Vyhledávání > Školení
5 výsledků

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Účetní závěrka je finálním výstupem účetnictví, které je zásadní pro posuzování finanční pozice účetní jednotky a přináší významné informace pro uživatele účetní závěrky, ať již jde o externí uživatele (vlastníky, věřitele včetně bank a dodavatelů, soudy, instituce zdravotního a sociálního pojištění), tak o zaměstnance a manažery.

Obsahem semináře jsou aktuality, které se vážou k době konání semináře v oblastech daně z příjmů fyzických i právnických osob, DPH, ostatních daní a účetních předpisů, včetně dalších souvisejících novinek. Kromě novel zákonů budou v programu školení zařazeny také Informace a sdělení z dílny GFŘ, zajímavé závěry Koordinačního výboru a poučné judikáty. Pro rok 2019 je plánovaná rozsáhlá novela zákona o DPH, připravena je také aplikace závěrů směrnice ATAD do zákona o daních z příjmů.

Získejte odpovědi na nejčastější problémy, které v současné daňové judikatuře vyplynuly ze zákona o dani z příjmů. Na školení s lektorem Ing. Bc. Jiřím Nesrovnalem si podrobně projdeme 4 vybrané oblasti, které aktuálně v praxi řeší více daňových subjektů. V průběhu školení podrobně zaměříme svoji pozornost na technické zhodnocení a opravy, reklamu v daňových nákladech, zneužití práva či základních podmínek daňové uznatelnosti výdajů podle § 24 odst. 1 ZDP – výdej na dosazení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Daňová praxe přinesla v posledních letech hned několik problematických oblastí, které souvisejí s daňovými úniky, daňovou neuznatelností úroků, zdaněním majetku bez změny vlastnictví (exit tax), zdaněním zahraničních dceřiných společností v ČR, zákazem zneužití práva a jiné. Nahlédněte na tyto a další horká témata týkající se zákona o dani z příjmů na školení s lektorem Ing. Bc. Jiřím Nesrovnalem, se kterým můžete otevřeně diskutovat a hledat řešení konkrétních problémů. Součástí školení bude i přehled změn v DPH, které vstoupily v platnost v letech 2018/2019 a příprava na jejich bezproblémové uplatnění v praxi.

Obsahem semináře jsou aktuality, které se vážou k době konání semináře – tedy roku 2020 v oblastech daně z příjmů fyzických i právnických osob, DPH, ostatních daní a účetních předpisů, včetně dalších souvisejících novinek. Kromě novel zákonů budou v programu školení zařazeny také Informace a sdělení z dílny GFŘ, zajímavé závěry Koordinačního výboru a poučné judikáty. Pro rok 2020 je dlouhodobě plánována změna v oblasti účetnictví podnikatelů, účinnost by měla nabýt také aplikace závěrů směrnice ATAD do zákona o daních z příjmů.

Partneři