Celkem: 968 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
...
Publikováno: 15.10.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Jednatel objednal montáž pro své soukromé účely, faktura je bohužel na firmu a v režimu přenesené daňové povinnosti.

Je možné, aby účetní tuto fakturu řádně přiznala na řádcích pro „reverse charge“ jako ekonomickou činnost s tím, že vystaví jednateli „přefakturaci“ na tuto montáž? Z pohledu DPH naše společnost řádně odvede částku tak, jak má, jednatel bude mít v ruce také fakturu na tuto montáž s DPH, je to z pohledu zákona akceptovatelné?

Publikováno: 14.10.2021
Autor: Ing. Václav Benda, ve spolupráci s Metodickou radou Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2021

Obchodní společnost registrovaná jako plátce DPH v ČR by měla fakturovat prodej domény (převod vlastnictví) ruské společnosti, tedy do země mimo EU. Vystaví se faktura s 21% DPH, nebo bez DPH? Lze vyfakturovat v měně EUR nebo v USD?

Publikováno: 14.10.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Česká identifikovaná osoba má vlastní kanál na YouTube, kam Google umísťuje reklamy a poté dle počtu zhlédnutí dostává tato česká osoba IO platby. Bude tento příjem podléhat DPH v České republice, když se nejedná o službu poskytnutou neplátci daně v jiném členském státu EU, ale irskému plátci DPH?

Publikováno: 13.10.2021
Autor: Ing. Simona Pacáková, ve spolupráci s Metodickou radou Svazu účetních ČR
Právní stav od: 28.07.2021

Zaměstnanci s několika dětmi pravděpodobně vznikne nárok na přídavky na děti (velmi „těsně“ splní podmínky nároku). Započítává se v příslušném potvrzení do příjmů ze závislé činnosti i příspěvek zaměstnavatele na stravenky, případně příspěvek na penzijní pojištění nebo příspěvek na dovolenou (dárkový poukaz, zaměstnanec nedostane finanční částku)?

Ve formuláři potvrzení (sekce D1) je uvedeno, že výjimkou je jen částka, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla podle zákona o daních z příjmů. To tedy znamená, že do čistého příjmu se zahrnuje i příspěvek na penzijní nebo životní pojištění, i když se k těmto finančním prostředkům zaměstnanec dostane nejdříve v 60-ti letech? Ve vzoru formuláře s vysvětlivkami je zároveň hned pod tímto textem uvedeno: Zaměstnavatel potvrdí „čistý příjem“… . Jak správně postupovat při vyplnění dokladu o výši příjmů?

Publikováno: 13.10.2021
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 01.01.2021

Účetní chce použít § 30a ZDP na mimořádné odpisy majetku – osobní automobil zařazený v odpisové skupině 2. Tento automobil má firma pořízený na úvěr, po dobu úvěru je vlastníkem úvěrová společnost a provozovatelem vozidla je firma. Je v tomto případě nějaká výjimka pro uplatnění mimořádných odpisů?

Publikováno: 11.10.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2021

V zadání se jedná o čerpání a nárok na dovolenou pedagogických pracovníků.

Pedagogičtí pracovníci čerpají dovolenou v délce osmi týdnů zpravidla o hlavních letních prázdninách. Pedagog má od ledna do srpna sjednán vyšší úvazek, podle tohoto úvazku také čerpá dovolenou v srpnu. Od září se úvazek výrazně změní směrem dolů.

Nárok na dovolenou v hodinách se přepočítá. Jde o to, jestli se musí tento rozdíl v hodinové dovolené vyrovnávat, tzn. musí náhradu za dovolenou pedagog vrátit, nebo se tento rozdíl nevyrovnává?

To platí i obráceně, pokud od září úvazek pedagoga vzroste.

Publikováno: 11.10.2021
Autor: Ing. Václav Benda, ve spolupráci s Metodickou radou Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2021

Obchodní společnost v kooperaci s vývojovým ústavem strojírenské fakulty jedné nejmenované univerzity vyvinula produkt, který nyní připravuje pro prodej. V rámci spolupráce s univerzitou se dohodla, že za její intervenci při vývoji jí bude odevzdávat vždy 10% podíl z čistého zisku za prodej tohoto produktu. 

Jak správně postupovat z pohledu DPH? Měla by obchodní společnost hradit univerzitě 10% podíl z čistého zisku a k tomu DPH? Např: při prodeji 100 kusů bude čistý příjem, který společnost utrží, 10 000 Kč. Podíl odevzdaný univerzitě tak bude činit 1 000 Kč. Měla by tedy obchodní společnost platit univerzitě ještě navíc DPH (cca 1 200 Kč)?

Kloníme se spíše k názoru, že by to takto být nemělo.

Publikováno: 11.10.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Plátce DPH si pořídil mobilní telefon v celkové výši 5 000 Kč, kde toto plnění je osvobozené od DPH, jelikož se jednalo o nákup použitého telefonu. Na jaký řádek v sestavě DPH se má toto plnění napsat?

Bude v okamžiku prodeje ze strany plátce za vyšší cenu třeba o 1 000 Kč odvod DPH pouze z hodnoty 1 000 Kč a tato hodnota se vykáže na řádku 01, osvobozené plnění, které by se vykázalo na řádku 50 nebo 26?

Publikováno: 08.10.2021
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2021

Lze odepsat pohledávku, pokud byl žalován (nebo přihlášen do insolvence) jen ručitel – ne společnost s r. o.?

Publikováno: 07.10.2021
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2021

Mají zaměstnanci nárok na proplacení státních svátků, když jsou celý měsíc na ostatních náhradách?

Když má zaměstnanec tarifní mzdu měsíční a je celý měsíc na ostatních náhradách, jak se v této mzdě chová proplacení státních svátků?

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.