Celkem: 13 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 24.02.2021
Autor: Generální ředitelství cel
Právní stav od : 01.01.2021

S účinností od 1.1.2021 došlo ke změně sazby spotřební daně na motorovou naftu a ke změně výše nároku na vrácení daně za zelenou naftu. Vzhledem k možnosti použití motorové nafty se starou i novou sazbou spotřební daně v průběhu roku 2021, je nutno tyto pohonné hmoty na daňovém přiznání uvádět odděleně.

Publikováno: 18.01.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 18.01.2021

Finanční správa upozorňuje, že úlevy a generální pardony, které jsou v současnosti vydávány a které mají za cíl usnadnit daňovým subjektům plnění jejich povinností vzniklých za období ztížené pandemií vyvolanou nemocí COVID-19, nemohou daňovým subjektům „prominout“ povinnosti za roky, které pandemii předcházely.

Publikováno: 14.01.2021
Autor: Generální ředitelství cel
Právní stav od : 01.01.2021

Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn pod č. 609/2020 zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela“). Podle části dvacáté druhé novely dochází v zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPD“), ke změně sazeb spotřebních daní u některých výrobků.

Publikováno: 31.12.2020
Autor: Generální ředitelství cel
Právní stav od : 01.01.2021

Dne 31. 12. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „daňový balíček“). Daňový balíček nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Součástí tohoto daňového balíčku je mimo jiné i novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), která snižuje sazbu spotřební daně u motorové nafty ze současných 10.950 Kč/1.000 l na 9.950 Kč/1.000 l.

Publikováno: 31.12.2020
Autor: Celní správa ČR
Právní stav od : 01.01.2021

Tímto ustanovením je dána správci daně možnost rozhodnout o tom, že pivo, které bylo uvedeno do volného daňového oběhu, bude opět uvedeno do režimu podmíněného osvobození od daně. Tato rozhodnutí budou vydávat oddělení daňová na celních úřadech, a to na základě návrhu provozovatele daňového skladu.

Publikováno: 11.12.2020
Autor: Generální ředitelství cel
Právní stav od : 01.01.2021

Vzhledem k tomu, že ustanovení § 54 odst. 4 zákona o spotřebních daních je s účinností od 1. 1. 2021 zrušeno a současně byl novelizován § 45 odst. 12 písm. b) zákona o spotřebních daních, nebude považováno za výrobu minerálních olejů smíchání těchto dvou minerálních olejů již uvedených do volného daňového oběhu ve skladovacích nádržích čerpacích stanic. Jedná se o minerální oleje zdaněné stejnou sazbou daně a jejich sazba daně není nižší než sazba daně vzniklé směsi.

Publikováno: 01.01.2019
Autor: Celní správa ČR
Právní stav od : 01.01.2019

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž vedou osobní daňové účty orgány Celní správy České republiky ve smyslu §149 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb.

Publikováno: 01.01.2018
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 01.01.2018

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů

Publikováno: 01.03.2017
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 01.03.2017

Informace k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit

Publikováno: 11.11.2016
Autor: Finanční správa ČR
Právní stav od : 11.11.2016

INFORMACE osobám uplatňujícím nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.