Všechny články z rubriky
139 výsledků

Účetní závěrka pro podnikatele (text).jpg

Na konci letošního roku a počátkem roku 2020 bude docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů, které byly generovány v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb. 

Ukončení podnikání (text).jpg

Problematika přeložení zaměstnance k výkonu práce v jiném místě je trochu komplikovaná a než si uvedeme vzor takovéto dohody, nejprve se na tuto problematiku podíváme trochu teoreticky.

Ostatní oznamovací povinnosti vůči správci daně (text).jpg

Kontrolní hlášení je specifické daňové tvrzení. Údaje, které je plátce povinen uvádět v kontrolním hlášení, vycházejí především z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, které je plátce povinen vést podle § 100 nebo § 100a zákona o DPH.

Vnitropodniková směrnice upravující oblast NM a HM (text).jpg

Tato vnitropodniková směrnice není předepsána. Dále se pojednávaná problematika týká především účetních jednotek účtujících v podvojném účetnictví, ale protože problematika dlouhodobého majetku a jeho technického zhodnocení se týká i těch, co účtují v jednoduchém účetnictví, mohou též následující text využít.

Zdanění bezúplatných příjmů (text).jpg

Tzv. „bezúplatné příjmy“ byly nově komplexně zahrnuty do předmětu daně z příjmů od 1. ledna 2014, a to v souvislosti se zrušením zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek ... (text).jpg

V našem dnešním článku se zaměříme na některé praktické problémy pracovní doby.

Skladové hospodářství (text).jpg

Zásoby představují významnou složku majetku jak obchodních, tak výrobních podniků. V zásobách je vázán kapitál, a tak zásoby ovlivňují výsledek hospodaření.

Dočasná PN, zrušení karenční doby a ... v roce 2019 (text).jpg

V našem článku se zaměříme na otázku dodržování stanoveného režimu práce neschopného zaměstnance a na možnost zaměstnavatele vyvozovat z porušení tohoto režimu právní důsledky.

Částečná nezaměstnanost (text).jpg

Částečná nezaměstnanost je pojem, se kterým se mohou potkávat hlavně výrobní firmy.

Máte problém podat DP v termínu (text).jpg

Blížící se 1. červenec 2019 je posledním dnem pro podání daňových přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2018. Do tohoto termínu podávají daňové přiznání k dani z příjmů poplatníci, kterým přiznání zpracovává daňový poradce, nebo mají prodlouženou lhůtu ze zákona.

Partneři