Všechny články z rubriky
202 výsledků

...
Roční zúčtování daně za rok 2019 (text).jpg

Roční zúčtování záloh je daňovým institutem pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání.

Aktuální problémy podnikatelů v oblasti DPH v r. 2020 (text).jpg

Nově chystané sazby DPH na pivo vyvolaly vlnu nejistoty u podnikatelů v oblasti stravovacích služeb. Od 1. 5. 2020 zavádí novela zákona o elektronických tržbách č. 256/2019 Sb. tzv. „zvláštní režim EET“.  Na základě novely zákona o DPH č. 80/2019 Sb. došlo od 1. 1. 2020 ke změně ustanovení, které upravuje sazbu daně u tepla a chladu.

Koncepční rámec IFRS II. (text).jpg

Dnes navážeme na předchozí článek věnovaný revidovanému znění Koncepčního rámce IFRS z roku 2018, které je pro společnosti používající IFRS účinné již pro roční účetní období začínající 1. 1. 2020.

Uplatnění DPH při poskytnutí zdravotní služby (text).jpg

Zdravotní služby jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně. Základní sazba daně se uplatní, pokud není poskytovaná služba osvobozena od daně podle § 58 zákona o DPH.

Rodinný závod vs. rodinný podnik (text).jpg

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. zavedl s účinností od 1. 1. 2014 dva nové pojmy –  obchodní závod a rodinný závod. 

Jak je to ve skutečnosti s DPH u piva (text).jpg

Na sítích se objevila tabulka, která má usvědčovat Ministerstvo financí z nepřehledného danění piva různými sazbami DPH.

Změny v daňovém balíku pro rok 2020 (text).jpg

První změna se týká prokázání splnění podmínek pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu.

Informace k daňovým dopadům vystoupení V. Británie z EU (text).jpg

O půlnoci ze dne 31. 1. na 1. 2. 2020 vystoupilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) z Evropské Unie.

Přijětí služby od neplátce z JČS - příklad (text).jpg

Slovenský podnikatel, neplátce DPH, vykonává stavební práce pro českého plátce DPH. Místo zdanitelného plnění je ČR. 

Koncepční rámec IFRS I. (text).png

Od 1. 1. 2020 jsou společnosti používající IFRS povinny postupovat podle revidovaného znění „Koncepčního rámce pro účetní výkaznictví“.

...