Celkem: 503 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 17.01.2020
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 01.01.2019

Jak postupovat v případě, když společnost, plátce DPH, zakoupila na základě kupní smlouvy návěs za 3 000 eur od soukromé osoby ze Slovenska? Musí to společnost uvádět do přiznání k DPH?

Publikováno: 15.01.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.04.2019

Účetní má klienta, který je v ČR neplátce a poskytl službu ve formě korektury. Vystavil fakturu na osobu registrovanou v jiném členském státě, kde na faktuře uvedl také, že služba byla provedena v ČR ve výši 250 EUR. Plynou mu nějaké povinnosti? Musí se registrovat jako identifikovaná osoba? Pokud ano, co vše musí být podáno?

Publikováno: 13.01.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Je možné zažádat o předčasný důchod, pokud účetní odhlásí přihlášenou osobu z pracovněprávního vztahu (pracuje jako účetní firmy)? Tato osoba je ještě jednatelem firmy. Jednatele firma nemá v pracovněprávním vztahu. Odměnu firma jednateli nevyplácí, mzdu také ne. Tato osoba chce zůstat jednatelem bez nároku na mzdu či odměnu.

Publikováno: 10.01.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.04.2019

Společnost přijala ukrajinské pracovníky, kteří mají bydliště na Ukrajině a od společnosti získali ubytování v pronajatém bytě. Společnost na ně bude uplatňovat slevu 3 500 Kč na přechodné ubytování. Ale když se stanou rezidenty, potom na tento bezplatný příspěvek nebudou mít nárok. Jak je to s nerezidentem, který se v průběhu roku stane, na základě časového testu 183 dnů, rezidentem? Znamená to, že se rezidentem stává zpětně pro celý kalendářní rok? Od kdy vlastně nebude firma moci tento bezplatný příspěvek uplatňovat?

Publikováno: 10.01.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Jednatel ve své firmě kromě řízení společnosti také skutečně pracuje na stejné pozici jako ostatní 3 zaměstnanci. Má na to uzavřenu pracovní smlouvu na pozici truhlář. Jak se k němu má chovat účetní? Je to zaměstnanec? Odvádí vše jako za zaměstnance, vyplácí náhradu za DPN v prvních 14 dnech apod.? Na OSSZ ho účetní přihlašuje jako zaměstnance nebo jako jednatele? Zákonné pojištění zaměstnavatele se na něj nevztahuje z důvodu, že nevykonává závislou činnost (nikdo mu nevelí)?

Publikováno: 08.01.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.04.2019

OSVČ (neplátce DPH), rezident ČR, pracuje jako IT pracovník, bude pravidelně odjíždět a fakturovat pro právnickou osobu usazenou v Norsku. Práce budou probíhat 3 týdny v Norsku a 14 dní v ČR. V tomto intervalu asi 4x po sobě. Má tento OSVČ nějakou povinnost na území Norska? Bude mít povinnost se na území ČR přihlásit jako osoba identifikovaná k dani (DPH)? Dochází ke zdanitelnému plnění na území ČR? Jak se na tyto práce dívá zdravotní pojišťovna?

Publikováno: 03.01.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2019

Jak je to se spotřební daní, když provozovatel čerpací stanice (s. r. o.) nakupuje PHM, alkohol a cigarety od států EU?

Publikováno: 27.12.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.04.2019

Pokud fyzická osoba vyřazuje nemovitost z obchodního majetku (stavěla nemovitost před 20 lety, tehdy si uplatňovala DPH), bude muset dodanit DPH při vyřazení z obchodního majetku? Pokud ano, dle kterého paragrafu zákona o DPH?

Publikováno: 25.12.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2019

Stavební a developerská společnost (dále „prodávající“) staví bytové jednotky a domy, které prodává kupujícím. Pro snížení rizika nezaplacení, musí kupující složit určitou částku na vázaný nebo jistotní účet vedený určenou bankou. Je správné, resp. přípustné z pohledu účetních a daňových předpisů, aby prodávající ve svém účetnictví účtoval v průběhu výstavby o vázaném (jistotním) účtu, tj. o vkladech kupujícího na vázaný účet (221/325), když majitelem vázaného účtu je budoucí kupující? Samozřejmě, postup má i vliv na výši aktiv a pasiv v rozvaze.

Publikováno: 20.12.2019
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2019

Účtování u dceřiné společnosti v rámci podílů na zisku je poměrně jasné. Podíl na zisku je od dcery v celkové částce převeden na účet mateřské společnosti. Od tohoto okamžiku si však účetní není jistá celým účtováním. Zatím má účtování připravené takto:

  1. Přiznání podílu 351/665
  2. Příjem na BU 221/351
  3. Předpis výplaty podílu 59x / 364, 342
  4. Výplata 364, 342 / 221

Je tento postup účtování správný?

...
--%>