Celkem: 24 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Publikováno: 18.12.2013
Autor: Ing. Stanislav Kryl, Mgr. Milan Tomíček
Právní stav od : 18.12.2013

Cílem tohoto příspěvku je sjednotit uplatnění DPH při obchodování s Futures kontrakty na komodity vlastním jménem a vlastní účet plátce.

Publikováno: 18.12.2013
Autor: Ing. Stanislav Kryl, Ing. Jan Rambousek, LL.M.
Právní stav od : 18.12.2013

V navržené novele zákona o DPH, s jejíž účinností se počítá od 1. ledna 2014 jsou obsaženy závažné změny týkající se nemovitostí.

Publikováno: 18.12.2013
Autor: Ing. Alena Švecová, Ing. Petr Toman
Právní stav od : 18.12.2013

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění definice služeb souvisejících s pojištěním nebo zajištěním poskytovaných osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění.

Publikováno: 18.12.2013
Autor: JUDr. Daniel Krempa
Právní stav od : 18.12.2013

Cílem příspěvku je objasnit aplikaci terminologických změn ve vztahu k určení dílčích základů daně podle § 7 ZDP a § 9 ZDP, případně i § 10 ZDP.

Publikováno: 13.11.2013
Autor: Ing. Jan Rambousek, LL.M.
Právní stav od : 13.11.2013

Novela zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinná od 1. ledna 2013 přinesla do zákona § 109 odst. 3, podle kterého příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň, pokud je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněna informace o tom, že poskytovatel je nespolehlivým plátcem.

Publikováno: 09.10.2013
Autor: Ing. Jan Čapek, Ing. Hana Janečková
Právní stav od : 09.10.2013

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit definici investičního zlata pro účely zákona o DPH.

Publikováno: 09.10.2013
Autor: Ing. Otakar Machala, QUD, Ing. Jiří Nesrovnal
Právní stav od : 09.10.2013

Cílem tohoto příspěvku je sjednocení názorů na účetní a daňový postup při realizaci rozhodnutí o prominutí úhrady daní z příjmů a příslušenství daní z příjmů z důvodu mimořádné události.

Publikováno: 11.09.2013
Autor: Ing. Tomáš Hajdušek, JUDr. Jaroslav Kobík, Ing. Vlastimil Sojka
Právní stav od : 11.09.2013

Daňový řád pojímá postup k odstranění pochybností jako jeden z tradičních postupů směřující ke správnému a úplnému zjištění a stanovení daňové povinnosti.

Publikováno: 11.09.2013
Autor: JUDr. Ing. Martin Kopecký
Právní stav od : 11.09.2013

Cílem příspěvku je vyjasnit uplatnění daňového odpočtu u darů poskytnutých ze společného jmění manželů v případě, kdy je darovací smlouva uzavřena pouze jedním z manželů v rámci obvyklé správy majetku.

Publikováno: 26.06.2013
Autor: Ing. Dagmar Sedláková, Ing. Bohumil Voženílek
Právní stav od : 26.06.2013

Tento příspěvek volně navazuje na dřívější příspěvky KOOV č. 340/14.09.11 Nepřímé bonusy a č. 350/14.12.11 Bonusy poskytované finálním zákazníkům, které se, podle našeho názoru, zabývaly opravou základu daně a opravou výše daně.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.