Všechny články z rubriky
176 výsledků

...
Odpisování technického zhodnocení nájemcem... (text).jpg

Řešit nájemní vztah bývá z pohledu daní někdy opravdu velkým oříškem, a co teprve když se k tomu přidá podnájemní vztah.

Změny ve vymezení ...v rámci novely ZDPH 2020 (videoškolení) - text.jpg

Další z naší palety videoškolení je věnováno změnám v problematice dodání zboží ve světle novely Zákona o DPH 2020.

Novela EET, snižování sazeb DPH (text).jpg

V říjnu letošního roku byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Hlášení INTRASTAT a vazba na DPH (text).jpg

Daňové subjekty a zejména plátci DPH jsou stíháni jednou povinností za druhou, které musejí měsíčně vůči státu plnit a dávat na ně pozor, aby nebyli postihování pokutami za neplnění svých povinností.

Co je jiný majetek z hlediska ZDP (text).jpg

Zákon o daních z příjmů rozeznává i tzv. jiný majetek, který je zařazen pod hmotný majetek ve smyslu § 26 odst. 2 písm. f) ZDP.

Úroky, které musí správce daně vyplácet ... (text).jpg

V odborném tisku se často setkáváme se sankcemi, které musí daňový subjekt hradit státu v případě, že poruší některou ze svých povinností. Ale ani finanční úřad nemusí vždy postupovat správně a pak naopak musí za způsobenou újmu poskytnout finanční prostředky on. V našem příspěvku se budeme věnovat různým druhům úroků, které musí vyplácet správce daně.

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019 (text).jpg

Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně.

Informace k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí (text).jpg

Finanční správa upozorňuje potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, že k 1. 11. 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle § 7 zákonného opatření.

Daňové dopady osobní spotřeby (text).jpg

V textu se budeme zabývat problematikou výdajů, které souvisejí s osobní spotřebou podnikatelů (OSVČ), tedy nesouvisejí s podnikatelskou činností. Přiblížíme si řešení osobní spotřeby z pohledu daně z příjmů i daně z přidané hodnoty.

Sociální zabezpečení a zdanění zahranič. zaměstnanců v ČR (text).jpg

Český státní systém sociálního zabezpečení usiluje nejen o zvýšení životní úrovně a zlepšení podmínek svých občanů, pamatuje rovněž na zahraniční zaměstnance činné na jeho území.

...