Celkem: 65 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 17.12.2003
Autor: Ing. Aleš Cechel, Ing. Tomáš Hlaváček
Právní stav od : 17.12.2003

V praxi se stále častěji vyskytují situace, kdy společnosti provádějí investice, které nejsou v konečné fázi realizovány, případně jsou v průběhu samotného pořizování částečně či úplně zastaveny, a to z různých důvodů. Příkladem takové investice může být pořízení manažerského informačního systému.

Publikováno: 17.12.2003
Autor: Ing. Ivo Šulc
Právní stav od : 17.12.2003

S účinností od 1.1.2004 je novým zákonem č. 353/2003 Sb.,o spotřební dani umožněn v § 56 nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro výrobu tepla.

Publikováno: 17.12.2003
Autor: Ing. Ivana Langerová, Jiří Nesrovnal
Právní stav od : 17.12.2003

Tento příspěvek navazuje na příspěvek „Ing. Pavla Odehnala a PhDr. Milana Skály, Daňové přiznání na DPH po fúzi, projednávaný na Koordinačním výboru konaném den 27.11.2002, publikovaný v Bulletinu KD ČR 2/2003 na str. 18". V tomto příspěvku se zabýváme problematikou, která v příspěvku uvedeném v předchozí větě nebyla řešena a která se stává aktuální v souvislosti s novelou ZDPH.

Publikováno: 17.12.2003
Právní stav od : 17.12.2003

Zástupci KDP opakovaně uplatnili požadavek projednání neuzavřeného příspěvku 1 v části Komplexní problém, tj. „Posouzení dobropisů k vystaveným fakturám z účetního a daňového hlediska" ze zasedání konaného dne 8.10.2003, a to na prvním zasedání KV KDP v roce 2004 za účasti zástupce odboru 28 MF.

Publikováno: 17.12.2003
Autor: RNDr. Jana Schlöglová
Právní stav od : 17.12.2003

Tento příspěvek se zabývá daňovou uznatelností odpisu pohledávek za zahraničními dlužníky postoupených v souvislosti s plněním přijatým podle smlouvy o pojištění pohledávek.

Publikováno: 17.12.2003
Autor: Ing. Ivo Šulc
Právní stav od : 17.12.2003

S účinností od 1.1.2004 je novým zákonem č. 353/2003 Sb.,o spotřební dani zrušen zákon č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Zrušený zákon definoval pojem „výroba", ZSpD tento pojem sice používá, ale blíže nedefinuje.

Publikováno: 17.12.2003
Autor: Ing. Eva Krekulová
Právní stav od : 17.12.2003

V pokynu MF D-247 č.j. 181-100 874/2002 k uplatňování daně z přidané hodnoty u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů je v bodě 3. upraveno uplatňování DPH u činností notářů.

Publikováno: 17.12.2003
Autor: JUDr. Ing. Dana Trezziová
Právní stav od : 17.12.2003

Počátkem roku 1997 byla řešena na Koordinačním výboru a následně na jednáních s pracovníky Ministerstva financí ČR problematika praktické aplikace ustanovení §6 odst. 2 ZDP týkající se mezinárodního pronájmu pracovní síly. Závěry z těchto jednání byly publikovány v Bulletinu Komory daňových poradců ČR č. 3/97 na straně 28-29 (plné znění je uvedeno níže v závěru tohoto příspěvku).

Publikováno: 17.12.2003
Autor: JUDr. Ing. Radek Halíček, Ing. Vladimír Křivánek
Právní stav od : 17.12.2003

V tomto příspěvku se zabýváme pouze odkupem dlouhodobých (především úvěrových) pohledávek po splatnosti, který je obvykle realizován za zlomek jejich nominální hodnoty. 

Publikováno: 12.11.2003
Autor: Mgr. Jana Řeháková
Právní stav od : 12.11.2003

V § 30 odst. 1 ZDPH je ustanovení o osvobození od daně při převodu staveb s výjimkou nedokončených staveb a převodu uskutečněného do dvou let po kolaudaci nebo nabytí stavby. Jednoznačně však není stanoveno, zda je běh lhůty přetržen v důsledku realizace přeměn společností.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.