Vyhledávání > Rozhodnutí NSČR > Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Celkem: 6 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Spisová značka: 15 Tdo 832/2016
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Nejvyšší soud ČR
Datum rozhodnutí: 04.01.2017
Publikováno: 19.02.2018
Spisová značka: 8 Tdo 532/2016
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Nejvyšší soud ČR
Datum rozhodnutí: 25.05.2016
Publikováno: 19.02.2018
Spisová značka: 28 Cdo 52/2012
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Nejvyšší soud ČR
Datum rozhodnutí: 12.12.2012
Publikováno: 19.02.2018
Spisová značka: 20 Cdo 4368/2010
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Nejvyšší soud ČR
Datum rozhodnutí: 29.11.2012
Publikováno: 19.02.2018
Spisová značka: 33 Cdo 4150/2008
Forma rozhodnutí: Rozsudek
Soud: Nejvyšší soud ČR
Datum rozhodnutí: 22.04.2010
Publikováno: 19.02.2018
Spisová značka: Cpjn 6/2007
Forma rozhodnutí: Stanovisko pléna
Soud: Nejvyšší soud ČR
Datum rozhodnutí: 11.06.2008
Publikováno: 19.02.2018
Prodej movitých věcí a nemovitostí ve výkonu rozhodnutí (exekuci) podléhá dani z přidané hodnoty, jde-li ve smyslu ustanovení § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, o součást obchodního majetku povinného, který je plátcem daně z přidané hodnoty. Je-li povinným právnická osoba, mají movité věci a nemovitosti vždy povahu obchodního majetku je-li povinným fyzická osoba - podnikatel, vychází se v pochybnostech z toho, že věci jsou jejím obchodním majetkem. Nejvyšší podání vydražitele nebo cena, za kterou byla movitá věc ve výkonu rozhodnutí (exekuci) prodána, je úplatou, z níž soud (exekutor) zajišťuje a odvádí správci daně částku rovnající se sazbě daně z přidané hodnoty.

Partneři

--%>