Vyhledávání > Zápis z jednání Koordinačního výboru
152 výsledků

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 19.9.2018
Autor: Ing. Jiří Gebarowský
Právní stav od : 19.9.2018

Podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, jsou od této daně osvobozeny bezúplatné příjmy od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.

Publikováno: 19.9.2018
Autor: JUDr. Jana Fuksová, Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., Ing. Ladislav Malůšek
Právní stav od : 19.9.2018

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit režim daňové uznatelnosti „sankcí" udělovaných finančním arbitrem.

Publikováno: 19.9.2018
Autor: RNDr. Petr Beránek
Právní stav od : 19.9.2018

Cílem předkládaného příspěvku je sjednotit výklad správného postupu při registraci k DPH subjektu, který v rámci svých ekonomických aktivit přemístil skutečné sídlo z jiného státu do ČR.

Publikováno: 19.9.2018
Autor: JUDr. Ing. Martin Kopecký
Právní stav od : 19.9.2018

Cílem tohoto příspěvku je potvrdit platnost závěrů uvedených ve stanovisku ministerstva financí v příspěvku 214/17.12.07 - Výklad některých pojmů v zákonech o energetických daních a týkajících se podmínek pro nabývání zemního plynu a pevných paliv osvobozených od daně z energetických produktů v případě kombinované výroby tepla a elektřiny.

Publikováno: 19.9.2018
Autor: Ing. Stanislav Kryl, Ing. Mgr. Jakub Tměj
Právní stav od : 19.9.2018

Zákonná úprava daně ze zemního plynu a některých dalších plynů (tj. část čtyřicátá pátá zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, umožňuje v případě dodavatelů plynu nabytí plynu bez daně.

Publikováno: 20.6.2018
Autor: Ing. Jana Antošová, Ing. Tomáš Brandejs, Mgr. Milan Tomíček, Ing. Petr Toman
Právní stav od : 20.6.2018

Cílem předkládaného příspěvku je upřesnit přístup k uplatňování DPH při osvobození poskytnutí služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží ve smyslu § 69 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").

Publikováno: 20.6.2018
Autor: Ing. Rostislav Frelich
Právní stav od : 20.6.2018

Cílem příspěvku je sjednotit interpretaci a definovat možnosti aplikace ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH"), tj. osvobození od DPH při cost sharingu (podílení se na nákladech).

Publikováno: 20.6.2018
Autor: Ing. Karin Čupková-Kolanová, Mgr. Ing. Petr Frisch
Právní stav od : 20.6.2018

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit možný výkladový rozpor u pojmu „nepeněžní plnění" pro účely § 6 odst. 9 písm. b) a d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP") v souvislosti se zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

Publikováno: 20.6.2018
Autor: Ing. Karin Čupková-Kolanová, Mgr. Ing. Petr Frisch
Právní stav od : 20.6.2018

Cílem tohoto příspěvku je zvýšení právní jistoty ohledně nové definice nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci, jakéž i ilustrativní vymezení „zboží a služeb zdravotního, léčebného hygienického a obdobného charakteru poskytovaných zdravotnickými zařízeními a zdravotnických prostředků na lékařský předpis" .

Publikováno: 2.5.2018
Autor: Ing. Lenka Nováková
Právní stav od : 2.5.2018

Cílem příspěvku je potvrzení způsobu zdanění odměny člena výboru pro audit, který je považován za českého daňového nerezidenta.

...

Partneři