Vyhledávání > Zápis z jednání Koordinačního výboru
Celkem: 1136 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 29.01.2020
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.
Právní stav od : 29.01.2020

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů umožňuje osvobodit úplatný prodej podílu v obchodní korporaci realizovaný fyzickou osobou, daňovým rezidentem České republiky, jsou-li zároveň naplněny hmotně-právní podmínky vymezené v § 4 odst. 1 písm. s) ZDP, tj. pokud držba tohoto podílu přesáhla dobu 5 let.

Publikováno: 29.01.2020
Autor: JUDr. Ing. Martin Kopecký
Právní stav od : 29.01.2020

Předmětem příspěvku je vyjasnění režimu DPH u karet k čerpání plnění od třetích osob.

Publikováno: 29.01.2020
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., Ing. Lenka Nováková
Právní stav od : 29.01.2020

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění některých otázek v souvislosti s použitím plug-in hybridních vozidel zaměstnancem, neboť jejich úprava ve stávajícím právním řádu České republiky zcela absentuje.

Publikováno: 20.11.2019
Autor: Ing. Mgr. Robert Bezecný, JUDr. Ing. Dana Trezziová
Právní stav od : 20.11.2019

V dnešní době je již téměř nemyslitelné, aby v oborech činnosti, kde je to z technického pohledu možné, zaměstnavatel neumožňoval zaměstnancům alespoň čas od času pracovat z domova.

Publikováno: 20.11.2019
Autor: Ing. Lenka Nováková
Právní stav od : 20.11.2019

Dle § 6 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou dílčím základem daně z příjmů ze závislé činnosti příjmy, s výjimkou uvedenou v odstavcích 4 a 5, zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel.

Publikováno: 20.11.2019
Autor: RNDr. Petr Beránek
Právní stav od : 20.11.2019

Cílem příspěvku je vyřešit problém, kdy fyzická osoba, která není účetní jednotkou, nabyde nehmotný majetek, zatížený povinností pokračovat v započatém odpisování předchozím vlastníkem nebo darem, který není osvobozen od daně z příjmů.

Publikováno: 20.11.2019
Autor: JUDr. Jana Fuksová, Ing. Ladislav Malůšek
Právní stav od : 20.11.2019

Tento příspěvek se zabývá problematikou daňových opravných položek podle § 5a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Cílem příspěvku je potvrzení přístupu k v minulosti vytvořeným opravným položkám dle ustanovení § 5a ZoR v návaznosti na změnu definice ostatní finanční instituce v souvislosti s přijetím zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Publikováno: 20.11.2019
Autor: Ing. Ivo Šulc
Právní stav od : 20.11.2019

Cílem příspěvku je pokusit se jednoznačně dovodit závěr, zda český právní řád, prostřednictvím zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, či jiného právního předpisu, umožňuje přeprodej osvobozeného lihu, ve volném daňovém oběhu.

Publikováno: 20.11.2019
Autor: Ing. Ivo Šulc
Právní stav od : 20.11.2019

Cílem příspěvku je pokusit se jednoznačně dovodit význam této věty, této části věty uvedené v ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v platném znění.

Publikováno: 18.09.2019
Autor: JUDr. Ing. Martin Kopecký
Právní stav od : 18.09.2019

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit daňový režim sdílených nákladů na společné projekty výzkumu a vývoje realizované v rámci mezinárodní skupiny podniků.

...

Partneři

--%>