Vyhledávání > Zápis z jednání Koordinačního výboru
Celkem: 1141 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 24.06.2020
Autor: Jiří Nesrovnal, Ing. Lucie Wadurová, LL.M.
Právní stav od : 24.06.2020

Tento přípěvek se zabývá řešením některých daňových dopadů Brexitu z hlediska daně z příjmů. Nezabýváme se řešením specifické situace bývalých poslanců Evropského parlamentu a zaměstnanců EU. Chtěli bychom také zdůraznit, že nemůžeme vyloučit některé další možné daňové konsekvence vystoupení VB z EU, které nejsou rozebrány v tomto příspěvku.

Publikováno: 24.06.2020
Autor: Ing. Jan Procházka, Bc. Blanka Marková
Právní stav od : 24.06.2020

Příspěvek je zaměřen zejména na odepisovaný majetek používaný k příjmům z pronájmu (nemovitosti). Předkládá možné pohledy na pokračování postupů v odepisování při nabytí majetku v rámci a po pozůstalostním řízení.

Publikováno: 24.06.2020
Autor: RNDr. Petr Beránek
Právní stav od : 24.06.2020

Zákon 563/91 Sb. o účetnictví umožňuje některým typům neziskových organizací účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví. Mezi těmito účetními jednotkami se hojně vyskytují veřejně prospěšní poplatníci dle § 17a ZDP (VPPO) s tzv. „úzkým základem daně“, může se však jednat i o poplatníka se širokým základem daně (účelové církevní zařízení s oprávněním poskytovat zdravotní služby) nebo poplatníka, který není VPPO (honební společenstvo, které pouze pronajímá honitbu mysliveckému svazu, spolek, který nevykonává v rámci hlavní činnosti činnost nepodnikatelským způsobem).

Publikováno: 24.06.2020
Autor: Ing. Tomáš Kačerovský
Právní stav od : 24.06.2020

Účelem příspěvku je vyjasnit stanovení výše příjmů osvobozených a neosvobozených od daně z příjmů a určení výše nabývací ceny podílu na obchodní korporaci v případě, že je tento podíl (nebo jeho část) prodáván za konkrétních podmínek.

Publikováno: 24.06.2020
Autor: JUDr. Ing. Martin Kopecký
Právní stav od : 24.06.2020

Předmětem tohoto příspěvku je vyjasnění režimu daně z nabytí nemovitých věcí v případě snížení základního kapitálu anebo vrácení příplatku mimo základní kapitál společníkovi v nepeněžní formě prostřednictvím vrácení původně vložené nemovité věci společností společníkovi.

Publikováno: 29.01.2020
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.
Právní stav od : 29.01.2020

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů umožňuje osvobodit úplatný prodej podílu v obchodní korporaci realizovaný fyzickou osobou, daňovým rezidentem České republiky, jsou-li zároveň naplněny hmotně-právní podmínky vymezené v § 4 odst. 1 písm. s) ZDP, tj. pokud držba tohoto podílu přesáhla dobu 5 let.

Publikováno: 29.01.2020
Autor: JUDr. Ing. Martin Kopecký
Právní stav od : 29.01.2020

Předmětem příspěvku je vyjasnění režimu DPH u karet k čerpání plnění od třetích osob.

Publikováno: 29.01.2020
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., Ing. Lenka Nováková
Právní stav od : 29.01.2020

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění některých otázek v souvislosti s použitím plug-in hybridních vozidel zaměstnancem, neboť jejich úprava ve stávajícím právním řádu České republiky zcela absentuje.

Publikováno: 20.11.2019
Autor: Ing. Mgr. Robert Bezecný, JUDr. Ing. Dana Trezziová
Právní stav od : 20.11.2019

V dnešní době je již téměř nemyslitelné, aby v oborech činnosti, kde je to z technického pohledu možné, zaměstnavatel neumožňoval zaměstnancům alespoň čas od času pracovat z domova.

Publikováno: 20.11.2019
Autor: Ing. Lenka Nováková
Právní stav od : 20.11.2019

Dle § 6 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou dílčím základem daně z příjmů ze závislé činnosti příjmy, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel.

...

Partneři

--%>