Celkem: 1335 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 27.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 27.05.2020

Zaměstnavatel splnil podmínky pro uplatnění Antiviru C za všechny tři měsíce (06–08/2020). Podal včas Přehledy na MSSZ, ale platba pojistného za 07/2020 odešla z jeho účtu až 20. 8. 2020. Vztahuje se na tohoto zaměstnavatele nárok na prominutí pojistného za měsíc 07/2020, nebo o něj pozdní platbou přišel?

Publikováno: 27.11.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od: 01.07.2020

Je možné, aby jediný společník a jednatel v s. r. o. měl uzavřenou dohodu o provedení práce? Jednalo by se konkrétně o účetní firmu a výkonem by bylo vedení účetnictví a zpracování mezd. Nejednalo by se o činnost související s vedením firmy – to společník (jednatel) vykonává bez odměny. Pokud by byla možná dohoda na vedení účetnictví, musela by být DPP schválena rozhodnutím společníka a musela by mít ověřené podpisy?

Publikováno: 26.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 01.01.2020

K 31. 12. 2020 bude společnost ukončovat pracovní poměr se zaměstnankyní dohodou bez udání důvodu s odstupným 3 měsíce.

Od 20. 8. 2020 dosud je v pracovní neschopnosti a bude až do 31. 12. 2020. Má fixní měsíční plat 31 000 Kč. Při určení výše odstupného bude mzdová účetní vycházet z předchozího čtvrtletí nebo může použít fixní plat?

Publikováno: 25.11.2020
Autor: Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od: 30.07.2020

Zaměstnankyně nastoupila dne 4. 5. 2020 na mateřskou dovolenou, na kterou navazuje rodičovská dovolená. Mateřská dovolená skončí dne 15. 11. 2020 a od 16. 11. 2020 bude čerpat řádnou dovolenou. Bude mít nárok na 20 dní dovolené, tj. v nekrácené výši?

Publikováno: 24.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 01.01.2020

Paní X je u svého zaměstnavatele na HPP v dočasné pracovní neschopnosti a čerpá dávky z nemocenského pojištění. Současně má podepsanou i DPP, kterou může vykonávat i nadále (souběžně s nemocenskou), a to např. v době povolených vycházek ošetřujícím lékařem. Opora je v zákoně č. 187/2006 v § 14 odst. 2, který zní: „V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně.Je-li nárok na tutéž dávku, s výjimkou vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou.“ 

Publikováno: 24.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 14.10.2020

Od 14. října 2020 dle usnesení vlády ČR č. 1021, následně dle usnesení vlády za dne 21. října 2020 č. 1079 a dle usnesení vlády ze dne 30. října 2020, č. 1116 bylo nařízeno omezení či zákaz mimo jiné služeb. Penzion s restaurací měl po výše uvedenou dobu ubytované dělníky a bylo po dobu 2 hodin otevřené okénko na výdej obědů.

Publikováno: 24.11.2020
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2020

Fyzická osoba (OSVČ), zrušila registraci k DPH z důvodu nedosažení obratu 1 mil. Kč za 12 předchozích měsíců. Nyní musí znovu hlídat obrat pro možnou další registraci.

Jak se počítá obrat pro registraci? Za měsíce, kdy ještě byl plátcem DPH, se sčítá „pouze“ základ DPH a za měsíce, kdy přestal být plátcem DPH, tak se sčítají přijaté úplaty v plné výši?

Publikováno: 23.11.2020
Autor: JUDr. Eva Dandová
Právní stav od: 01.01.2020

Když dne 27. 8. 2020 došlo k rozvázání pracovního poměru výpovědí dle § 52 písm. c), výpovědní doba začala běžet 1. 9. 2020 a skončila 31. 10. 2020. Zaměstnanec ale onemocněl a nastoupil na dočasnou pracovní neschopnost dne 16. 10. 2020. Prodlouží se výpovědní doba o nemoc, nebo může mzdová účetní ukončit pracovní poměr odhlášením zaměstnance k datu 31. 10. 2020 a vyplatit odstupné?

Publikováno: 23.11.2020
Autor: Ing. Zdeněk Kuneš
Právní stav od: 01.01.2020

Fyzická osoba, OSVČ, neplátce DPH, provozuje horský penzion.

Zařízení je v provozu pouze v zimní sezóně od prosince do března-dubna.

V září začíná provozovatel přijímat zálohy na ubytování v zimní sezóně. V září přijme zálohu 120 tis., v říjnu přijme zálohu 150 tis, v listopadu přijme zálohu 300 tis, v prosinci zálohu 200 tis. a úhradu za již uskutečněné plnění 55 tis. V lednu následujícího roku přijme doplatek za již uskutečněná plnění ve výši 240 tis, v únoru 280 tis., v březnu 250 tis., v dubnu 80 tis.

Publikováno: 20.11.2020
Autor: Ing. Josef Krátký
Právní stav od: 01.07.2020

Klient (firma) měl pozastavenou živnost od 10/2019 z důvodu úmrtí odpovědného zástupce (nebyl ustanoven nový). Bohužel se klient nedíval do datové schránky a o pozastavení živnosti nevěděl. V době, kdy byla živnost přerušena, vystavoval faktury. Jak má účetní postupovat, aby bylo vše podle zákona v pořádku, a to i ve vztahu k přiznání za rok 2019?

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.