Celkem: 15 výsledků
Vyberte z následujících zdrojů pro upřesnění výsledku vyhledávání. Zobrazené texty můžete v pravém menu dále filtrovat pro rychlé nalezení hledané problematiky.
Publikováno: 06.11.2020
Autor: Ing. Zuzana Hrubá, Ing. Eva Čížková
Právní stav od : 06.11.2020

Cílem příspěvku je vyjasnit důsledky zajišťovacího převodu práva na běh lhůty pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí a z převodu podílu v případě, kdy je splněn zajištěný dluh a věc se vrací zpět do vlastnictví dlužníka.

Publikováno: 06.11.2020
Autor: Ing. Stanislav Kryl, Ing. Jakub Kašuba
Právní stav od : 06.11.2020

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění aplikace institutu opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky dle § 46 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, o dani z přidané hodnoty („ZDPH“), a to zejména s ohledem na vědomostní test u věřitele definovaný v § 46 odst. 3 písm. f) ZDPH.

Publikováno: 06.11.2020
Autor: Ing. Lukáš Eisenwort
Právní stav od : 06.11.2020

Cílem příspěvku je sjednotit přístup k možnosti uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu při poskytování pojištění ve vztahu k vývozu dle § 72, odst. 1, písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jako ZDPH).

Publikováno: 09.09.2020
Autor: RNDr. Petr Beránek
Právní stav od : 09.09.2020

Cílem příspěvku je zvýšit právní jistotu ohledně obchodního majetku u fyzických osob, které uplatňují výdaje v paušální výši a příjmů s ním souvisejících.

Publikováno: 09.09.2020
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS., Ing. Lenka Nováková, MBA
Právní stav od : 09.09.2020

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění oprávnění zaměstnavatele, který je dle § 38c zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění v postavení plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, pořizovat kopie veřejných listin a jiných dokumentů citlivých z hlediska ochrany osobních údajů za účelem prokázání nároku na uplatnění slevy na dani zaměstnanci v rámci měsíční mzdové evidence nebo v rámci ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění.

Publikováno: 09.09.2020
Autor: Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.
Právní stav od : 09.09.2020

Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění daňových aspektů tzv. uhlíkových kreditů.

Publikováno: 09.09.2020
Právní stav od : 09.09.2020

Cílem tohoto příspěvku je sjednotit interpretaci a definovat možnosti aplikace ust. § 13 odst. 9 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), u prodeje dlouhodobého hmotného majetku (dodání nemovité věci) společně s postoupením platných nájemních smluv vztahujících se k této nemovité věci. Předmětem tohoto příspěvku je posouzení problematiky pouze z hlediska DPH.

Publikováno: 24.06.2020
Autor: Jiří Nesrovnal, Ing. Lucie Wadurová, LL.M.
Právní stav od : 24.06.2020

Tento přípěvek se zabývá řešením některých daňových dopadů Brexitu z hlediska daně z příjmů. Nezabýváme se řešením specifické situace bývalých poslanců Evropského parlamentu a zaměstnanců EU. Chtěli bychom také zdůraznit, že nemůžeme vyloučit některé další možné daňové konsekvence vystoupení VB z EU, které nejsou rozebrány v tomto příspěvku.

Publikováno: 24.06.2020
Autor: Ing. Jan Procházka, Bc. Blanka Marková
Právní stav od : 24.06.2020

Příspěvek je zaměřen zejména na odepisovaný majetek používaný k příjmům z pronájmu (nemovitosti). Předkládá možné pohledy na pokračování postupů v odepisování při nabytí majetku v rámci a po pozůstalostním řízení.

Publikováno: 24.06.2020
Autor: RNDr. Petr Beránek
Právní stav od : 24.06.2020

Zákon 563/91 Sb. o účetnictví umožňuje některým typům neziskových organizací účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví. Mezi těmito účetními jednotkami se hojně vyskytují veřejně prospěšní poplatníci dle § 17a ZDP (VPPO) s tzv. „úzkým základem daně“, může se však jednat i o poplatníka se širokým základem daně (účelové církevní zařízení s oprávněním poskytovat zdravotní služby) nebo poplatníka, který není VPPO (honební společenstvo, které pouze pronajímá honitbu mysliveckému svazu, spolek, který nevykonává v rámci hlavní činnosti činnost nepodnikatelským způsobem).

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.