Celkem: 35 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 05.10.2018
Autor: Ing. Jan Čapek, Ing. Stanislav Kryl
Právní stav od : 26.01.2011

Cílem příspěvku je sjednotit názor na aplikaci ustanovení § 61 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., podle kterého lze od DPH osvobodit poskytování služeb vymezenými subjekty při splnění v zákoně stanovených podmínek. Navazujeme na uzavřený příspěvek č. 249/29.10.08, kde byla problematika již zčásti řešena.

Publikováno: 14.12.2011
Autor: JUDr. Ing. Martin Kopecký
Právní stav od : 14.12.2011

Cílem příspěvku je vyjasnit uplatnění DPH v případě nepeněžitých vkladů a dopady uplatnění DPH na účetnictví a daň z příjmů.

Publikováno: 14.12.2011
Autor: Ing. Pavel Černý
Právní stav od : 14.12.2011

Tento příspěvek je zpracován s cílem vyjasnit aspektyaplikace DPH u služeb spočívajících ve výplatě výher sázejícím poskytovaných smluvními obstaravateli provozovatelům  loterií a jiných podobných her.

Publikováno: 14.12.2011
Autor: Jiří Kutlák
Právní stav od : 14.12.2011

Abychom získali končenou částku S2 je nutné provést úpravu o meziroční odvětvové indexy cen.

Publikováno: 14.12.2011
Autor: Ing. Pavel Černý, Olga Holubová
Právní stav od : 14.12.2011

S ohledem na časté pochybnosti a odlišné názory při praktické aplikaci DPH u některých právních instrumentů předkládáme tento příspěvek k projednání Koordinačnímu výboru a navrhujeme shodné závěry vhodnou formou publikovat k využití daňovými subjekty i daňovou správou.

Publikováno: 14.12.2011
Autor: Ing. Ivo Šulc
Právní stav od : 14.12.2011

Cílem tohoto příspěvku je sjednotit výklad na aplikaci práv a povinností účastníků řízení o zajištění, resp. zajištěných vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.

Publikováno: 09.11.2011
Autor: Ing. Jiří Nesrovnal, Ing. Jana Tepperová
Právní stav od : 09.11.2011

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění dopadů prominutí stabilizační půjčky poskytnuté studentům.

Publikováno: 13.10.2011
Autor: Ing. Štěpán Osička, Ing. Tomáš Plešingr
Právní stav od : 13.10.2011

Tento příspěvek se zabývá daňovým režimem mandantem uhrazených nákladů mandatáři fyzické osobě, které mandatáři vznikají v souvislosti s poskytováním plnění, které je předmětem mandátní smlouvy.

Publikováno: 13.10.2011
Autor: Ing. Michal Faust
Právní stav od : 13.10.2011

Uvedené ustanovení řeší postup u poplatníka vedoucího daňovou evidenci (či dříve jednoduché účetnictví) v situacích ukončení podnikání, přerušení podnikání, při změně způsobu uplatňování výdajů, při zahájení účtování.

Publikováno: 13.10.2011
Autor: Ing. Petra Pospíšilová
Právní stav od : 13.10.2011

Některé daňové subjekty si pojišťují své pohledávky proti riziku jejich nezaplacení dlužníkem tak, aby si zajistily svůj cash-flow a hospodářský výsledek.  V okamžiku prodlení dlužníka (nezaplacení pohledávky) tak, jak je definováno v příslušné pojistné smlouvě ,vyplatí pojišťovna věřiteli pojistnou náhradu ve výši dané pojistnou smlouvou (obvykle nebývá kryto 100% hodnoty pohledávky, část rizika z nezaplacení nadále nese věřitel). V případě, kdy dlužník nakonec pohledávku nebo její část zaplatí, má věřitel povinnost vrátit pojišťovně vyplacenou pojistnou náhradu (nebo její část).  Podobná otázka byla již Koordinačním výborem diskutována v minulosti (příspěvek č. 715/17.12.03), jednalo se však pouze o dílčí řešení této problematiky. Domníváme se proto, že je vhodné projednat komplexní řešení této otázky.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.