Celkem: 1150 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

...
Publikováno: 27.01.2021
Autor: Olga Holubová, Ing. Milan Lang
Právní stav od : 27.01.2021

Cílem příspěvku je dosažení shody na rámcových pravidlech pro posouzení, které prodeje majetku jsou předmětem daně a které nikoli, jestliže tento majetek není obchodním majetkem plátce a k ekonomické činnosti se používá buď pouze zčásti, nebo vůbec. Jeho účelem naopak není řešit dodání majetku v případech, kdy je majetek před prodejem používán výhradně k ekonomické činnosti (tj. ze 100 %), ani dodání majetku pořízeného za účelem dalšího prodeje.

Publikováno: 27.01.2021
Autor: Ing. Mgr. Václav Pačesný, Ing. Aneta Šejvlová
Právní stav od : 27.01.2021

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění a sjednocení výkladu ve věci uplatnění DPH v situaci, kdy je předmětem daně kompenzace ze strany zákazníka za nespotřebovaný materiál při ukončení výrobního procesu.

Publikováno: 06.11.2020
Autor: Ing. Zuzana Hrubá, Ing. Eva Čížková
Právní stav od : 06.11.2020

Cílem příspěvku je vyjasnit důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí a z převodu podílu v případě, kdy je splněn zajištěný dluh a věc se vrací zpět do vlastnictví dlužníka.

Publikováno: 06.11.2020
Autor: Ing. Stanislav Kryl, Ing. Jakub Kašuba
Právní stav od : 06.11.2020

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění aplikace institutu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky dle § 46 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, o dani z přidané hodnoty („ZDPH“), a to zejména s ohledem na vědomostní test u věřitele definovaný v § 46 odst. 3 písm. f) ZDPH.

Publikováno: 06.11.2020
Autor: Ing. Lukáš Eisenwort
Právní stav od : 06.11.2020

Cílem příspěvku je sjednotit přístup k možnosti uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu při poskytování pojištění ve vztahu k vývozu dle § 72, odst. 1, písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jako ZDPH).

Publikováno: 09.09.2020
Autor: RNDr. Petr Beránek
Právní stav od : 09.09.2020

Cílem příspěvku je zvýšit právní jistotu ohledně obchodního majetku u fyzických osob, které uplatňují výdaje v paušální výši a příjmů s ním souvisejících.

Publikováno: 09.09.2020
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., Ing. Lenka Nováková
Právní stav od : 09.09.2020

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění oprávnění zaměstnavatele, který je dle § 38c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění v postavení plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, pořizovat kopie veřejných listin a jiných dokumentů citlivých z hlediska ochrany osobních údajů za účelem prokázání nároku na uplatnění slevy na dani zaměstnanci v rámci měsíční mzdové evidence nebo v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění.

Publikováno: 09.09.2020
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.
Právní stav od : 09.09.2020

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění daňových aspektů tzv. uhlíkových kreditů.

Publikováno: 09.09.2020
Právní stav od : 09.09.2020

Cílem tohoto příspěvku je sjednotit interpretaci a definovat možnosti aplikace ust. § 13 odst. 9 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), u prodeje dlouhodobého hmotného majetku (dodání nemovité věci) společně s postoupením platných nájemních smluv vztahujících se k této nemovité věci. Předmětem tohoto příspěvku je posouzení problematiky pouze z hlediska DPH.

Publikováno: 24.06.2020
Autor: Jiří Nesrovnal, Ing. Lucie Wadurová, LL.M.
Právní stav od : 24.06.2020

Tento přípěvek se zabývá řešením některých daňových dopadů Brexitu z hlediska daně z příjmů. Nezabýváme se řešením specifické situace bývalých poslanců Evropského parlamentu a zaměstnanců EU. Chtěli bychom také zdůraznit, že nemůžeme vyloučit některé další možné daňové konsekvence vystoupení VB z EU, které nejsou rozebrány v tomto příspěvku.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.