Všechny články z rubriky
123 výsledků

Kalkulačka a účet (text).jpg

Řada fyzických osob má kromě příjmů z hlavního zaměstnání ještě další příjmy ze zaměstnání u druhého zaměstnavatele, v převážné většině na základě uzavřené dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Oznámení příjmů plynoucích do zahraničí (text).jpg

V tomto článku se blíže podíváme, čeho se nové oznamovací povinnosti týkají, a srovnáme je s povinnostmi dle původního znění zákona o daních z příjmů (ZDP) platném do 31. 3. 2019.

Zdanění příjmů FO – daň. nerezidenta (text).jpg

Dne 27. 3. 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony.

Mimořádná pracovnělékařská prohlídka (text).jpg

Pod pojmem pracovnělékařských služeb rozumíme komplex preventivních pracovních lékařských prohlídek, prohlídek pracovišť, konzultací a poradenství zajišťovaných zdravotnickými pracovníky.

Živnostenská kontrola (text).jpg

Podnikatelům mohou být uloženy různými státními úřady za porušení svých povinností poměrně přísné sankce.

Nepotřebné zásoby (text).jpg

Nedílnou součástí oběžného majetku účetní jednotky jsou zásoby.

Dohoda o srážkách ze mzdy (text).jpg

Poměrně častým jevem jsou situace, kdy zaměstnavatel kromě odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanci sráží ještě další položky.

Převodní ceny z pohledu mezinárodního zdanění ... (text).jpg

Podstatou převodních cen je tzv. princip tržního odstupu, podle něhož mají být převodní ceny určeny.

Zálohy na daň z příjmů (text).jpg

Většina daňových přiznání k dani z příjmů je již podána a před poplatníky této daně nyní vyvstává otázka následných úhrad záloh.

Stravovací služby (text).jpg

Agentura práce, s. r. o., plátce DPH přiděluje zaměstnance do dvou firem. Jak bude agentura řešit DPH u stravenek?

Partneři