Celkem: 68 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 02.03.2021
Autor: Finanční správa ČR
Právní stav od : 01.01.2021

Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2020 požádat o vrácení DPH ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro podání žádosti je 31. března 2021. 

Publikováno: 24.02.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 01.03.2021

V souvislosti s prominutím daně z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, zveřejněné ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. prosince 2020 a v návaznosti na Informaci GFŘ k této problematice, doplňujeme a upřesňujeme následující skutečnosti.

Publikováno: 17.02.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 17.02.2021

Ministerstvo financí s ohledem na složitou situaci řady daňových poplatníků prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další.

Publikováno: 11.02.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 01.01.2021

Cílem této Informace je upozornit na snížení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití od 1. 1. 2021 a upřesnit definici komunálního odpadu pro účely zákona o DPH.

Publikováno: 02.02.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 02.02.2021

V období ode dne 3. 2. 2021 do dne 3. 4. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021 dne 1. února 2021.

Publikováno: 02.02.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 01.01.2021

S účinností od 1. 12. 2019 došlo ke změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona o léčivech je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami v lékárně. 

Publikováno: 01.02.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 01.02.2021

Ministerstvo financí promine na omezenou dobu dvou měsíců daň z přidané hodnoty na respirátory kategorie FFP2 a vyšší. Účelem opatření je zpřístupnit tyto ochranné pomůcky kriticky potřebné pro zastavení šíření pandemie běžné veřejnosti.

Publikováno: 18.01.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 18.01.2021

Finanční správa upozorňuje, že úlevy a generální pardony, které jsou v současnosti vydávány a které mají za cíl usnadnit daňovým subjektům plnění jejich povinností vzniklých za období ztížené pandemií vyvolanou nemocí COVID-19, nemohou daňovým subjektům „prominout“ povinnosti za roky, které pandemii předcházely.

Publikováno: 15.01.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 15.01.2021

Tato informace poskytuje pouze základní přehled o problematice registrace k  dani z přidané hodnoty zaměřený na registraci plátce a registraci identifikované osoby. K problematice registrace skupiny DPH1 existují již dříve zveřejněné podrobné informační materiály.

Publikováno: 15.01.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 15.01.2021

Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH a daňového řádu (zákon č. 283/2020 Sb.) , a proto byla provedena aktualizace dokumentu Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku (registrace k DPH a ostatní vybrané daňové povinnosti) č.j.: 40950/19/7100-20118-203500).

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.