Celkem: 27 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Publikováno: 01.12.2010
Autor: Ing. Jana Antošová, JUDr. Stanislav Machek
Právní stav od : 01.12.2010

Tento příspěvek se zabývá problematikou odbytného u pojistné smlouvy ve vztahu k osvobození pro účely daně z příjmu fyzických osob dle § 4 odst. 1 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Publikováno: 01.12.2010
Autor: Ing. Otakar Machala, QUD
Právní stav od : 01.12.2010

Problematika tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly představuje specifický prvek v rámci daně z příjmů. 

Publikováno: 01.12.2010
Autor: Ing. Marie Konečná, CSc., Ing. Petr Toman
Právní stav od : 01.12.2010

Tento příspěvek se zabývá otázkou splnění podmínky minimální doby trvání finančního pronájmu podle § 24 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, v případě finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku odepisovaného podle § 30 odst. 4 a odst. 5 ZDP.

Publikováno: 01.12.2010
Autor: Ing. Pěva Čouková, Ing. Jiří Hanák, Ing. Jiří Nesrovnal, Ing. Radislav Tkáč
Právní stav od : 01.12.2010

U vybraných účetních případů při účtování zásob mohou v praxi vznikat pochybnosti o jejich daňovém režimu z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Publikováno: 13.10.2010
Autor: Ing. Jiří Hanák, Ing. Pavel Vontor
Právní stav od : 13.10.2010

Od zdaňovacího období roku 2009 se podle ustanovení § 6 odst. 9 a 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na datum první registrace snižuje roční sazba daně u nákladních vozidel.

Publikováno: 13.10.2010
Autor: Mgr. Zenon Folwarczny, LL.M.
Právní stav od : 13.10.2010

Tento příspěvek si klade za cíl vyjasnit, jakým způsobem se stanoví základ daně daňového nerezidenta právnické osoby nebo fyzické osoby podnikatele v souvislosti s prodejem cenných papírů vydaných společností se sídlem v ČR.

Publikováno: 08.09.2010
Autor: Ing. Bc. Martin Durec
Právní stav od : 08.09.2010

V odborných kruzích se objevují otázky týkající se zdaňování nájemného hrazeného nájemci - členy bytových družstev pronajímatelům - bytovým družstvům, a dále otázky ohledně způsobu účetního zachycení tohoto nájemného v účetnictví bytového družstva.

Publikováno: 08.09.2010
Autor: Ing. Jiří Hanák, Ing. Pavel Vontor
Právní stav od : 08.09.2010

Podle ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční může poplatník daně, tj. zaměstnavatel, u osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla použít denní sazbu daně nebo roční sazbu daně.

Publikováno: 08.09.2010
Autor: Ing. Jiří Hanák, Ing. Pavel Vontor
Právní stav od : 08.09.2010

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 jsou vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, jejichž pohonná jednotka používá LPG nebo CNG, osvobozena od daně silniční.

Publikováno: 08.09.2010
Autor: Ing. Ondřej Janeček
Právní stav od : 08.09.2010

Cílem tohoto příspěvku je sjednocení výkladu uplatňování slevy na dani z titulu investičních pobídek v případě, kdy dojde k rozdělení odštěpením a zdaňovací období bude delší než 12 měsíců. 

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.