Všechny články z rubriky
778 výsledků

...
Kdy budu mít nárok na důchod a jak vysoký bude... (text).jpg

Poprvé v historii mají šanci i mladší než předdůchodové ročníky získat online aktuální informaci o svých důchodech. Informativní důchodová aplikace (IDA) je nová online služba ePortálu České správy sociálního zabezpečení, která pojištěncům poskytne přehlednou a srozumitelnou informaci ohledně jejich dosud evidovaného počtu let důchodového pojištění.

Aktuální informace k zasílání tiskopisu Potvrzení o žití pro výplatu důchodu do zahraničí (text).jpg

Česká správa sociálního zabezpečení v důsledku stále přetrvávající pandemie nemoci COVID – 19 a z důvodu mimořádných opatření dosud uplatňovaných v mnoha státech v zahraničí i nadále umožňuje příjemcům českých důchodů zasílat tiskopis Potvrzení o žití poštou, a to i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce, anebo elektronicky (e-mailem) bez uznávaného elektronického podpisu.

Do OUTPLACEMENTU vstoupilo během prvního roku téměř 1 600 lidí (text).jpg

Už rok realizuje Úřad práce ČR projekt OUTPLACEMENT, jehož prostřednictvím pomáhá jak propouštěným zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům. Během uplynulých 12 měsíců dostalo šanci získat v co nejkratší době novou práci celkem 1 586 lidí, nejčastěji v administrativě, v technických a dělnických oborech.

ÚP ČR nabízí rychlou pomoc obyvatelům obcí postižených povodněmi (text).jpg

Úřad práce ČR nabízí pomocnou ruku lidem, které v uplynulých dnech zasáhly bleskové povodně. Jedná se zejména o obyvatele obcí v Ústeckém a Libereckém kraji. Poškození mohou požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci, a to až do výše 57 900 Kč.

Evropská komise schválila český národní plán obnovy (text).jpg

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen dostal český plán obnovy zelenou. Díky němu bude česká ekonomika ekologičtější a digitálnější.

Jste subjekt zasažený tornádem... (text).jpg

V souvislosti s rozhodnutím ministryně financí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události – tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku, které bylo vydáno dne 29. 6. 2021 ve Finančním zpravodaji 26/2021, dochází u dotčených daňových subjektů k prominutí vyjmenovaných sankcí souvisejících s plněním daňových povinností.

Interpretace účetních výkazů (text).jpg

V článku se zabýváme interpretací účetních výkazů, získáváním možných informací z jejich údajů, popisem předností a nedostatků rozvahy, výsledovky a výkazu o finančních tocích. Dále jsou zde rozepsány problémy s oceňováním majetku a zásob, popisujeme problematiku odpisů a jejich vliv na hodnocení firmy. Pro manažery a podnikatele je důležité umět číst v základních účetních výkazech a mít znalosti potřebné k odstranění největších nepřesností, které mohou způsobit v konečném důsledku špatnou interpretaci výsledků analýzy.

DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze třetích zemí od července 2021 (text).jpg

Od 1. 7. 2021 až do nabytí účinnosti novely ZDPH platí stále podle zákona o DPH - osvobození od daně u dovozu zboží, kdy úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. To platí pro všechny dovozy zboží do 22 EUR, které jsou propuštěny do volného oběhu v České republice, bez ohledu na druh přepravce – např. Česká pošta či expresní přepravce.

Reklama, reprezentace, sponzoring, ... (text).jpg

V první části si ukážeme, jak je z hlediska daňové uznatelnosti nutno rozlišovat mezi třemi druhy výdajů (nákladů), které mají zcela odlišný daňový režim dle ZDP. Jedná se o:

  • výdaje (náklady) na reklamu a propagaci, resp. sponzoring,
  • výdaje (náklady) na reprezentaci (pohoštění, občerstvení a dary),
  • výdaje (náklady) na reklamní a propagační prostředky.

V druhé části si zodpovíme na otázku související s daňovým řešením přijatých dotací z veřejných zdrojů a státní podpory v souvislosti s epidemií COVID-19 u jejich příjemce.

Krok za krokem - Žádost o kompenzace z programu Tornádo... (text).jpg

Ničivé tornádo, pustošící jih Moravy a větrná smršť, která se prohnala severem Čech, způsobily obrovské majetkové škody a také přímo či nepřímo zasáhly zaměstnavatele. Z tohoto důvodu přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí s cíleným programem Tornádo.

...

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.