Daňová pohotovost

Odborné poradenství v oblasti daní a účetnictví poskytujeme

JEN ZÁKAZNÍKŮM S PŘEDPLACENÝM PŘÍSTUPEM.

Online chat

Třikrát týdně odpovídají naši odborní poradci na Vaše otázky i prostřednictvím online chatu přímo na portálu. Po přihlášení se Vám chatovací okno zobrazí automaticky v pravém dolním rohu Vaší obrazovky.

Odborní poradci odpovídají na vaše otázky:

 Pondělí:  9,00 hod. - 13,00 hod.
 Středa:  9,00 hod. - 13,00 hod.
 Pátek:  9,00 hod. - 13,00 hod.

Online rozhovor

Poradenství prostřednictvím online rozhovoru poskytujeme na aktuálně dopředu ohlásené téma. Vyhlášené téma online rozhovorů najdete vždy v Aktualitách na portálu a zároveň Vás informujeme dopředu i emailem

Otázky zadávate prostřednictvím formuláře, který je v daném termínu přístupný přímo v článku, v kterém rozhovor probíhá. Odborný poradce odpovídá na Vaše otázky přímo v průběhu online rozhovoru a následně odpoví i dodatočně na všechny otázky, které byly v tomto čase přijaté prostřednictvím formuláře.

Poznámka: Všechny formy online poradenství (chat, online rozhovor) mohou využívat jen předplatitelé portálu www.daneprolidi.cz 

Archiv online rozhovorů

 

E-mailové poradenství

Informace v rámci poradenství jsou poskytované odborníky z ekonomické oblasti na základě informácí od užívatele, přičemž mají jen poradní charakter.

Odpověď zasíláme do 14 dní na Vaši e-mailovou adresu.

Poznámka: Každý uživatel může požadovat zodpovědět maximálně 12 otázek za kalendářní rok, z toho maximálně 2 otázky za měsíc. Uživatel je povinen formulovat otázky jednoznačně, přesně a srozumitelně a musí se jednat pouze o otázky z oblastí daní a účetnictví. V případě otázek, které svým charakterem nespadají do oblastí daní a účetnictví, si poskytovatel vyhrazuje právo otázku nezodpovědět. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo neodpovídat na otázky, které svojí náročností a nepřiměřeným rozsahem nespadají do obecného poradenství.

 

Vaše otázky můžete napsat na e-mail: listarna@daneprolidi.cz 

nebo

NAPIŠTE OTÁZKU PŘÍMO DO FORMULÁŘE:

Pouze pro předplatitele. Odpovídáme do 14 dní. Děkujeme

 

Funkcie

Partneři