22 výsledků

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 14.1.2019
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2019

Rámcová smlouva je uzavřený B2B obchodní kontrakt. Dalo by se říct, že rámcovou smlouvou si subjekty vymezují rámec své budoucí obchodní spolupráce.

Publikováno: 15.11.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele se zabývá § 55 zákoníku práce.

Publikováno: 29.10.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Každému zaměstnanci v pracovním poměru přísluší za řádně odvedenou práci mzda nebo plat. Nejprve se podíváme na plat, poté na mzdu a nakonec si po krátkém příkladě ukážeme i vzor mzdového předpisu.

Publikováno: 18.10.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Objednávka je doklad, na základě kterého poptávající vyzývá prodávajícího k uzavření kupní smlouvy.

Publikováno: 17.10.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Dodací list je dokument, který se přikládá ke zboží při jeho dodání. Díky němu si tak kupující, popř. přepravce mohou ověřit dodávané zboží a jeho množství, které je přebíráno na základě objednávky.

Publikováno: 10.10.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Jestliže je fyzická nebo právnická osoba plátcem daně z přidané hodnoty, je třeba také při obchodování vytvářet daňové doklady.

Publikováno: 8.10.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Problematikou darování se zabývá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Věc darování je věcí z oblasti převedení věcí do vlastnictví jiného.

Publikováno: 4.10.2018
Autor: Ing. Milena Grygarová
Právní stav od : 1.1.2018

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění (dále jen zákon o daních z příjmů nebo ZDP) v ustanovení § 38g až § 38gb vyjmenovává, kdy má poplatník (fyzická osoba) povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen daňové přiznání nebo DaP).

Publikováno: 4.10.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Zaměstnanec může vypovědět pracovní smlouvu z jakéhokoliv důvodu a bez uvedení důvodu. Ovšem pro ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pro to musí existovat konkrétní důvody.

Publikováno: 3.10.2018
Autor: Ing. Eva Blechová
Právní stav od : 1.1.2018

Zaměstnanec při nástupu do práce většinou prochází zkušební dobou. Ta slouží k tomu, aby si jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel danou pozici vyzkoušeli a měli možnost se rozhodnout, zda jsou s odvedenou a požadovanou prací spokojeni a zda budou v pracovním poměru dále pokračovat.

Partneři