Vyhledávání > Rozhodnutí ÚSČR
Celkem: 2317 výsledků
Výsledky jsou obsaženy v následujících zdrojích/pramenech:
...
Spisová značka: I.ÚS 879/19
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Ústavní soud ČR
Datum rozhodnutí: 23.4.2019
Publikováno: 19.5.2019
Spisová značka: III.ÚS 912/19
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Ústavní soud ČR
Datum rozhodnutí: 23.4.2019
Publikováno: 19.5.2019
Spisová značka: IV.ÚS 606/19
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Ústavní soud ČR
Datum rozhodnutí: 23.4.2019
Publikováno: 19.5.2019
Spisová značka: I.ÚS 4043/18
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Ústavní soud ČR
Datum rozhodnutí: 16.4.2019
Publikováno: 12.5.2019
Spisová značka: I.ÚS 834/19
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Ústavní soud ČR
Datum rozhodnutí: 9.4.2019
Publikováno: 12.5.2019
Spisová značka: III.ÚS 3734/18
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Ústavní soud ČR
Datum rozhodnutí: 9.4.2019
Publikováno: 5.5.2019
Spisová značka: IV.ÚS 3067/18
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Ústavní soud ČR
Datum rozhodnutí: 9.4.2019
Publikováno: 5.5.2019
Spisová značka: II.ÚS 216/18
Forma rozhodnutí: Nález
Soud: Ústavní soud ČR
Datum rozhodnutí: 2.4.2019
Publikováno: 28.4.2019
Postup podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nastupuje až za situace, kdy nelze nápravu zjednat cestou vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon poškozenému k ochraně jeho práva poskytuje. Nejvyšší správní soud se nemůže zprostit své povinnosti chránit ústavně zaručená práva jednotlivců odkázáním účastníků řízení na postup podle zákona č. 82/1998 Sb., nýbrž musí sám hledat ústavně konformní řešení posuzovaného případu. V opačném případě se dopouští porušení práva na soudní ochranu zaručeného čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Spisová značka: II.ÚS 3199/18
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Ústavní soud ČR
Datum rozhodnutí: 2.4.2019
Publikováno: 12.5.2019
Spisová značka: IV.ÚS 3259/18
Forma rozhodnutí: Usnesení
Soud: Ústavní soud ČR
Datum rozhodnutí: 26.3.2019
Publikováno: 7.4.2019
...

Partneři