Všechny články z rubriky
160 výsledků

...
Upozornění k vrácení DPH za rok 2018 z jiných člen. států (text).jpg

Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2018 požádat o vrácení DPH z jiných členských států dle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro tato podání je 30. září 2019.

Změny DPH 2019 (text).jpg

Jedním ze základních principů zákona o DPH je právo plátce uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu.

Účtování podílu na zisku společníka (text).jpg

Podíly na zisku jsou vypláceny na základě rozhodnutí valné hromady.

Změny v DPH pro rok 2019 (text).jpg

Nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2019, sp.zn II. ÚS 819/18, ve věci stěžovatelky Kovové profily, spol. s.r.o.

Daně jednoduše a online nebo ... (text).jpg

Vláda schválila novelu daňového řádu z dílny Ministerstva financí, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní.

Změna zaměstnavatele a solidární zvýšení daně - příklad (text).jpg

V případě vyšších příjmů ze závislé činnosti a vyššího dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) musí poplatník uplatnit navýšení vypočtené daně o tzv. solidární zvýšení daně.

Solidární zvýšení daně 2019 (text).jpg

Sazba daně z příjmů fyzických osob činí 15 % ze základu daně sníženého o nezdanitelné části základu daně a o odčitatelné položky od základu daně.

Nepotřebné zásoby (text).jpg

Účetní jednotky pro svou činnost pořizují různé druhy zásob. Některé nejsou pořizovány pro přímou spotřebu, ale po určitou dobu se skladují a postupně se vyskladňují tak, jak je třeba.

Daňové zvýhodnění na dítě 2019 (text).jpg

Daňové zvýhodnění na dítě patří k jedné z početných slev na dani u poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Vlastní kapitál (text).jpg

Při bilancování majetku umožňuje účetní pohled strukturovat majetek podle jeho formy či druhů.

...