Vyhledávání > Zápis z jednání Koordinačního výboru
Celkem: 523 výsledků
Výsledky jsou obsaženy v následujících zdrojích/pramenech:

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 23.1.2019
Autor: Jiří Nesrovnal
Právní stav od : 23.1.2019

Novelou ZDP byla do ustanovení § 28 odst. 7 ZDP výslovně doplněna možnost odepisovat technické zhodnocení jakýmkoliv oprávněným uživatelem majetku, to je například také podnájemce.

Publikováno: 23.1.2019
Autor: JUDr. Jana Hlásenská
Právní stav od : 23.1.2019

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit a sjednotit přístup ve věci daňového posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu vyplacené na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Publikováno: 23.1.2019
Autor: RNDr. Petr Beránek
Právní stav od : 23.1.2019

Cílem předkládaného příspěvku je sjednotit výklad správného postupu při opravách údajů DPH, které vedou ke změně vypořádacího koeficientu a zohlednění vzniklých rozdílů v nároku na odpočet DPH v jednotlivých zdaňovacích obdobích.

Publikováno: 14.11.2018
Autor: Ing. Otakar Machala, QUD, Ing. Jiří Nesrovnal, Ing. Zdeněk Urban
Právní stav od : 14.11.2018

Cílem příspěvku je analyzovat související platné právní předpisy a účetní zásady a zjistit, zda stanoví jednoznačný postup v této věci.

Publikováno: 14.11.2018
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., Ing. Tomáš Hlaváček, JUDr. Michal Karabinoš
Právní stav od : 14.11.2018

Při štěpení nebo naopak spojení akcií ve smyslu § 342 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, není z platného znění § 4 odst. 1 písm. x) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zcela zřejmé, zda dochází k přerušení časového testu pro účely osvobození příjmu z budoucího prodeje těchto akcií.

Publikováno: 14.11.2018
Autor: Ing. Lenka Nováková
Právní stav od : 14.11.2018

Cílem příspěvku je posílení právní jistoty na straně daňových poplatníků v případě ukončení „staré" smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem a převedení naspořených prostředků v plné výši na „novou" smlouvu o doplňkovém penzijní spoření.

Publikováno: 14.11.2018
Autor: JUDr. Jana Fuksová, Ing. Lenka Nováková, Bc. Klára Javůrková
Právní stav od : 14.11.2018

Cílem tohoto příspěvku je sjednocení přístupu ve věci podávání hlášení k dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně v souvislosti s výplatou, poukázáním nebo připsáním odměny člena orgánu právnické osoby.

Publikováno: 5.10.2018
Autor: Ing. Jan Čapek, Ing. Stanislav Kryl
Právní stav od : 26.1.2011

Cílem příspěvku je sjednotit názor na aplikaci ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., podle kterého lze od DPH osvobodit poskytování služeb vymezenými subjekty při splnění v zákoně stanovených podmínek. Navazujeme na uzavřený příspěvek č. 249/29.10.08, kde byla problematika již zčásti řešena.

Publikováno: 19.9.2018
Autor: Ing. Jiří Gebarowský
Právní stav od : 19.9.2018

Podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, jsou od této daně osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.

Publikováno: 19.9.2018
Autor: JUDr. Jana Fuksová, Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., Ing. Ladislav Malůšek
Právní stav od : 19.9.2018

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit režim daňové uznatelnosti „sankcí" udělovaných finančním arbitrem.

...

Partneři