Celkem: 168 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 02.03.2021
Autor: Finanční správa ČR
Právní stav od : 01.01.2021

Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2020 požádat o vrácení DPH ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro podání žádosti je 31. března 2021. 

Publikováno: 01.03.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 01.03.2021

Vládním usnesením č. 217/2021 došlo k odstranění výjimky pro provoz účetních a poradenských služeb v provozovně. Omezení se nicméně týká provozoven, nikoli výkonu činnosti jako takové. Účetní, poradenské a auditorské činnosti mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, avšak bez přítomnosti klienta. 

Publikováno: 28.02.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 28.02.2021

Ministerstvo financí a Finanční správa spouští Online finanční úřad dostupný ze stránky www.mojedane.cz. Půjde o místo, kde si každý přes jedno přihlášení vyřeší své daně nebo daně svých firem, aniž by musel kamkoliv chodit. Stačí k tomu mít například občanku s čipem, mobilní klíč eGovernmentu nebo internetové bankovnictví u některé z bank, která již nabízí bankovní identitu.

Publikováno: 24.02.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 01.03.2021

V souvislosti s prominutím daně z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, zveřejněné ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. prosince 2020 a v návaznosti na Informaci GFŘ k této problematice, doplňujeme a upřesňujeme následující skutečnosti.

Publikováno: 17.02.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 17.02.2021

Ministerstvo financí s ohledem na složitou situaci řady daňových poplatníků prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další.

Publikováno: 16.02.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 15.02.2021

Vláda v pondělí 15. února schválila novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2021, která reflektuje aktuální vývoj boje s pandemií, úpravy ve vládních programech přímé pomoci, snížení daňového zatížení zaměstnanců o čtvrtinu a aktuální výzvy související se zatížením zdravotního systému, masivní vakcinací a testováním obyvatelstva.

Publikováno: 11.02.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 01.01.2021

Cílem této Informace je upozornit na snížení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití od 1. 1. 2021 a upřesnit definici komunálního odpadu pro účely zákona o DPH.

Publikováno: 02.02.2021
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 02.02.2021

Poskytuje-li kraj dotaci příspěvkové organizaci zřízené obcí, je ve veřejnoprávní smlouvě jako příjemce dotace uvedena pouze příspěvková organizace. Její zřizovatel není smluvní stranou.

Publikováno: 18.01.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 18.01.2021

Finanční správa upozorňuje, že úlevy a generální pardony, které jsou v současnosti vydávány a které mají za cíl usnadnit daňovým subjektům plnění jejich povinností vzniklých za období ztížené pandemií vyvolanou nemocí COVID-19, nemohou daňovým subjektům „prominout“ povinnosti za roky, které pandemii předcházely.

Publikováno: 15.01.2021
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 15.01.2021

Tato informace poskytuje pouze základní přehled o problematice registrace k  dani z přidané hodnoty zaměřený na registraci plátce a registraci identifikované osoby. K problematice registrace skupiny DPH1 existují již dříve zveřejněné podrobné informační materiály.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.