Celkem: 1013 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 25.02.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Nová společnost, neregistrovaná za plátce, poskytuje služby cestovního ruchu. Která plnění má zahrnovat do obratu pro registraci za plátce?

Publikováno: 24.02.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

V listopadu 2020 spol. s r. o. – plátce DPH koupila dům, klasifikován jako rodinný dům, odečet DPH plný, protože byl pronajatý plátci DPH na archivní místnosti. Nepočítalo se, že bude dál rodinný, původní záměr byl překvalifikován. V lednu 2021 obývací část byla pronajatá občanu, neplátci DPH. Měsíční koeficient 0,954 – poměr osvobozených plní k neosvobozeným. Na konci zdaňovacího období, bude zohledněna 1/10 DPH odečteného při nákupu. Bude z celé části nebo alikvotní, která je najímána jen tomu občanovi? Protože ten zbytek bude ještě stále archiv.

Publikováno: 23.02.2021
Autor: Ing. Marta Ženíšková, Ing. Monika Velková, ve spolupráci s Metodickou radou Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2021

Může mít člen kontrolní komise SVJ (člen - příjem do 2 500 Kč měsíčně) sepsanou dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti? Tento příjem se jen zdaní, nebo se z něho platí i odvody na zdravotní a sociální pojištění?

Publikováno: 23.02.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Advokátní kancelář se sídlem v České republice poskytla právní služby občanovi Srbska, který je nepodnikatel a má trvalé bydliště v Srbsku. Právní služba se týkala vyřešení nájemní smlouvy na byt v Praze. Nyní bude advokátní kancelář vystavovat na tuto poskytnutou právní službu daňový doklad. Bude daň z přidané hodnoty v tomto případě nulová?

Publikováno: 22.02.2021
Autor: Ing. Simona Pacáková, ve spolupráci s Metodickou radou Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2021

Po odchodu do důchodu a přerušení živnosti přicházejí fyzické osobě stále úhrady za faktury z doby podnikání. Jak tyto příjmy danit a podléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění?

Publikováno: 19.02.2021
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2021

Společnost s r. o. provozuje penzion a zažádala o dotaci v rámci programu „Covid –Ubytování“ za rozhodné období 14. 3. 2020 do 24. 5. 2020, částka přišla na účet někdy koncem října – v rozhodnutí o schválení přidělení dotace je mimo jiné napsáno, že je příjemce dotace povinen vést přijatou dotaci (a veškeré náklady s ní související) odděleně s jednoznačnou analytikou. Účetní nechce udělat chybu a neví, jestli je její pohled správný – dle jejího názoru nejde přece jenom o běžnou dotaci, např. na majetek (tedy účtování na zvláštních analytikách – náklady proti dotaci atd.), ale je to dotace na ušlý zisk – jak ji má účetní správně zaúčtovat a je to z daňového hlediska zdanitelný příjem?

Publikováno: 18.02.2021
Autor: Ing. Simona Pacáková, Ing. Monika Velková, ve spolupráci s Metodickou radou Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2021

Společnost s ručením omezeným pronajímá byty a tyto příjmy (nájem a zálohy na energie) jsou osvobozené od daně. Dále pronajímá nebytové prostory jako např. garáž, nebo byty ještě nezkolaudované. Které příjmy se počítají do obratu pro určení povinnosti stát se plátcem DPH?

Publikováno: 17.02.2021
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 01.01.2021

Fyzická osoba k 31. 12. 2019 ukončila HPP a také vedlejší činnost jako OSVČ a stala se plnohodnotným živnostníkem na hlavní činnost – respektive od 1. ledna loňského roku (1. 1. 2020) se stala osobou samostatně výdělečně činnou vykonávající hlavní činnost. Také začala platit minimální zálohy na sociální a zdravotní a žádné zálohy na daň.

Publikováno: 17.02.2021
Autor: Ing. Vladimír Zdražil, ve spolupráci s Metodickou radou Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2021

Nevím si rady se zaúčtováním postoupení pohledávky - směnky. Z tohoto důvodu se na vás obracím s prosbou o radu.

Fyzická osoba poskytla právnické osobě (účetní jednotce A) finanční hotovost (půjčku) ve formě směnky. Zhruba po roce tato fyzická osoba prodala celou směnku jiné právnické osobě (účetní jednotce B). Prodala ji v nominální hodnotě směnky. Jak se tato koupě směnky bude účtovat v účetní jednotce B?

Publikováno: 16.02.2021
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2021

Dotaz směřuje k otázce povinnosti registrace na FÚ jako identifikovaná osoba (IO). Česká firma s. r. o., neplátce DPH, má přijmout službu z EU (Belgie) od plátce DPH, jde o tvorbu webového portálu. Podle § 6h se stává identifikovanou osobou datem přijetí zdanitelného plnění a do 15 dnů se má registrovat jako IO. Ale co když zaplatí k této službě zálohu dříve? Vztahuje se na ni povinnost registrace už od data zaplacení zálohy (pro forma faktura)? Jde o § 24, kde je v odst. 1 už řeč o plátcích a IO a v odst. 3 o poskytnutých úplatách před uskutečněním zd. plnění.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.