Vyhledávání > Zápis z jednání Koordinačního výboru
Celkem: 915 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 18.09.2019
Autor: JUDr. Ing. Martin Kopecký
Právní stav od : 18.09.2019

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit daňový režim sdílených nákladů na společné projekty výzkumu a vývoje realizované v rámci mezinárodní skupiny podniků.

Publikováno: 18.09.2019
Autor: Ing. David Krch, Ing. Lucie Čirková
Právní stav od : 18.09.2019

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit otázku vzniku okamžiku povinného rozpouštění daňových opravných položek u pohledávek, které jsou věřitelem vymáhány u jednoho nebo více spoludlužníků.

Publikováno: 18.09.2019
Autor: MVDr. Milan Vodička
Právní stav od : 18.09.2019

Cílem příspěvku je jednoznačně definovat způsoby pro řádné a účinné uplatnění plné moci ve smyslu naplnění § 27 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. V dalším textu je předpokládáno, že dochází k uplatnění bezvadné plné moci ve lhůtě.

Publikováno: 26.06.2019
Autor: Ing. Tomáš Brandejs, Ing. Tereza Kubalová
Právní stav od : 26.06.2019

Právní úprava aplikace daně dle zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, v rámci společnosti dle § 2716 – 2746 občanského zákoníku byla do 30. 6. 2017 nejčastěji vykládána tak, že mezi společníky společnosti nedochází k uskutečňování zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služeb.

Publikováno: 15.05.2019
Autor: Ing. Tomáš Brandejs
Právní stav od : 15.05.2019

Cílem příspěvku je nalézt základní definiční znaky poukazů dle §15 Zákona o DPH1 ve znění, v jakém by měl být po přijetí novely, která se v současné době nachází v legislativním procesu schvalování.

Publikováno: 15.05.2019
Autor: Ing. Petr Drahoš
Právní stav od : 15.05.2019

Tento příspěvek navazuje na příspěvek Ing. Tomáše Brandejse „Výklad §15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám", v němž se pokusil vymezit základní charakteristiku poukazů dle příslušné DPH legislativy.

Publikováno: 15.05.2019
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., Ing. Lucie Kretková, Ing. Jan Černohouz
Právní stav od : 15.05.2019

Cílem příspěvku je posílení právní jistoty na straně daňových poplatníků v případě ukončení smlouvy o soukromém životním pojištění a následném uzavření nové smlouvy o soukromém životním pojištění, kdy obě smlouvy splňují podmínky stanovené v § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů.

Publikováno: 20.03.2019
Autor: JUDr. Jana Hlásenská
Právní stav od : 20.03.2019

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit a sjednotit přístup ve věci daňového posouzení zvýšené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu.

Publikováno: 20.03.2019
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., Ing. Lenka Nováková, Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., Ing. Lucie Wadurová, LL.M.
Právní stav od : 20.03.2019

V důsledku novelizace ustanovení § 6 odst. 12 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů zákonem č. 306/2018 Sb. došlo ke změně způsobu výpočtu dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců.

Publikováno: 23.01.2019
Autor: Jiří Nesrovnal
Právní stav od : 23.01.2019

Novelou ZDP byla do ustanovení § 28 odst. 7 ZDP výslovně doplněna možnost odepisovat technické zhodnocení jakýmkoliv oprávněným uživatelem majetku, to je například také podnájemce.

...