257 výsledků
...
Publikováno: 16.11.2018
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 1.1.2018

Fyzická osoba – podnikatel (OSVČ) má živnost č. 56 a rozšíří ji i o živnost č. 15. Prodává zvuk v podobě digitálního souboru, který si odběratel po zakoupení stáhne. Zákazníkem je pro tohto podnikatele člověk, který skládá muziku nebo si chce zkrátka ke svému software syntenzátoru koupit další zvuky. Měl by podnikatel po zákazníkovi žádat informace o tom, zda je plátce DPH, k jakému účelu zvuky použije, odkud pochází apod.?

Publikováno: 16.11.2018
Autor: Ivan Macháček
Právní stav od: 1.1.2018

Dva zemědělští podnikatelé si zakoupili do spoluvlastnictví v rámci uzavřené společnosti (bývalé sdružení osob) zemědělský traktůrek za pořizovací cenu 54 000 Kč. Spoluvlastnické podíly obou členů společnosti jsou stejné.

Publikováno: 14.11.2018
Autor: Ivan Macháček
Právní stav od: 1.1.2018

Podnikatel (neplátce DPH) si pořídil v září 2016 formou finančního leasingu osobní automobil, doba trvání leasingové smlouvy je 54 měsíců, první zvýšená splátka úplaty činila 15 000 Kč, další měsíční pravidelné splátky úplaty činí 9 000 Kč. Celková hodnota leasingové smlouvy činí 492 000 Kč. K datu 31. 10. 2018 je leasingová smlouva na základě dohody mezi uživatelem a leasingovou společností předčasně ukončena a automobil byl odkoupen za sjednanou cenu 210 000 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH. Vstupní cena automobilu u pronajímatele činí 420 000 Kč vč. DPH.

Publikováno: 14.11.2018
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 1.1.2018

Firma, plátce nakoupí od osoby nepovinné k dani byt, ten následně zrekonstruuje a prodá opět osobě nepovinné k dani. Existuje pro tuto firmu možnost, jak byt prodat bez zatížení DPH? Samozřejmě za předpokladu, že by nenárokovala DPH z nákladů při rekonstrukci.

Publikováno: 9.11.2018
Autor: Ivan Macháček
Právní stav od: 1.1.2018

Zemědělský podnikatel podniká se svým synem, přičemž v rámci svého podnikání mají ve spoluvlastnictví nemovitou věc (budovu skladu). Oba spoluvlastníci odpisují ideální polovinu budovy odlišným způsobem odpisování – syn odpisuje svůj spoluvlastnický podíl rovnoměrným způsobem a otec odpisuje svůj spoluvlastnický podíl zrychleným způsobem. V roce 2018 otec zemřel a po ukončení dědického řízení zdědil syn spoluvlastnický podíl na nemovité věci. Celou nemovitou věc bude dále využívat ke svému podnikání v zemědělské výrobě. K datu skončení dědického řízení činí zůstatková cena spoluvlastnického podílu u syna 180 000 Kč a zůstatková cena zděděného spoluvlastnického podílu 150 000 Kč.

Publikováno: 9.11.2018
Autor: Ing. František Louša
Právní stav od: 1.1.2018

Společnost bude zařazovat docházkový systém do dlouhodobého majetku. Jedná se o terminály včetně záložního zdroje, softwaru, instalace softwaru a montáže. Je možné tento terminál zařadit jako celek včetně softwaru a odpovídá odpisové skupině č.1?

Publikováno: 7.11.2018
Autor: Ivan Macháček
Právní stav od: 1.1.2018

Zaměstnavatel získal kvalifikovaného pracovníka ze vzdáleného místa bydliště. Poskytne mu po jeho nástupu do zaměstnání a uzavření pracovní smlouvy benefit formou prodeje podnikového bytu 2 + kk za sníženou cenu 800 000 Kč. Obvyklá cena obdobného bytu na realitním trhu činí 1 500 000 Kč.

Publikováno: 7.11.2018
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 1.1.2018

Účetní společnosti má přefakturaci služby do Německa. Účetní obdržela fakturu za servisní a montážní práce v tuzemsku. DPH zde v republice byla vypořádaná - přenesená daň. V Německu se společnost rozhodla, že daň firmě v Česku zaplatí. Do Německa se přefakturují služby bez DPH?

Publikováno: 2.11.2018
Autor: Ivan Macháček
Právní stav od: 1.1.2018

Zaměstnavatel poskytuje na základě kolektivní smlouvy zaměstnanci příspěvek na doplňkové penzijní spoření ve výši 3 000 Kč měsíčně a na soukromé životní pojištění ve výši 2 000 Kč měsíčně. Počínaje 1. 11. 2018 přechází zaměstnanec k jinému zaměstnavateli a nový zaměstnavatel přispívá zaměstnanci dle uzavřené pracovní smlouvy měsíčně 3 000 Kč na jeho doplňkové penzijní spoření a měsíčně 2 000 Kč na jeho soukromé životní pojištění. Smlouva na životní pojištění neumožňuje výplatu jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

Publikováno: 31.10.2018
Autor: Ing. Ivana Pilařová
Právní stav od: 1.1.2018

Student, občan SR studoval od ledna do srpna na Slovensku, byl bez příjmu. Dne 17. září nastoupil na HPP v ČR. Od kdy má nárok na slevu na poplatníka? Jak při ročním zúčtování, bude mít nárok na slevu za celý rok?

...

Partneři