Celkem: 995 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 02.12.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.07.2020

Pokud chce poplatník nějaké výdaje odečíst jako náklady od příjmů, musí být na daných účetních dokladech jeho IČO? Nebo jen od určité hodnoty?

Publikováno: 27.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 27.05.2020

Zaměstnavatel splnil podmínky pro uplatnění Antiviru C za všechny tři měsíce (06–08/2020). Podal včas Přehledy na MSSZ, ale platba pojistného za 07/2020 odešla z jeho účtu až 20. 8. 2020. Vztahuje se na tohoto zaměstnavatele nárok na prominutí pojistného za měsíc 07/2020, nebo o něj pozdní platbou přišel?

Publikováno: 27.11.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od: 01.07.2020

Je možné, aby jediný společník a jednatel v s. r. o. měl uzavřenou dohodu o provedení práce? Jednalo by se konkrétně o účetní firmu a výkonem by bylo vedení účetnictví a zpracování mezd. Nejednalo by se o činnost související s vedením firmy – to společník (jednatel) vykonává bez odměny. Pokud by byla možná dohoda na vedení účetnictví, musela by být DPP schválena rozhodnutím společníka a musela by mít ověřené podpisy?

Publikováno: 27.11.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od: 31.07.2020

Společnost plánuje k 1. 1. 2021 realizovat rozdělení společnosti s odštěpením sloučením se společností nástupnickou (LPV).  Součástí odštěpení je i převedení části zaměstnanců, jedná se o 14 lidí. Budou převáděni pouze zaměstnanci v hlavním pracovním poměru. Jaký je správný postup při předávání a přebírání těchto zaměstnanců, kteří budou přecházet na LPV?

Publikováno: 27.11.2020
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2020

Účetní jednotka potřebuje zařadit do hmotného majetku dotykový terminál, prostřednictvím kterého si zaměstnanec může zkontrolovat svoji docházku, přesčas, chybné čipování atd. Patří tento terminál do první nebo druhé odpisové skupiny?

Publikováno: 26.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 01.01.2020

K 31. 12. 2020 bude společnost ukončovat pracovní poměr se zaměstnankyní dohodou bez udání důvodu s odstupným 3 měsíce.

Od 20. 8. 2020 dosud je v pracovní neschopnosti a bude až do 31. 12. 2020. Má fixní měsíční plat 31 000 Kč. Při určení výše odstupného bude mzdová účetní vycházet z předchozího čtvrtletí nebo může použít fixní plat?

Publikováno: 25.11.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od: 30.07.2020

Zaměstnankyně nastoupila dne 4. 5. 2020 na mateřskou dovolenou, na kterou navazuje rodičovská dovolená. Mateřská dovolená skončí dne 15. 11. 2020 a od 16. 11. 2020 bude čerpat řádnou dovolenou. Bude mít nárok na 20 dní dovolené, tj. v nekrácené výši?

Publikováno: 25.11.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.07.2020

Fyzická osoba koupí výhodně v dražbě nemovitost za určitou cenu – např. 10 mil. Kč. Provede na této nemovitosti některé další úpravy charakteru technického zhodnocení v řádu 3 mil. Kč. Nemovitost bude nadále průběžně pronajímat. Následně tuto nemovitost chce příští rok po dokončení úprav vložit do základního kapitálu s. r. o. Vznikne zde pak poměrně velký rozdíl mezi jeho pořizovací cenou (dražba + technické zhodnocení) a znaleckým posudkem pro účel navýšení kapitálu např. 20 mil. Kč.

Publikováno: 24.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 01.01.2020

Paní X je u svého zaměstnavatele na HPP v dočasné pracovní neschopnosti a čerpá dávky z nemocenského pojištění. Současně má podepsanou i DPP, kterou může vykonávat i nadále (souběžně s nemocenskou), a to např. v době povolených vycházek ošetřujícím lékařem. Opora je v zákoně č. 187/2006 v § 14 odst. 2, který zní: „V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně.Je-li nárok na tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou.“ 

Publikováno: 24.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 14.10.2020

Od 14. října 2020 dle usnesení vlády ČR č. 1021, následně dle usnesení vlády za dne 21. října 2020 č. 1079 a dle usnesení vlády ze dne 30. října 2020, č. 1116 bylo nařízeno omezení či zákaz mimo jiné služeb. Penzion s restaurací měl po výše uvedenou dobu ubytované dělníky a bylo po dobu 2 hodin otevřené okénko na výdej obědů.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.