Všechny články z rubriky
573 výsledků

...
Sdílená pracovní místa v novele ZP – pomoc rodičům (text).jpg

Jednou z forem flexibilního zaměstnávání je sdílení pracovního místa (job-sharing). Ministerstvo práce a sociálních věcí se řešením právní úpravy tohoto zaměstnávání zabývalo již delší dobu. Výsledkem je právní řešení, které se objevuje v novele zákoníku práce (dále ZP). Nabývá účinnosti od 1. ledna 2021.

Kompenzační bonus - nejčastější otázky (aktualizováno 26.1.) (text).jpg

Ještě na podzim 2020 vláda schválila druhou vlnu kompenzačního bonusu, který má pomoct OSVČ a společníkům malých s.r.o, na které dopadli nařízení omezující jejich podnikání. Program je určen taktéž pro lidi pracující na DPČ a DPP, na které nedopadá program Antivirus.

Kompenzační bonus pro podnikatele (aktualizováno 26.1. 2021) (text).jpg

Přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi pracující na DPČ a DPP navazuje na úspěšný program z jarních měsíců.

Aktualizovaný tiskopis plné moci k převzetí důchodu v hotovosti (text).jpg

V souvislosti s prodloužením nouzového stavu (do 14. února) jsme aktualizovali také tiskopis plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti v době trvání nouzového stavu.

Dovolená po novele zákoníku práce (text).jpg

V následujícím článku jsme se zaměřili na novou úpravu dovolené, zejména pak na nová pravidla jejího výpočtu, kterými je nutné se řídit od 1. ledna 2021. Volně tak navazujeme na článek k novele zákoníku práce.

Informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti sezónního charakteru (text).jpg

Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy.

Sociální a zdravotní pojištění v roce 2020 a 2021 (text).jpg

Od 1. 1. 2021 dochází k řadě změn v oblasti sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců i OSVČ, a to v návaznosti na zvýšení průměrné a také minimální mzdy. Těmto novinkám a dalším významným skutečnostem, vč. opatření přijatých v důsledku koronavirové epidemie, se věnujeme v následujícím článku.

Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus (text).jpg

Za předpokladu splnění všech zákonných podmínek daných zákonem č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů, mohou nově o kompenzační bonus žádat také provozovatelé taxislužby.

Na 29. leden se prodlužuje termín podávání žádostí v COVID-Nájemné II (text).jpg

Podávat žádost ve 2. výzvě programu COVID - Nájemné bude možné do příštího pátku, tedy do 29. ledna 2021. Termín se tak víc než o týden prodlužuje. 

Kompenzační bonus - nejčastější otázky (aktualizováno 20.1.) (text).jpg

Ještě na podzim 2020 vláda schválila druhou vlnu kompenzačního bonusu, který má pomoct OSVČ a společníkům malých s.r.o, na které dopadli nařízení omezující jejich podnikání. Program je určen taktéž pro lidi pracující na DPČ a DPP, na které nedopadá program Antivirus.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.