Celkem: 29 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 17.12.2014
Autor: Mgr. Milan Tomíček
Právní stav od : 17.12.2014

Cílem tohoto příspěvku je sjednotit uplatnění DPH při obchodování se swapy na komodity vlastním jménem a na vlastní účet plátce.

Publikováno: 17.12.2014
Autor: Ing. Tomáš Hajdušek
Právní stav od : 17.12.2014

Příspěvek reaguje na aktuální přístup správců daně a zabývá se přípustností stížnosti dle § 261 d.ř. proti výzvě, kterou je zahajován postup k odstranění pochybností dle § 89 d.ř.

Publikováno: 17.12.2014
Autor: Bc. René Kulínský, Ing. Vladimír Sopkuliak
Právní stav od : 17.12.2014

Předmětem tohoto příspěvku je výklad ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách.

Publikováno: 17.12.2014
Autor: Ing. Michaela Felcmanová, JUDr. Daniel Krempa, Ing. Lucie Rytířová, LL.M., Mgr. Magdaléna Vyškovská
Právní stav od : 17.12.2014

Účelem tohoto příspěvku je snaha o odstranění pochybností, které mohou vzniknout při aplikaci § 22 zákona č. 586/1992 Sb.

Publikováno: 17.12.2014
Autor: Bc. René Kulínský, Tereza Růžičková
Právní stav od : 17.12.2014

V souvislosti s přijetím zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. vznikly pochybnosti, zda došlo ke změně v ustanovení § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů a to v návaznosti na znění přechodného ustanovení zákonného opatření a pravidla pro odpis pohledávek podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona o daních z příjmů ve znění účinném k 31. prosinci 2003 (tj. před účinností zákona č. 438/2003 Sb.).

Publikováno: 18.11.2014
Autor: Ing. Ivo Šulc
Právní stav od : 18.11.2014

Pro prokázání zdanění skladovaných vybraných výrobků, dopravovaných vybraných výrobků a legálnosti realizované dopravy lze, kromě dokladů vystavených v listinné podobě, akceptovat i doklady vystavené elektronicky za předpokladu, že budou splněny podmínky.

Publikováno: 18.11.2014
Autor: JUDr. Ing. Dana Trezziová
Právní stav od : 18.11.2014

Odměna za práci versus jiná odměna (benefit).

Publikováno: 18.11.2014
Autor: Ing. Ditta Hlaváčková, Ing. Olga Těhlová
Právní stav od : 18.11.2014

Cílem tohoto příspěvku je sjednocení názorů na aplikaci osvobození bezúplatných příjmů veřejně prospěšného poplatníka.

Publikováno: 18.11.2014
Autor: Lenka Holoubková, Iva Kuncová
Právní stav od : 18.11.2014

V praxi daňové subjekty, které evidují aktivity v oblasti výzkumu a vývoje a uplatňují odčitatelnou položku na výzkum a vývoj.

Publikováno: 08.10.2014
Autor: Ing. Jiří Nesrovnal
Právní stav od : 08.10.2014

Tento přípěvek navazuje na příspěvek Ing. Jan Procházky 428/26.06.14 Stanovení vstupní ceny pro odpisování u majetku ve spoluvlastnictví při zvýšení podílu na tomto majetku.

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.