Celkem: 112 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Publikováno: 05.10.2018
Autor: Ing. Marie Konečná, CSc., Ing. Jiří Škampa
Právní stav od : 24.11.2004

Protože dotací existuje celá řada, liší se svým charakterem, různé jsou podmínky i účel jejich poskytnutí, nelze uplatňování daně u dotací zobecnit. Proto předkládáme k projednání následující příspěvek s cílem sjednotit výklady k uplatňování daně u některých konkrétních dotačních titulů.

Publikováno: 05.10.2018
Autor: JUDr. Ing. Martin Kopecký, JUDr. David Staněk, PhD.
Právní stav od : 22.09.2004

Tématem příspěvku je uplatnění DPH v případech, kdy zahraniční osoba, která v ČR nemá sídlo, místo podnikání ani provozovnu a není v tuzemsku registrována jako plátce DPH, přemístí zboží ze třetí země do ČR a toto zboží ještě před jeho propuštěním do volného oběhu prodá jiné osobě. 

Publikováno: 05.10.2018
Autor: Ing. Radek Lančík
Právní stav od : 14.12.2004

Cílem je přispět ke sjednocení výkladu v případě uplatňování sazby DPH na výstupu při prodeji zdravotnických prostředků a náhradních dílů po 1.5.2004.

Publikováno: 05.10.2018
Autor: Ing. Otakar Machala, QUD
Právní stav od : 14.12.2004

Tento příspěvek se zabývá problematikou přechodu z účetního období hospodářský rok na účetní období hospodářský rok, které začíná prvním dnem jiného kalendářního měsíce, než účetní období původní.

Publikováno: 05.10.2018
Autor: Mgr. Milan Tomíček
Právní stav od : 14.12.2004

Cílem tohoto příspěvku je sjednotit výklady ustanovení zákona o DPH, které se týkají aplikace DPH při plněních, která jsou poskytována v rámci jednoho právního subjektu.

Publikováno: 05.10.2018
Autor: Ing. Jiří Nekovář, Ing. Vlastimil Sojka
Právní stav od : 14.12.2004

Tento příspěvek se zabývá agenturami práce z pohledu daně z příjmů ze závislé činnosti a otázkou, zdali je nutné, aby příjmy dočasně přidělených zaměstnanců personální agentury zdaňoval jejich „uživatel", či zdali je může oprávněně zdaňovat personální agentura jako zaměstnavatel ve smyslu pracovněprávních předpisů. Příspěvek se přitom zabývá výhradně vztahy mezi tuzemskými uživateli a agenturami.

Publikováno: 05.10.2018
Autor: JUDr. Ing. Václav Pátek
Právní stav od : 24.11.2004

Cílem tohoto materiálu je přispět ke sjednocení výkladu v případě aplikace zákona o DPH při případě poskytování základního vzdělávání ve školách podle učebních osnov vedených podle systému výuky v jiném než českém jazyce.

Publikováno: 05.10.2018
Autor: Ministerstvo financí ČR
Právní stav od : 24.11.2004

Zákonodárce zde jednoznačně projevuje vůli zařadit obor doprava lyžařskými vleky do snížené sazby. Zároveň upřesnil definici pravidelné hromadné přepravy osob.

Publikováno: 05.10.2018
Autor: JUDr. Ing. Václav Pátek, Ing. Jan Rambousek, LL.M.
Právní stav od : 05.10.2018

Příloha: Stanovisko JUDr. Bárty, CSc. ze dne 3.3.2004 k otázce vymezení délky účetního období předcházejícího změně účetního období kalendářního roku na hospodářský rok v souvislosti s přechodem na režim oznamovací povinnosti podle novely zákona o účetnictví. 

Publikováno: 14.12.2004
Autor: Ing. Jiří Topinka
Právní stav od : 14.12.2004

V praxi nevýdělečných organizací je poměrně častým jevem přijímání darů. I v případech, kdy je dar dárcem poskytnut včetně sjednání přesných podmínek pro jeho využití, je však dárcova možnost omezit další nakládání s předmětem daru velmi omezená.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.