Celkem: 117 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Publikováno: 17.12.2007
Autor: Ing. Jiří Hanák, Ing. Radek Lančík, Ing. Jiří Nesrovnal, JUDr. David Staněk, PhD.
Právní stav od : 17.12.2007

Na základě zákona č. 261/2007 Sb. bude mít s účinností od 1.1.2008 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, i nová znění § 4 odst. 1 písmeno r) a písmeno w). Výše uvedená ustanovení ZDP zpřísní podmínky pro osvobození příjmů fyzických osob při prodeji cenných papírů. 

Publikováno: 17.12.2007
Autor: Ing. Jan Čapek, Bc. René Kulínský
Právní stav od : 17.12.2007

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na některé výkladové nejasnosti při aplikaci nových pravidel nízké kapitalizace od 1.1.2008, přispět k jejich objasnění a sjednocení možných výkladů.

Publikováno: 17.12.2007
Autor: Ing. Jiří Hanák, Ing. Jiří Nesrovnal, Ing. Radislav Tkáč
Právní stav od : 17.12.2007

Podstatou této úpravy je zvýšení základu daně z příjmů dlužníka o hodnotu neuhrazeného závazku, pokud nebyl za výše uvedených podmínek dosud uhrazen.

Publikováno: 17.12.2007
Autor: Ing. Miloš Chmel
Právní stav od : 17.12.2007

V případě dlužníka se sídlem v zahraničí, který je v konkurzním či vyrovnacím řízení není ze zákona o rezervách zřejmé, zda je možné postupovat podle ustanovení § 8 a tvořit opravné položky k pohledávkám, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Publikováno: 17.12.2007
Autor: Ing. Jiří Hanák, Ing. Pavel Vontor
Právní stav od : 17.12.2007

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů je v § 6 odstavec 9 písmeno e) ZDP zrušeno osvobození pojistného placeného zaměstnavatelem za zaměstnance, toto se naopak zahrnuje do základu daně dle § 6 odst. 13 ZDP.

Publikováno: 17.12.2007
Autor: Ing. Jiří Hanák, Ing. Pavel Vontor
Právní stav od : 17.12.2007

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů jsou z pohledu zaměstnance nově vydefinovány osvobozené příjmy z titulu penzijního připojištění a životního pojištění, a to konkrétně v ustanovení § 6 odstavec 9 písmene p) ZDP.

Publikováno: 17.12.2007
Autor: Ing. Petra Pospíšilová
Právní stav od : 17.12.2007

Předmětem příspěvku je posouzení skutečnosti, zda si může podílový fond zvolit hospodářský rok jako účetní období, tj. účetní období jiné, než jaké používá investiční společnost, která předmětný podílový fond spravuje.

Publikováno: 17.12.2007
Autor: Olga Holubová
Právní stav od : 17.12.2007

Ke dni 1.1.2008 nabývá účinnosti zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který novelizuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V § 81 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2.

Publikováno: 17.12.2007
Autor: JUDr. Ing. Radek Halíček, Ing. Petr Potomský
Právní stav od : 17.12.2007

Cílem tohoto příspěvku je sjednotit přístup k posuzování jednotlivých činností, které lze považovat za obhospodařování investičních nebo podílových fondů podle ustanovení § 54 odst. 1 písm. v) zákona o DPH.

Publikováno: 17.12.2007
Autor: Ing. Ivo Šulc
Právní stav od : 17.12.2007

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů je v části jedenácté, která novelizuje zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, doplněno hospodaření s odpadními oleji, u kterých dochází ke zvýšení sazby daně z nuly na 660 Kč / 1000 litrů.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.