Celkem: 26 výsledků
Výsledky jsou obsaženy v následujících zdrojích/pramenech:

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 26.3.2019
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2019

V některých případech se může stát, že zaměstnavatel vyžaduje po svých zaměstnancích pracovní pohotovost.

Publikováno: 18.3.2019
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2019

Zaměstnanec může provozovat výdělečnou činnost, i když je v pracovním poměru.

Publikováno: 25.2.2019
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2019

Někdy mohou v pracovním vztahu vzniknout situace, kdy zaměstnavatel potřebuje své zaměstnance přidělit dočasně k jinému zaměstnavateli, avšak nejedná se o agenturní zaměstnávání nebo o situace, kdy si zaměstnanec prohlubuje či zvyšuje kvalifikaci u jiného zaměstnavatele.

Publikováno: 14.2.2019
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2019

Během zaměstnání se může vyskytnout situace, při které je třeba zaměstnance vyslat na pracovní cestu.

Publikováno: 14.1.2019
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2019

Rámcová smlouva je uzavřený B2B obchodní kontrakt. Dalo by se říct, že rámcovou smlouvou si subjekty vymezují rámec své budoucí obchodní spolupráce.

Publikováno: 15.11.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se zabývá § 55 zákoníku práce.

Publikováno: 29.10.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Každému zaměstnanci v pracovním poměru přísluší za řádně odvedenou práci mzda nebo plat. Nejprve se podíváme na plat, poté na mzdu a nakonec si po krátkém příkladě ukážeme i vzor mzdového předpisu.

Publikováno: 18.10.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Objednávka je doklad, na základě kterého poptávající vyzývá prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Publikováno: 17.10.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Dodací list je dokument, který se přikládá ke zboží při jeho dodání. Díky němu si tak kupující, popř. přepravce mohou ověřit dodávané zboží a jeho množství, které je přebíráno na základě objednávky.

Publikováno: 10.10.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Jestliže je fyzická nebo právnická osoba plátcem daně z přidané hodnoty, je třeba také při obchodování vytvářet daňové doklady.

Partneři