288 výsledků
...
Publikováno: 23.1.2019
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 1.1.2019

Společnost vytápí provozovnu lehkým topným olejem. Jakou musí vést evidenci a může žádat vrácení spotřební daně za LTO, který nakupuje od dodavatele?

Publikováno: 21.1.2019
Autor: Jiří Nigrin
Právní stav od: 1.1.2019

Podnikatel-OSVČ jako soukromá osoba uzavřel smlouvu o finančním leasingu na automobil, který občas používá ke své samostatné činnosti. Jakou výši náhrad za použití tohoto vozidla může uplatnit?

Publikováno: 21.1.2019
Autor: Jiří Nigrin
Právní stav od: 1.1.2019

Podnikatel – fyzická osoba, plátce DPH uplatňuje paušální výdaj na dopravu. V tomto případě nezahrnuje výdaje za nákup pohonných hmot do daňových výdajů. Může u nákupu za pohonné hmoty uplatnit odpočet DPH?

Publikováno: 18.1.2019
Autor: Jiří Nigrin
Právní stav od: 1.1.2019

Zaměstnavatel poskytl zaměstnanci vozidlo jak pro pracovní, tak také pro soukromé účely. Jak má zaměstnavatel postupovat v případě soukromých jízd a spotřeby PHM? A jak u ostatních nákladů?

Publikováno: 18.1.2019
Autor: Ing. Zuzana Pšeničková
Právní stav od: 1.1.2019

Spolek má v majetku automobil, který používá jak pro hlavní činnost, tak pro činnost hospodářskou. Může spolek použít paušál na dopravu?

Publikováno: 16.1.2019
Autor: Jiří Nigrin
Právní stav od: 1.1.2019

Firma pořídila v roce 2018 osobní automobil. V roce 2019 do něho nechala zabudovat klimatizaci v hodnotě 35 000 Kč a dále přehrávač CD za 12 000 Kč. Jak tuto situaci řešit z hlediska daně z příjmů?

Publikováno: 16.1.2019
Autor: Ing. Zuzana Pšeničková
Právní stav od: 1.1.2019

Musí společnost vést skladovou evidenci, pokud účtuje zásoby způsobem B?

Publikováno: 14.1.2019
Autor: Jiří Nigrin
Právní stav od: 1.1.2019

OSVČ provozuje samostatnou činnost na základě živnostenského oprávnění. K pracovním jízdám používá vlastní osobní automobil. Má povinnost vést knihu jízd?

Publikováno: 14.1.2019
Autor: Jiří Nigrin
Právní stav od: 1.1.2019

Fyzická osoba pořídila v roce 2016 osobní automobil za 450 000 Kč, který používala pro svou soukromou potřebu. V roce 2019 začíná podnikat a chce tento automobil vložit do obchodního majetku a začít odpisovat. Jaká bude vstupní cena tohoto automobilu?

Publikováno: 11.1.2019
Autor: Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 1.1.2019

Ve společnosti podnikají tři společníci A, B, C, všichni plátci, každý s třetinovým podílem. Společník A jedná na základě komisionářské smlouvy za společníky B a C jako komisionář. Předmětem činnosti je rostlinná výroba. Společník A prodal jinému plátci pšenici ve výši 150 000 Kč bez daně (sazba daně 15 %). Na odběratele vystavil daňový doklad v režimu přenesení daňové povinnosti, na kterém uvedl, mimo povinných náležitostí daňového dokladu, údaj „daň odvede zákazník“.

Společníci B a C vystavili pro plátce A daňové doklady na své podíly, každý ve výši 50 000 Kč. Vzhledem k tomu, že tyto podíly nedosahují limitu 100 000 Kč pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, použili běžný režim pro uplatnění daně.

...

Partneři