštění platby soc. pojištění pro právnické osoby (s. r. o.) po dobu 3 měsíců (za zaměstnavatele),
  3. příspěvek z programu Antivirus (vyplacené náhrady zaměstnancům – příspěvek z úřadu práce).
Publikováno: 11.09.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2020

Jde o úhrady za zjednodušené a řádné daňové doklady, které jsou hrazené v hotovosti. Je zákonem stanovené, aby byl přiložený doklad o úhradě, tzn. podepsaný příjmový doklad resp. při platbě kartou přiložit potvrzení o úhradě „stvrzenku“? Musí to takto být, nebo je to jen doporučeno?

Publikováno: 09.09.2020
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 01.01.2020

Kam do přiznání k DPH patří služby tuzemského plátce na nemovitosti na Slovensku? Je to služba podle § 10 místa plnění a patří do specifiky bez souhrnného hlášení? A pak obdoba je pronájem automobilového prostředku (delší jak 30 dnů není tedy krátkodobý) do Polska? Je to řádek 21 jako služba se souhrnným hlášením nebo jiný bez souhrnného hlášení? V každém případě se to nedaní. Podobná je provize do Polska, kterou uskutečňuje plátce tuzemský plátci v Polsku. Všechny dotazy jsou mezi plátci tuzemskými a EU.

Publikováno: 04.09.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2020

Společnost s. r. o. měla 3 společníky – matka, otec, syn. Otec zemřel a při dědictví bylo rozhodnuto, že matka se vzdá svého podílu v s. r. o. Syn tedy zdědil podíl po otci a darem ho dostal i od matky. Nyní má 100% podíl v s. r. o. a chce 50 % podílu darovat své sestře. Jsou všechny tyto transakce osvobozené od daně dle § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 ZDP? Vše probíhalo bezúplatně a v rámci rodiny.

Publikováno: 03.09.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od: 01.07.2020

Společnost s. r. o. prodala automobil, kupní smlouva i faktura vystaveny dne 30. 6. 2020, kupující ten den auto odvezl. V technickém průkazu je den přepisu 15. 7. 2020. Do kdy společnost s. r. o. platí silniční daň, do 30. 6., nebo 15. 7. 2020?

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.