Celkem: 69 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 01.10.2020
Autor: Metodická rada Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2020

Potřebovali bychom poradit s účtováním leasingových splátek. Společnost uzavřela leasingovou smlouvu na systém pro zaměřování podzemních vrtů, která zahrnuje povinnost odkupu předmětu leasingu po ukončení leasingové smlouvy (datum uskutečnění zdanitelného plnění 18. 3. 2020).

Celkové částka za leasing (splátky zahrnující nájemné vč. DPH a prodejní cena po ukončení leasingu vč. DPH) činí 717 421 Kč a hal. vyrovnání 0,72 Kč. Ta bude uhrazena:

  • mimořádnou splátkou 59 169 Kč (splatnost 18. 3. 2020)
  • 1. až 36. měsíční splátkou ve výši 18 257 Kč (první splatná 18. 3. 2020, poslední splatná 1. 2. 2023), od března 2023 do srpna 2024 jsou splátky ve výši 0 Kč
  • a splátkou prodejní ceny po ukončení leasingu 1 000 Kč (splatná 1. 9. 2024).

Celkové nájemné bez DPH je 591 909,32 Kč a včetně DPH 716 210,28 Kč.

Vzhledem k tomu, že si od 1. 1. 2020 lze nárokovat celou DPH najednou, nevíme, jak se provede účtování, neboť DPH je zahrnuta ve splátkách. Kdybychom po nároku odpočtu DPH od finančního úřadu zaplatili DPH leasingové společnosti, tak ji již nebudeme zahrnutou ve splátkách a nebyl by problém. Ale tento případ jsme ještě neměli. Prosím vás o návrh účtování jednotlivých částek.

Publikováno: 01.10.2020
Autor: Metodická rada Svazu účetních ČR
Právní stav od: 03.06.2020

OSVČ obdržela od finančního úřadu kompenzační bonus (koronavirus). Jak se bude tento příspěvek účtovat?

Publikováno: 01.10.2020
Autor: Metodická rada Svazu účetních ČR
Právní stav od: 30.07.2020

Dne 30. 9. 2020 mi skončil pracovní poměr na dobu určitou. Týden před jeho skončením (24. 9.) jsem onemocněla a pravděpodobně budu v pracovní neschopnosti delší dobu (čeká mě chirurgický zákrok). Bude mi i v tomto případě po celou dobu nemoci vypláceno nemocenské?

Publikováno: 01.10.2020
Autor: Metodická rada Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2020
Právní stav do: 31.12.2020

Fyzická osoba prodala les za cca 200 tis. Kč, který vlastnila více než 20 let (dědictví). Bude tento prodej podléhat dani z příjmů? Pokud vlastník lesa prodá mimořádně dřevo ze svého lesa za cca 20 tis. Kč, uvádí se tento příležitostný příjem do §10 ? Jakou částku může uplatnit do výdajů?

Publikováno: 01.10.2020
Autor: Metodická rada Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2020
Právní stav do: 31.12.2020

V letošním roce jsme museli prodat pozemky z důvodu budování obchvatu. Protože jsme byli s manželem vlastníky pozemků více než 5 let, víme, že daň z příjmů nemusíme platit. Jedná se nám ale o ovocné stromy, které byly na těchto pozemcích. Není nám jasné, zda v případě prodeje těchto ovocných stromů nevzniká povinnost daň z příjmů zaplatit. Pokud ano, daň bude platit každý z nás z jedné poloviny, nebo jenom jeden z nás?

Publikováno: 01.09.2020
Autor: Metodická rada Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2020

Jaká je archivační doba tzv. vnitřních účetních dokladů? Jedná se nám například o výdejky ze skladu. Skladník pořídí do vnitropodnikového informačního systému záznam - výdejku, která obsahuje informace o vydávaném režijním materiálu (mimo jiné: číslo výdejky, datum dokladu, kód materiálu, název, množství, přebírající středisko, částku, osobní číslo a jméno osoby přebírající daný materiál). Tento záznam je zpracován (zúčtován) v informačním systému v rámci skladové závěrky s promítnutím zaúčtování na příslušné účty. Skladník uvedenou výdejku vytiskne a nechá podepsat osobou přebírající materiál jako důkaz o převzetí materiálu. Musí se tato vytištěná výdejka, jako účetní doklad, archivovat 5 let počínaje koncem účetního období, kterého se týká? Nebyl by pro případné dokazování dostatečný záznam v informačním systému o provedení výdeje ze skladu? Pokud by tomu tak bylo, jak naložit s podepsanou papírovou výdejkou?

Publikováno: 01.09.2020
Autor: Ing. Václav Benda
Právní stav od: 01.09.2020

Česká firma A, která je plátcem se sídlem v tuzemsku, pořizuje zboží z Německa, ale prostřednictvím jiné české firmy B, která je také plátcem se sídlem v tuzemsku. Dodání zboží z Německa probíhá tak, že obchodní společnost se sídlem v Německu, která je osobou registrovanou k dani, fakturuje zboží firmě B, která zajišťuje jeho přepravu z Německa do tuzemska a zboží následně fakturuje firmě A. Zboží je přitom přepraveno ze skladu německé firmy z Německa přímo do skladu české firmy A. Komu vzniká v tuzemsku povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu?

Publikováno: 01.09.2020
Autor: Ing. Václav Benda
Právní stav od: 01.09.2020

Slovenská firma A fakturuje zboží jiné slovenské firmě B, která toto zboží fakturuje české firmě C a návazně jiné české firmě D. Zboží bude přepraveno ze skladu firmy A na Slovensku přímo do skladu firmy D v tuzemsku. Firmy A a B jsou plátci se sídlem na Slovensku a firmy C a D jsou plátci se sídlem v tuzemsku. Jedná se v uvedeném případě o dodání zboží v řetězci? Která z českých firem bude přiznávat daň při pořízení zboží v případě, že přepravu zajistí firma B nebo firma C?

Publikováno: 01.09.2020
Autor: Metodická rada Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2020

Firma vede v roce 2020 stále daňovou evidenci. Obchod překročil obrat 25 mil. Kč v roce 2019. Od 1. 1. 2021 firma začíná vést podvojné účetnictví. Protože má sklady zásob ve výši 1 mil. Kč, využije možnost postupného dodaňování zásob, pohledávek a závazků (rozloží si je na 9 let). Ve kterém roce má být provedeno dodanění? V daňovém přiznání za rok 2020, podávané v roce 2021? Týkají se tohoto dodanění i zaplacené zálohy na energie, které k 1. 1. 2021 budou jako počáteční stav na účtu 314?

Publikováno: 01.09.2020
Autor: Metodická rada Svazu účetních ČR
Právní stav od: 01.01.2020
Právní stav do: 31.12.2020

OSVČ vede podvojné účetnictví a má spolupracující osoby: manželku a syna. Syn má svoji živnost a příjem (uplatňuje výdaje paušálem). Část příjmů otce na něj účetní rozdělí. Kam má proúčtovat předpis daně, sociální a zdravotní pojištění - do účetnictví otce či syna?

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.