Vyhledávání > Vzory smluv > Mzdy pro lidi
Celkem: 29 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Publikováno: 01.07.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Nedávný příspěvek se zabýval srážkami ze mzdy. V něm jsme uváděli srážky ze mzdy a jejich pořadí. Rozdělili jsme je na několik částí, a proto se v tomto příspěvku této teorii budeme věnovat pouze krátkým shrnutím. Krátce se zaměříme na rozdíl mezi dohodou o srážkách ze mzdy zaměstnance a prohlášením zaměstnance o srážkách ze mzdy. Nakonec si ukážeme vzor takového prohlášení.

Publikováno: 21.06.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci plat, mzda nebo odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovněprávní vztah vzniká uzavřením pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nebo případně uzavřením některé z dohod – dohodou o provedení práce či o pracovní činnosti. Přestože výše mzdy (rovněž platu či odměny) není povinnou součástí pracovní smlouvy, bývá v ní ve většině případů uvedena. Pokud tomu tak ale není, nebo se naskytnou důvody, mohou se zaměstnavatel se zaměstnancem setkat s tzv. dohodou o poukázání platu na účet.

Publikováno: 18.06.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Zaměstnávání mladistvých zaměstnanců s sebou nese jistá specifika. Je třeba hlídat jejich dokončenou školní docházku a zabývat se pracovními podmínkami a délkou pracovní doby této skupiny zaměstnanců. Podpůrným legislativním dokumentem je zákoník práce. Ten specifikuje, kdo je mladistvý zaměstnanec, kdy a jak dlouho smí či nesmí pracovat a další důležité podmínky.

Publikováno: 17.06.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Zaměstnanci náleží za odvedenou práci v pracovněprávním vztahu mzda (v případě soukromého sektoru), plat (v případě veřejného sektoru) nebo odměna (z dohod konaných mimo pracovní poměr). Cesta od hrubého výdělku k čistému je poněkud dlouhá a doprovázejí ji různé srážky. Některé jsou předem dané a stanovené zákonem, jiné lze srážet jen na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele o srážkách ze mzdy. A právě na srážky obecně i na ty další se podíváme v tomto článku, jehož součástí bude i vzor dohody o srážkách ze mzdy zaměstnance.

Publikováno: 15.06.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Pracovněprávní vztah zaměstnance a zaměstnavatele je spojen pracovní smlouvou. Ještě předtím se ale vybraný uchazeč o zaměstnání setká s jiným dokumentem, a tím je dotazník nového zaměstnance. Podívejme se na to, co to vlastně je, k čemu slouží, proč se dělá a hlavně co obsahuje. Vzor dotazníku zaměstnance je součástí tohoto článku.

Publikováno: 08.04.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Jedním z často diskutovaných problémů je, zda si zaměstnanec ke svému pracovnímu poměru může ještě přivydělávat někde jinde. Přece jen jeho schopnosti, znalosti a dovednosti jsou tím, co ho živí a pro co ho zaměstnavatel zaměstnává. Problém nastává, pokud zaměstnanec chce svoje znalosti uplatňovat i při výkonu jiné výdělečné činnosti, která má konkurenční charakter. K takovým činnostem totiž zaměstnanec potřebuje písemný souhlas svého zaměstnavatele.

Publikováno: 25.03.2021
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2021

Co by měl pracovní inzerát obsahovat? Jaký by měl mít formát? Proč je důležité ho umět kvalitně připravit? Odpověď na tyto otázky najdete v tomto článku. Závěrem se také podíváte na vzor pracovního inzerátu.

Publikováno: 29.08.2019
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2019

Právo na mzdu nebo plat je základní právo zaměstnance, který má se zaměstnavatelem uzavřenou pracovní smlouvu.

Publikováno: 25.07.2019
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2019

Dodatek k pracovní smlouvě je dokument, kterým se upravují zásadní podmínky pracovní smlouvy.

Publikováno: 23.07.2019
Autor: Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová
Právní stav od : 01.01.2019

Dovolená je doba, na kterou se těší většina zaměstnanců.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.