Celkem: 329 výsledků
Výsledky jsou obsaženy v následujících zdrojích/pramenech:
...
Publikováno: 22.3.2019
Autor: Mgr. Filip Wágner
Právní stav od: 1.1.2019

Fyzická osoba šije různé dětské hračky a oblečení a dosahuje tak příjmů z podnikání. Tato fyzická osoba prozatím nepřekročila obrat pro účely registrace jako plátce DPH (příjmy cca 700 tis. Kč za rok). Fyzická osoba si v lednu 2019 zaplatila reklamu na sociálních sítích na svoje produkty. Reklama byla uhrazena platební kartou za příslušný měsíc leden 2019 ve výši 1 000 Kč. Provozovatel sociální sítě je osoba neusazená v tuzemsku registrovaná k DPH v Nizozemí. Jaké dopady má úhrada reklamy pro fyzickou osobu z pohledu DPH?

Publikováno: 22.3.2019
Autor: Mgr. Filip Wágner
Právní stav od: 1.1.2019

Český truhlář je osobou samostatně výdělečně činnou a prozatím není plátcem DPH. Truhlář si nechal zpracovat od britské společnosti (osoba registrovaná k dani ve Velké Británii) projekt a výkresovou dokumentaci na vestavěnou kuchyň do moderního bytu určeného výhradně pro bydlení v Praze. Dokumentace byla zaslána e-mailem 28. 2. 2019 spolu s fakturou vystavenou téhož dne na 200 GBP. Jaké dopady má přijetí služby pro osobu samostatně výdělečně činnou z pohledu DPH? Jak by se situace změnila, kdyby projekt a výkresovou dokumentaci objednali přímo majitelé bytu?

Publikováno: 20.3.2019
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od: 1.1.2019

Zaměstnavatel provozující veřejnou dopravu poskytuje svým zaměstnancům i jejich rodinným příslušníkům zlevněné jízdenky. Jak se postupuje na straně zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků z hlediska daně z příjmů?

Publikováno: 20.3.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 1.1.2019

Čínská společnost nakoupí v ČR zemědělskou plodinu (konopí nebo obilí), v ČR si najme firmu, která plodinu usuší a umele (to může udělat jedna nebo více různých českých společností). Následně se bude postupně (v řádu několika měsíců) semletá zabalená plodina vyvážet do Číny.

Jaká bude DPH u prodeje vypěstované plodiny čínské firmě? Dá se to považovat za vývoz? (Projekt je certifikován v EU).

Publikováno: 18.3.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 1.1.2019

Externě spolupracující FO bez živnostenského oprávnění tvoří texty na web pro PO. Spolupráce funguje tak, že PO zadá seznam článků, které má FO vytvořit. Jakmile je chce FO proplatit, uzavřou smlouvu o dílo na přesně stanovenou částku odpovídající hrubému výdělku, tedy nezdaněnou. Částka nepřesahuje 10 000 Kč/měsíc.

PO to chápe jako jednorázový výdělek, který nepodléhá dani. FO se domnívá, že tomu tak není (i když výplaty jsou třeba jednou za 2 měsíce). Navíc autorské honoráře jsou třeba danit. I když v tomto případě není uzavřená autorská smlouva. PO nechce poskytnout DPP ani jiný typ smlouvy, tato spolupráce jim vyhovuje.

Jak bude FO tuto situaci řešit z pohledu daní z příjmů fyzických osob při podání daňového přiznání?

Publikováno: 15.3.2019
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od: 1.1.2019

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům při dosažení věku 50 a 60 let dárkový balíček v hodnotě 2 500 Kč.

Publikováno: 13.3.2019
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od: 1.1.2019

Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci poukaz pro dvě osoby na týdenní zájezd do Řecka ve výši 30 000 Kč formou zakoupení zájezdu v cestovní kanceláři. Jaký to bude mít dopad z daňového hlediska u zaměstnance i zaměstnavatele?

Publikováno: 13.3.2019
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 1.1.2019

Podnikatel objednal 0,7litrové láhve vína, které vložil do dárkových krabic. Na krabici má uvedené svoje logo – název firmy. Může dát nákup vína do daňových nákladů a uplatnit si DPH?

Publikováno: 11.3.2019
Autor: Ing. Kateřina Balíková
Právní stav od: 1.1.2019

Zaměstnanec překročil v jednom měsíci hranici pro výpočet solidární daně. Může mu zaměstnavatel udělat roční zúčtování záloh na daň? A je zaměstnavatel povinen roční zúčtování provádět nebo může doporučit zaměstnancům, aby si sami podávali daňová přiznání?

Publikováno: 8.3.2019
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od: 1.1.2019

Zaměstnanec se po dohodě se zaměstnavatelem rozhodl, že si zvýší kvalifikaci formou dálkového studia na soukromé vysoké škole, přičemž zaměstnavatel zaměstnanci uhradí náklady na studium. Zvýšení kvalifikace souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele.

...

Partneři