Vyhledávání > Rozhodnutí NSSČR > Aktuální > Daň z nemovitých věcí
Celkem: 5 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Spisová značka: 1 Afs 331/2019
Forma rozhodnutí: Rozsudek
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 12.03.2020
Publikováno: 05.04.2020
Spisová značka: 1 Afs 155/2018
Forma rozhodnutí: Rozsudek
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 06.06.2019
Publikováno: 07.07.2019
Spisová značka: 6 Afs 363/2018
Forma rozhodnutí: Rozsudek
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 03.04.2019
Publikováno: 28.04.2019
Spisová značka: 7 Afs 351/2018
Forma rozhodnutí: Rozsudek
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 21.11.2018
Publikováno: 09.12.2018
Poplatníkem daně z nemovitých věcí podle § 3 odst. 1 a § 8 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, je skutečný vlastník nemovité věci, nikoliv pouze osoba evidovaná v katastru nemovitostí, a to i tehdy, je-li existence vlastnického práva deklarována zpětně, s účinky ex tunc. Lhůta pro přiznání a placení daně však poplatníkovi začne běžet teprve od okamžiku, kdy je najisto postaveno, že byl v daném zdaňovacím období vlastníkem nemovité věci, tedy zpravidla od právní moci rozhodnutí, kterým je tato skutečnost deklarována.
Spisová značka: 1 Afs 112/2017
Forma rozhodnutí: Rozsudek
Soud: Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí: 18.01.2018
Publikováno: 18.09.2018

Partneři

--%>