Celkem: 407 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
...
Publikováno: 12.7.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 1.4.2019

V roce 2014 došlo k vyfakturování 3 faktur za dovoz odpadu na skládku společnosti. Při urgencích o platbu firma (odběratel) zpočátku reagovala s příslibem úhrady. Na tuto firmu bylo v roce 2016 podáno trestní oznámení na PČR s důvodným podezřením na podvodné jednání. Policie ČR cca za 10 měsíců rozhodla, že se o podvodné jednání nejedená a že tato firma pohledávky uhradí. Firma však již neexistuje a zanikla bez nástupné organizace. Může účetní z důvodu zániku firmy odepsat nedobytné pohledávky jako daňově uznatelné?

Publikováno: 12.7.2019
Autor: Ing. Kateřina Balíková
Právní stav od: 1.1.2019

Pán si zakoupil v roce 2016 pozemek za 83 000 Kč. Chtěl si na něm postavit chatu. Plán nezrealizoval a naopak pozemek v roce 2019 prodal za 120 000 Kč. Musí tento prodej hlásit finančnímu úřadu?

Publikováno: 10.7.2019
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od: 1.1.2019

Zaměstnankyně má pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2019, od prosince 2018 byla nemocná, v lednu si vybrala zbývající část dovolené za rok 2018 a od 30. 1. měla peněžitou pomoc v mateřství. Bude jí při ukončení pracovního poměru proplacena poměrná část dovolené za rok 2019 (10 dnů) – vzhledem k tomu, že pracovní neschopnost i PPM se počítají do odpracované doby nebo na to nárok nemá?

Publikováno: 10.7.2019
Autor: Ing. Kateřina Balíková
Právní stav od: 1.1.2019

Dva podnikatelé koupili do spoluvlastnictví majetek v pořizovací ceně 70 tis. Kč. Může si dát každý z nich do nákladů svůj podíl, když podíl každého z nich nepřesahuje hranici pro hmotný majetek 40 tis. Kč?

Publikováno: 5.7.2019
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od: 1.4.2019

Obchodní společnost se sídlem v České republice, plátce DPH, má provozovnu v Rakousku, kde je registrována jako plátce daně. Pokud tato obchodní společnost přemístí zboží z tuzemska do provozovny v Rakousku pro účely provádění ekonomické činnosti prostřednictvím provozovny v Rakousku, považuje se toto přemístění zboží za dodání zboží do jiného členského státu za úplatu a je v tuzemsku osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně při splnění podmínek, které jsou stanoveny v § 64 zákona o DPH.

Publikováno: 3.7.2019
Autor: Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od: 1.4.2019

Rakouský dodavatel zboží je registrovanou osobou k dani v Rakousku, není v České republice registrován jako plátce. U českého odběratele má konsignační sklad, ze kterého zásobuje českého plátce daně. Český podnik přiznává jako plátce daně daň, přestože se fakticky jedná o přemístění zboží z jiného členského státu rakouskou společností. Tento rakouský podnik nemusí přiznávat daň v tuzemsku a nemusí se v České republice registrovat jako plátce daně.

Publikováno: 3.7.2019
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od: 1.1.2019

Firma by chtěla zaměstnat na hlavní pracovní poměr 17 letou mladistvou dívku. Jaká jsou úskalí zaměstnání mladistvého a na co je nutné dávat pozor? Je potřeba souhlas rodičů?

Publikováno: 28.6.2019
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 1.6.2019

Výpočet srážky, kdy je čistá mzda po odpočtu nezabavitelných částek ještě vyšší, než je výpočtová základna, která je od 1. 6. 2019 19 286 Kč – započtení tzv. ještě další použitelné částky s účinností od 1. 6. 2019.

Publikováno: 28.6.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 1.1.2019

Firma dosud nárokovala spotřebovanou naftu v rostlinné výrobě a sadech tak, že množství v litrech násobila koef. 4,38. Nyní firma prověřuje, co může uplatnit v roce 2019. Citlivé plodiny pěstuje na 28,76 ha z celkové výměry orné půdy 976,92 ha. Bude se firma nadále řadit dle tabulky č. 2 Pokynů k daňovému přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle par. 57 do činnosti kód 11 s koeficientem 4,38 nebo může využít kód 12 s koeficientem 9,50?

Publikováno: 26.6.2019
Autor: Zdeněk Křížek
Právní stav od: 1.6.2019

Zaměstnanec má soudem nařízené výživné ve výši 5 000 Kč. Dále má exekuce na mzdu na nedoplatek daně ve výši 25 000 Kč. Jedná se o přednostní pohledávky. Zaměstnanec má manželku a dvě děti. Jaký bude postup výpočtu srážek z jeho mzdy, když má čistou mzdu 28 560 Kč?

...

Partneři