Celkem: 318 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020

Účtová třída 8 - pokud se tak účetní jednotka rozhodne, se obvykle používá pro zúčtování vnitropodnikových nákladů.

Účtová třída 9 – pokud se tak účetní jednotka rozhodne, se obvykle používá pro zúčtování vnitropodnikových výnosů.

Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020

Účtová skupina je určena k uzavření výsledkových účtů.

Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020
Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020

Rozvahové účty se uzavírají ke dni sestavení řádné a mimořádné účetní závěrky, následně se otevírají v novém účetním období. Techniku uzavírání a otevírání zajišťují závěrkové účty, u účtů aktivních a pasivních účty rozvažné.

Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020

K otevírání aktivních a pasivních účtů pomocí souvztažných a podvojných účetních zápisů slouží technický účet Počáteční účet rozvažný.

Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020

K uzavírání aktivních a pasivních účtů pomocí souvztažných a podvojných účetních zápisů slouží technický účet Konečný účet rozvažný. Lze na něm porovnáním součtu aktiv a součtu pasiv zjistit výsledek hospodaření. Tento výsledek hospodaření je shodný s výsledkem hospodaření zjištěným na Účtu zisků a zrát.

Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020
Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020

Převod mezi provozními a finančními výnosy.

Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020

Převodové účty slouží ke správnému vykázání výnosů v části výsledku hospodaření, a to buď v provozní nebo finanční.

Datum od: 01.01.2020
Datum do: 31.12.2020

Převod mezi provozními a finančními výnosy.

...
--%>