Celkem: 233 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 02.03.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 02.03.2021

Zákon o novém kompenzačním bonusu prošel legislativním procesem a Finanční správa začíná se zpracováváním žádostí živnostníků, společníků malých s. r. o. a osob pracujících na dohodu. Nárok na bonus vzniká nově podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie.

Publikováno: 02.03.2021
Autor: Finanční správa ČR
Právní stav od : 01.01.2021

Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2020 požádat o vrácení DPH ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro podání žádosti je 31. března 2021. 

Publikováno: 01.03.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 01.03.2021

Vládním usnesením č. 217/2021 došlo k odstranění výjimky pro provoz účetních a poradenských služeb v provozovně. Omezení se nicméně týká provozoven, nikoli výkonu činnosti jako takové. Účetní, poradenské a auditorské činnosti mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, avšak bez přítomnosti klienta. 

Publikováno: 28.02.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 28.02.2021

Ministerstvo financí a Finanční správa spouští Online finanční úřad dostupný ze stránky www.mojedane.cz. Půjde o místo, kde si každý přes jedno přihlášení vyřeší své daně nebo daně svých firem, aniž by musel kamkoliv chodit. Stačí k tomu mít například občanku s čipem, mobilní klíč eGovernmentu nebo internetové bankovnictví u některé z bank, která již nabízí bankovní identitu.

Publikováno: 24.02.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 01.03.2021

V souvislosti s prominutím daně z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, zveřejněné ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. prosince 2020 a v návaznosti na Informaci GFŘ k této problematice, doplňujeme a upřesňujeme následující skutečnosti.

Publikováno: 24.02.2021
Autor: Generální ředitelství cel
Právní stav od : 01.01.2021

S účinností od 1.1.2021 došlo ke změně sazby spotřební daně na motorovou naftu a ke změně výše nároku na vrácení daně za zelenou naftu. Vzhledem k možnosti použití motorové nafty se starou i novou sazbou spotřební daně v průběhu roku 2021, je nutno tyto pohonné hmoty na daňovém přiznání uvádět odděleně.

Publikováno: 24.02.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 24.02.2021

Nově mohou o kompenzační bonus zažádat i lidé, kteří jsou v úpadku (typicky v konkurzu nebo oddlužení). Výkon činnosti dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, anebo výkon pěstounské péče (resp. pobírání odměny pěstouna) s výkonem práce na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr - už také nepředstavují zákonnou překážku pro vznik nároku na kompenzační bonus.

Publikováno: 17.02.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 17.02.2021

Ministerstvo financí s ohledem na složitou situaci řady daňových poplatníků prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další.

Publikováno: 17.02.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 01.02.2021

Stejně jako podzimní kompenzační bonus je i ten nový určen osobám samostatně výdělečně činným, malým s.r.o. a dohodářům.

Publikováno: 16.02.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 01.02.2021

Po Poslanecké sněmovně také Senát schválil nový kompenzační bonus pro OSVČ a společníky s.r.o. Dosáhne na něj širší okruh žadatelů, bude navýšený na 1 000 Kč denně a nebude již vázán na nouzový stav. Platit bude po dokončení legislativního procesu zpětně od 1. února 2021. Návrh zákona nyní dostane k podpisu prezident republiky.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.