Vyhledávání > Stanoviska a sdělení institucí ČR
Celkem: 481 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 21.07.2021
Autor: Finanční správa ČR
Právní stav od : 01.01.2021

Informace Finanční správy ČR k postupu účetních jednotek v případě zničení nebo poškození účetních záznamů v důsledku živelní pohromy.

Publikováno: 19.07.2021
Autor: Finanční správa ČR
Právní stav od : 19.07.2021

V souvislosti s rozhodnutím ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události – tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku, které bylo vydáno dne 29. 6. 2021 ve Finančním zpravodaji 26/2021, dochází u dotčených daňových subjektů k prominutí vyjmenovaných sankcí souvisejících s plněním daňových povinností.

Publikováno: 16.07.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 01.07.2021

Od 1. 7. 2021 až do nabytí účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) platí stále podle zákona o DPH - osvobození od daně u dovozu zboží, kdy úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. To platí pro všechny dovozy zboží do 22 EUR, které jsou propuštěny do volného oběhu v České republice, bez ohledu na druh přepravce – např. Česká pošta či expresní přepravce.

 
Publikováno: 15.07.2021
Autor: Finanční správa ČR
Právní stav od : 29.06.2021

Informace FS k rozhodnutí ministryně financí ČR o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události (výskyt tornáda) dne 29. 6. 2021

Publikováno: 08.07.2021
Autor: Vláda České republiky
Právní stav od : 08.07.2021

V neděli 11. dubna 2021 o půlnoci skončil v České republice nouzový stav. Vláda proto schválila sérii mimořádných opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona.

Publikováno: 07.07.2021
Autor: Finanční správa ČR
Právní stav od : 01.08.2021

Dne 1. 8. 2021 převede Česká spořitelna, a.s. tyto účty původních klientů pobočky WSPK do svých interních systémů a účty označí novým číslem a kódem banky (0800).

Finanční správa ČR upozorňuje registrované daňové subjekty, které mají účet u WSPK registrován u správce daně, na oznamovací povinnost týkající se změny registrovaného účtu.

Publikováno: 02.07.2021
Autor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Právní stav od : 30.06.2021

Podporu ze záručního programu COVID III (Program) budou moci čerpat podnikatelé nově také na projekty investičního charakteru, to znamená např. na nákup strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí apod. 

Publikováno: 02.07.2021
Autor: Finanční správa ČR
Právní stav od : 02.07.2021

FS v prodloužené lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů a po uplynutí období, kdy mohli poplatníci podat přiznání bez sankcí, eviduje za zdaňovací období roku 2020 téměř 2,9 milionu daňových přiznání. Z celkového počtu vybraných přiznání bylo více než 2,3 milionu od fyzických osob a 530 tisíc od osob právnických.

Publikováno: 02.07.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 02.07.2021

Ministerstvo financí zveřejnilo v pořadí již šestnáctou Zprávu o vývoji finančního trhu, která shrnuje vývoj a nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v uplynulém roce včetně zhodnocení dlouhodobějších trendů. Zpráva rovněž podrobně informuje o hlavních legislativních aktivitách na finančním trhu, a to na národní i evropské úrovni.

Publikováno: 30.06.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 30.06.2021

Ministerstvo financí vyhlásilo ve Finančním zpravodaji 26/21 daňové úlevy pro spoluobčany, jejichž životy poznamenal ničivý živel z minulého týdne. Ve speciálně vytvořené části webu Finanční správa zveřejnila informace, jak mají lidé postupovat v případě, že nestihnou odevzdat přiznání na dani z příjmů fyzických i právnických osob a zaplatit daň ve lhůtě pro splnění těchto povinností k 1. 7. 2021, úlev u kontrolního hlášení a na dani z přidané hodnoty či prominutí zálohy na silniční dani.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.