Celkem: 371 výsledků
Výsledky jsou obsaženy v následujících zdrojích/pramenech:
...
Publikováno: 22.5.2019
Autor: Ing. Eva Nejmanová
Právní stav od: 1.1.2019

Manželé Javůrkovi prodali v říjnu 2018 třípokojový byt v novostavbě v Uhříněvsi, ve kterém 6 let společně bydleli, a koupili si rodinný domek ve středních Čechách.

Publikováno: 22.5.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 1.1.2019

Jaký rozsah účetní závěrky SVJ je potřeba zveřejnit v případě, že v domě nejsou nebytové prostory, nevznikají tedy příjmy podléhající zdanění?

Publikováno: 17.5.2019
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od: 1.1.2019

Společnost AB s. r. o. si pronajala nemovitou věc, kterou bude využívat pro své podnikatelské účely.

Publikováno: 17.5.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 1.1.2019

Malá nezisková organizace řeší příjmy typu:

  1. členský příspěvek dle vnitřních předpisů,
  2. příspěvek členů na konkrétní věc,
  3. příspěvek členů z rozhodnutí vedení na určitý rok.

Podléhají tyto příspěvky zdanění daní z příjmů?

Publikováno: 15.5.2019
Autor: Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od: 1.1.2019

Fyzická osoba podnikající v pohostinství, která vede daňovou evidenci, by chtěla vložit do obchodního majetku budovu, kde provozuje restauraci.

Publikováno: 15.5.2019
Autor: Ing. Kateřina Balíková
Právní stav od: 1.1.2019

Fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, chce k 1. 1. 2019 zařadit do obchodního majetku osobní automobil pořízený v roce 2016. Jakou cenou se oceňuje takto pořízený majetek?

Publikováno: 15.5.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 1.1.2019

Firma má nahlášenou kontrolu ze živnostenského úřadu a neví, na co si dát pozor. Kontrola požaduje přijaté a vydané faktury od 1. 7. 2017 po současnost, co na fakturách kontrolují?

Publikováno: 10.5.2019
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od: 1.1.2019

Česká akciová společnost přijala službu ze třetí země. Dodavatelem je australská společnost. Jak je to s DPH?

Publikováno: 10.5.2019
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 1.1.2019

Manželka je na mateřské dovolené a měla za rok XY příjem za pronájem 60 000 Kč. Je možné u manžela provést odečet na manželku?

Publikováno: 10.5.2019
Autor: Ing. Kateřina Balíková
Právní stav od: 1.1.2019

Zaměstnavatel chce vyhlásit soutěž. Zaměstnanec, který splní zadaná kritéria, se dostane do slosování a výherce pak obdrží jednorázovou finanční odměnu 10 000 Kč.

...

Partneři