Celkem: 3 výsledky
Výsledky jsou obsaženy v následujících zdrojích/pramenech:

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Cílem semináře je seznámit účastníky s největší novelou zákona o DPH. Jedná se o největší novelu za posledních mnoho let. Přináší více než 260 změn a dotkne se všech plátců. Dále se lektorka bude věnovat změnám v zákoně o daních z příjmů, zajímavým závěrům Koordinačního výboru...

Získejte odpovědi na nejčastější problémy, které v současné daňové judikatuře vyplynuly ze zákona o dani z příjmů. Na školení s lektorem Ing. Bc. Jiřím Nesrovnalem si podrobně projdeme 4 vybrané oblasti, které aktuálně v praxi řeší více daňových subjektů. V průběhu školení podrobně zaměříme svoji pozornost na technické zhodnocení a opravy, reklamu v daňových nákladech, zneužití práva či základních podmínek daňové uznatelnosti výdajů podle § 24 odst. 1 ZDP – výdej na dosazení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Obsahem semináře jsou aktuality, které se vážou k době konání semináře – tedy roku 2020 v oblastech daně z příjmů fyzických i právnických osob, DPH, ostatních daní a účetních předpisů, včetně dalších souvisejících novinek. Kromě novel zákonů budou v programu školení zařazeny také Informace a sdělení z dílny GFŘ, zajímavé závěry Koordinačního výboru a poučné judikáty. Pro rok 2020 je dlouhodobě plánována změna v oblasti účetnictví podnikatelů, účinnost by měla nabýt také aplikace závěrů směrnice ATAD do zákona o daních z příjmů.

Partneři