Celkem: 905 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 10.07.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2020

Plátce DPH (OSVČ) chce po pěti letech převést odepsané auto do osobního vlastnictví. Na vstupu uplatnil 100% DPH. Je možné uplatnit režim 5/5, tj. převést bez DPH a v případě následného prodeje zdanit v §10 prodejní cenu bez DPH?

Publikováno: 08.07.2020
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 01.01.2020

Účetní případ, příslib dotace jde celý na účet 648 v období, ve kterém je poskytnut? Nebo jen skutečně obdržené dotace?

Publikováno: 07.07.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Zaměstnanci společnosti – zedníci pracují výjimečně na vzdálené stavbě a budou zde ubytováni. Vzhledem k tomu, že na stavbu se jezdí služebními auty, ve smlouvě mají pravidelné pracoviště – zakázky firmy, firma jim neproplácí cestovní náhrady. Může být faktura za ubytování směřována na firmu nebo je nutné mít doklad na příslušného pracovníka a ten pak vyplní cestovní příkaz, dá doklad jako jeho součást a firma mu to proplatí takto, nebo jsou možné obě varianty?

Publikováno: 06.07.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 01.01.2020

Zaměstnanec ztratil z důvodu nemoci (ne z povolání) schopnost pracovat, a to zcela – lze rozvázat pracovní poměr dohodou nebo výpovědí? Lze v tomto případě vyplatit zaměstnanci dvouměsíční odstupné? Pokud zaměstnanci firma srazí z odstupného sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu (protože si firma myslí, že je to plnění nad rámec zákoníku práce), bude tento náklad pro zaměstnavatele daňově uznatelný?

Publikováno: 03.07.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 30.06.2020

Může společnost uplatnit snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (Antivirus C) v případě statutárů, pokud jsou účastníky nemocenského pojištění z titulu funkce? A co statutáři, kteří uzavřeli pracovní smlouvu sami se sebou (jiný statutár ve firmě není) a z tohoto důvodu byli vyloučeni z programu Antivirus A, B.

Publikováno: 03.07.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 30.06.2020

Je možné uplatnit snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele (Antivirus C) v případě lékárny, která nepobírá žádnou dotaci?

Publikováno: 03.07.2020
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 30.06.2020

Účetní zpracovává mzdy pro plicního a praktického lékaře. Má lékař nárok na prominutí pojistného (Antivirus C)? Není jí totiž jasná citovaná věta ze zákona: „Nárok na prominutí pojistného nemá: poskytovatel zdravotních služeb…, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie Covid-19 v roce 2020.“

Publikováno: 03.07.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2020

Fyzická osoba – OSVČ, plátce DPH má obchod, kde daní své příjmy ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP). V 6/2016 si koupil byt a ten pronajal nepodnikateli. Příjem z nájmu byl po celou dobu osvobozený od DPH (vstupoval do koeficientu). V příjmovce danil v § 9 ZDP. Má dvě kupní smlouvy. Jedna je na převod vlastnického práva k nemovité věci a druhá kupní smlouva je na movité věci prodávané spolu s nemovitostí. Nyní byt prodal opět nepodnikateli. Jak to bude s prodejem movitých věcí z hlediska DPH? A jak to bude z hlediska příjmovky? Prodej nemovitosti se zdaní v  § 10 ZDP a prodej movitých věcí je osvobozen (nebyly v obchodním majetku)?

Publikováno: 01.07.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 24.04.2020

Společnost bude podávat daňové přiznání k daním z příjmů právnických osob dne 15. 7. 2020. Jaký je termín schválení rozdělení zisku?

Publikováno: 26.06.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.01.2020

Je správně vyfakturovaná spoluúčast na škodové události s 21% DPH?

...

Partneři

--%>