Celkem: 475 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 15.11.2019
Autor: RNDr. Ivan Brychta
Právní stav od: 01.01.2019

Poplatník nabyl v roce 2019 bytovou jednotku v budově bytového domu včetně spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích p. č. 1 a p. č. 2. Pozemek p. č. 1 je evidován jako zastavěná plocha a nádvoří a je celý zastavěný budovou bytového domu, jedná se o pozemek, který je součástí této jednotky. Tento pozemek tak není předmětem daně.

Publikováno: 15.11.2019
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 01.01.2019

Firma podepsala se zákazníkem dohodu o narovnání s tím, že firma má vůči zákazníkovi pohledávky z roku 2017 a 2018. Zákazník tvrdí, že tyto pohledávky nemá v evidenci. Tuto anabázi firma ukončila dohodou s tím, že zaplatí 1/2 salda a ostatní se odepíše, výnos pak účetní firmy zaúčtuje na účet 646. Zákazník není v insolvenci. Je v tomto případě nějaké úskalí v oblasti daní (DPH, DPPO)?

Publikováno: 13.11.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.04.2019

OSVČ zemědělec dostal nabídku na outdoorové pracovní oblečení v hodnotě 90 000 Kč. Může si toto pracovní oblečení uplatnit jako daňový výdaj? Popřípadě částečně dát jako soukromý výdaj např. 60 % daňově uznatelné a 40 % nedaňově?

Publikováno: 08.11.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.04.2019

Účetní není jasná problematika vykazování záloh v režimu přenesení daňové povinnosti. Když hledala řešení, zda se má odvést resp. vykázat DPH při přijetí zálohy v režimu přenesení daňové povinnosti, v zákoně o DPH, došla k § 92a odst. 4. Účetní potřebuje k tomuto paragrafu vysvětlující informace (kdy může vzniknout povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění v režimu přednesení daňové povinnosti).

Publikováno: 06.11.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.04.2019

Tuzemská akciová společnost vlastní obchodní podíl ve výši 50 % obchodní společnosti v Malajsii. Valnou hromadou této malajské společnosti bylo rozhodnuto o výplatě dividend – poměrově dle výše obchodních podílů, tedy pro tuzemskou společnost 50 %. Lze u zdanění použít § 19 odst. 9 ZDP? Pokud je třeba tyto dividendy zdanit, bude to v ČR nebo v Malajsii a jakou sazbou? 

Publikováno: 31.10.2019
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2019

Zaměstnanec z Ukrajiny dostal v září 2019 povolení k dlouhodobému pobytu včetně zaměstnanecké a modré karty. Na prohlášení doplní číslo pasu, datum narození a do kolonky „identifikace pro daňové účely ve státu daňové rezidence“ doplní Ukrajina a „stát, jehož jste daňovým rezidentem“ bude také Ukrajina? Měsíční hlášení o výši daně nerezidenta FÚ se podává jen za srážkovou daň?

Publikováno: 30.10.2019
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 01.01.2019

Firma provozuje penzion. Jakou sazbu daně uplatní u rekreačních pobytů?

Publikováno: 29.10.2019
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2019

Personální agentura sepisuje se svými zaměstnanci dohodu o srážkách ze mzdy. V této dohodě zaměstnanec vyslovuje zaměstnavateli svůj souhlas k provádění srážek týkajících se stravování v závodní jídelně. Dále zaměstnanec vyslovuje svůj souhlas k provedení srážky za celou částku účtovanou za vstupní prohlídku u lékaře, jestliže pracovní poměr skončí ve zkušební době. Lze tyto srážky ze mzdy akceptovat? Jsou tyto srážky předmětem DPH?

Publikováno: 25.10.2019
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od: 01.01.2019

Finanční instituce má dvě možnosti, jak investovat volné finanční prostředky. První možností je, že nakoupí a prodá cenné papíry sama a účtuje o každé transakci zvlášť – security by security (nákup, prodej, přecenění, kurzové rozdíly). Druhou možností je svěřit volné finanční prostředky externímu správci. Jaké podklady má vyžadovat od externího správce – v jaké podrobnosti a v jaké frekvenci? Je možné účtovat o externě spravovaném portfoliu po jednotlivých druzích cenných papírů souhrnně (akcie, dluhopisy – nákupy, prodeje, přecenění, kurzové rozdíly) v měsíční periodě?

Publikováno: 23.10.2019
Autor: Ing. Ivan Macháček
Právní stav od: 01.01.2019

Občan s příjmy ze závislé činnosti investuje do akcií různých akciových společností v rámci RMS systému. V roce 2019 nutně potřebuje určité finanční zdroje a z toho důvodu prodá 2 000 akcií společnosti Moneta Money Bank v září 2019 se ztrátou za cenu 73 Kč/akcii, přičemž tyto akcie pořídil v roce 2018 za cenu 78 Kč/akcii. K jinému prodeji akcií v roce 2019 nedošlo.

...