3 výsledky

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Účetní závěrka je finálním výstupem účetnictví, které je zásadní pro posuzování finanční pozice účetní jednotky a přináší významné informace pro uživatele účetní závěrky, ať již jde o externí uživatele (vlastníky, věřitele včetně bank a dodavatelů, soudy, instituce zdravotního a sociálního pojištění), tak o zaměstnance a manažery.

Obsahem semináře jsou aktuality, které se vážou k době konání semináře v oblastech daně z příjmů fyzických i právnických osob, DPH, ostatních daní a účetních předpisů, včetně dalších souvisejících novinek. Kromě novel zákonů budou v programu školení zařazeny také Informace a sdělení z dílny GFŘ, zajímavé závěry Koordinačního výboru a poučné judikáty. Pro rok 2019 je plánovaná rozsáhlá novela zákona o DPH, připravena je také aplikace závěrů směrnice ATAD do zákona o daních z příjmů.

Obsahem semináře jsou aktuality, které se vážou k době konání semináře – tedy roku 2020 v oblastech daně z příjmů fyzických i právnických osob, DPH, ostatních daní a účetních předpisů, včetně dalších souvisejících novinek. Kromě novel zákonů budou v programu školení zařazeny také Informace a sdělení z dílny GFŘ, zajímavé závěry Koordinačního výboru a poučné judikáty. Pro rok 2020 je dlouhodobě plánována změna v oblasti účetnictví podnikatelů, účinnost by měla nabýt také aplikace závěrů směrnice ATAD do zákona o daních z příjmů.

Partneři