Celkem: 21 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.

Zobrazit filtrySkrýt filtry

Publikováno: 15.11.2017
Autor: Ing. Stanislav Kryl, Ing. Ivana Svobodová
Právní stav od : 15.11.2017

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění pravidel týkajících se podávání žádostí o vracení daně v tuzemsku osobami registrovanými v jiném členském státě v případech, kdy má tato osoba sídlo v jednom členském státě provozovnu umístěnou v dalším jiném členském státě nebo ve třetí zemi.

Publikováno: 15.11.2017
Autor: Mgr. Milan Tomíček
Právní stav od : 15.11.2017

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit a sjednotit přístup k DPH režimu u služeb spočívajících v zajištění školení různého charakteru. Zajištění školení nabízeného širokému okruhu zájemců představuje vzdělávací službu ve smyslu §10b zákona č. 235/2004 Sb. Nicméně v praxi se vyskytují mnohé případy, kdy není zcela jednoznačné, zda se jedná o zajištění vzdělávací služby nebo o službu, která podléhá základnímu pravidlu pro určení místa plnění.

Publikováno: 15.11.2017
Autor: Mgr. Ing. Magdaléna Králová
Právní stav od : 15.11.2017

Cílem tohoto příspěvku je potvrdit návaznost daňových právnástupnických veřejně prospěšných poplatníků po přeměně, tak jak ji umožnila nová civilní legislativa,tj. občanský zákoník v obecné úrovni, pro spolky, pro nadaci, s přiměřeným použitím pro nadační fond a ústav.

Publikováno: 15.11.2017
Autor: Ing. Lucie Kozáková, Ing. Michaela Szmaragowski
Právní stav od : 15.11.2017

Cílem příspěvku je vymezit okamžik, kdy vzniká poplatníkovi - fyzické osobě vedoucí daňovou evidenci, příjem z prodeje zboží či služby v rámci internetového obchodu, je-li úhrada provedena přes platební bránu instituce elektronických peněz.

Publikováno: 13.09.2017
Autor: Ing. Jiří Hlaváč, Ph.D., Ing. Jiří Nesrovnal, Ing. Zdeněk Urban
Právní stav od : 13.09.2017

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění správného postupu v případě přeměny právnické osoby, při níž dochází k převodu nemovitosti, případně movité věci, za situace, kdy rozhodný den přeměny předchází dni právních účinků, a věc i po rozhodném dni užívá původní vlastník.

Publikováno: 13.09.2017
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.
Právní stav od : 13.09.2017

Cílem příspěvku je potvrdit možnost zahrnout do odpočtu na výzkum a vývoj podle § 34a a násl. zákona o daních z příjmů i odměnu za práci zaměstnanců dočasně pronajatých od agentury práce . Pokud hovoříme o mzdových nákladech či odměně zaměstnance / pracovníka, předpokládáme, že se jedná se výhradně o mzdu/odměnu za výzkumnou práci.

Publikováno: 13.09.2017
Autor: Ing. Libor Frýzek, Ing. Jakub Sehnal
Právní stav od : 13.09.2017

V praxi nastává situace, že si společníci ve společenské smlouvě nebo rozhodnutím valné hromady, stanoví způsob určení podílu na zisku, který neodráží poměr účasti na základním kapitálu. Tento příspěvek má za cíl vyjasnit, že se pro takto vyplácený podíl na zisku aplikuje běžný daňový režim.

Publikováno: 13.09.2017
Autor: Ing. Ivo Šulc
Právní stav od : 13.09.2017

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit možnost přeprodeje lihu v látkách určených k aromatizaci potravin tak, aby nedošlo k porušení podmínky osvobození lihu od spotřební daně. Tento příspěvek se vztahuje výhradně na objem konečného výrobku, který je určen pouze pro konečného spotřebitele.

 

Publikováno: 28.06.2017
Autor: Mgr. Zenon Folwarczny, LL.M.
Právní stav od : 28.06.2017

Cílem příspěvku je:

  1. stanovit postup pro zachycení vzniklého právního nároku na výplatu podílu na zisku a s tím souvisejícího výnosu dosud nevzniklé společnosti („prenatální výnos z podílu na zisku") v účetních knihách tj. stanovit okamžik, k němuž má obchodní společnost zaúčtovat prenatální dividendový výnos, který společnost právně nabyla v období mezi svým založením a vznikem,
  2. potvrdit okamžik zdanění prenatálního výnosu z podílu na zisku,
  3. potvrdit, možnost aplikace osvobození dle § 19 odst. 1 písm. ze) bod 1. ZDP na prenatální výnos z podílu na zisku.
Publikováno: 28.06.2017
Autor: JUDr. Ing. Martin Kopecký
Právní stav od : 28.06.2017

Předmětem příspěvku je daňový režim použití vozidla zaměstnavatele pro soukromé účely zaměstnanců za situace, kdy použité vozidlo není přiděleno pro služební a soukromé účely jedné konkrétní osobě, ale k soukromému využití dochází odděleně, mimo pracovní dobu. Pro zaměstnavatele jsou náklady na provoz vozidla v rámci využití pro soukromé účely zanedbatelné (pohonné hmoty pro soukromé účely si hradí zaměstnanci sami).

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.