Vyhledávání > Zápis z jednání Koordinačního výboru
Celkem: 1153 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 06.04.2021
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., Ing. Lenka Nováková, MBA, Ing. Daniela Králová
Právní stav od : 24.03.2021

Cílem příspěvku je sjednocení výkladu a odstranění pochybností, které se začínají objevovat mezi odbornou veřejností v souvislosti s novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), která navazuje na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, zejména tedy s aplikací přechodných ustanovení ohledně okamžiku rozhodného pro uplatnění „původní a nové“ výše úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou na financování bytové potřeby, na splacení úvěru nebo zápůjčky použité na financování bytové potřeby jako odčitatelné položky od základu daně z příjmů fyzických osob.

Publikováno: 06.04.2021
Autor: Mgr. Zenon Folwarczny, LL.M., Ing. Petr Němec, Ing. Martin Hahn
Právní stav od : 24.03.2021

Cílem tohoto příspěvku je

  1. vyjasnit aplikaci § 21c odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), tj. „přednost plnění ze zisku“.
  2. vyjasnit aplikaci osvobození dle § 10 odst. 3 písm. c) ZDP na bezúplatné vydání majetku SF fyzické osobě.
Publikováno: 06.04.2021
Autor: Ing. Tomáš Hajdušek, Jiří Nesrovnal
Právní stav od : 24.03.2021

V rámci novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“) – zákona č. 299/2020 Sb. („Novela“) došlo k zavedení nové možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty. V rámci Novely byla také zakomponována nová možnost poplatníka vzdát se práva na uplatnění pravomocně stanovené daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně v pěti bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích („do budoucna“), čímž by nedošlo k prodloužení prekluzivní lhůty dle § 38r odst. 2 ZDP.

Publikováno: 27.01.2021
Autor: Olga Holubová, Ing. Milan Lang
Právní stav od : 27.01.2021

Cílem příspěvku je dosažení shody na rámcových pravidlech pro posouzení, které prodeje majetku jsou předmětem daně a které nikoli, jestliže tento majetek není obchodním majetkem plátce a k ekonomické činnosti se používá buď pouze zčásti, nebo vůbec. Jeho účelem naopak není řešit dodání majetku v případech, kdy je majetek před prodejem používán výhradně k ekonomické činnosti (tj. ze 100 %), ani dodání majetku pořízeného za účelem dalšího prodeje.

Publikováno: 27.01.2021
Autor: Ing. Mgr. Václav Pačesný, Ing. Aneta Šejvlová
Právní stav od : 27.01.2021

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění a sjednocení výkladu ve věci uplatnění DPH v situaci, kdy je předmětem daně kompenzace ze strany zákazníka za nespotřebovaný materiál při ukončení výrobního procesu.

Publikováno: 06.11.2020
Autor: Ing. Zuzana Hrubá, Ing. Eva Čížková
Právní stav od : 06.11.2020

Cílem příspěvku je vyjasnit důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí a z převodu podílu v případě, kdy je splněn zajištěný dluh a věc se vrací zpět do vlastnictví dlužníka.

Publikováno: 06.11.2020
Autor: Ing. Stanislav Kryl, Ing. Jakub Kašuba
Právní stav od : 06.11.2020

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění aplikace institutu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky dle § 46 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, o dani z přidané hodnoty („ZDPH“), a to zejména s ohledem na vědomostní test u věřitele definovaný v § 46 odst. 3 písm. f) ZDPH.

Publikováno: 06.11.2020
Autor: Ing. Lukáš Eisenwort
Právní stav od : 06.11.2020

Cílem příspěvku je sjednotit přístup k možnosti uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu při poskytování pojištění ve vztahu k vývozu dle § 72, odst. 1, písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jako ZDPH).

Publikováno: 09.09.2020
Autor: RNDr. Petr Beránek
Právní stav od : 09.09.2020

Cílem příspěvku je zvýšit právní jistotu ohledně obchodního majetku u fyzických osob, které uplatňují výdaje v paušální výši a příjmů s ním souvisejících.

Publikováno: 09.09.2020
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., Ing. Lenka Nováková, MBA
Právní stav od : 09.09.2020

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění oprávnění zaměstnavatele, který je dle § 38c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění v postavení plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, pořizovat kopie veřejných listin a jiných dokumentů citlivých z hlediska ochrany osobních údajů za účelem prokázání nároku na uplatnění slevy na dani zaměstnanci v rámci měsíční mzdové evidence nebo v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.