Celkem: 41 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 31.12.2020
Autor: Česká národní banka
Právní stav od : 31.12.2020

V souvislosti s pandemií COVID-19 umožnila již v březnu 2020 řada úvěrových institucí odklad splátek klientům, u nichž došlo k dočasnému výpadku příjmů v důsledku výskytu koronavirové nákazy nebo souvisejících preventivních opatření. V průběhu dubna pak bylo Parlamentem ČR schváleno zákonné úvěrové moratorium (zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19).

Publikováno: 18.12.2020
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 01.01.2021

Generální finanční ředitelství vydává tuto informaci z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění účinném ode dne 1. 1. 2021.

Publikováno: 18.12.2020
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 01.01.2021

I když mezi Spojeným královstvím a EU stále probíhají jednání o nastavení vzájemných vztahů po skončení přechodného období, je třeba informovat veřejnost o změnách při uplatňování daně z příjmů, k nimž dojde od 1. 1. 2021. Od tohoto dne se již Spojené království nebude nadále účastnit jednotného trhu či celní unie EU a přestávají se na něj rovněž vztahovat veškeré mezinárodní dohody EU.

Publikováno: 18.12.2020
Autor: Česká národní banka
Právní stav od : 15.12.2020

Generální rada Evropské rady pro systémová rizika (European Systemic Risk Board, ESRB) prodloužila horizont omezení výplat dividend finančními institucemi v době koronavirové krize do 30. 9. 2021. 

Publikováno: 17.12.2020
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 16.12.2020

V období ode dne 16. 12. 2020 do dne 31. 12. 2022 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji 35/2020 dne 16. prosince 2020. 

Publikováno: 17.12.2020
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 01.01.2021

Z pohledu aplikace DPH se Spojené království stane od 1. 1. 2021 třetí zemí. To znamená, že u této země bude platit obdobný princip jako při obchodování např. s USA, Čínou nebo Ruskem. Jedinou výjimku představují obchody se zbožím mezi členskými státy EU (a tedy i ČR) a Severním Irskem, kde se i nadále budou uplatňovat pravidla platná pro členské státy EU.

Publikováno: 09.12.2020
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 09.12.2020

Časté otázky a odpovědi související s aplikací zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZMSSD“) v případě oznamovací povinnosti týkající se oznamovaných přeshraničních uspořádání (dál také i jen jako „DAC6“)

Publikováno: 09.12.2020
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 09.12.2020

Státní organizace budou moci svým zaměstnancům částečně hradit peněžní příspěvek na stravování z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Počítá s tím návrh vyhlášky, kterou Ministerstvo financí předkládá Legislativní radě vlády.

Publikováno: 08.12.2020
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 08.12.2020

Pokud chce osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) vstoupit do paušálního režimu, musí toto oznámení podat na místně příslušný finanční úřad, nejpozději do pondělí 11. ledna 2021.

Publikováno: 03.12.2020
Autor: Generální finanční ředitelství (GFŘ)
Právní stav od : 03.12.2020

Evidence tržeb je pro všechny podnikatele pozastavena do 31. prosince 2022. Bez ohledu na to, do které fáze evidence podnikatelé spadají, evidovat tržby musí až od 1. ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb a pozastaveno je také vyřizování žádostí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.