E-shop literatura >> E-booky a časopisy

Účetnictví 02/2021

Nastavení správného účetního odpisového plánu každého dlouhodobého hmotného majetku přispívá k vyšší kvalitě vykazovaných informací v účetní závěrce. Jak by tedy účetní jednotky měly správně postupovat při volbě metody účetních odpisů? Přechodný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je titulem pro vznik odloženého daňového závazku nebo pohledávky. Jednotlivé účetní metody odpisování i výpočet odložené daně si ukážeme na konkrétních příkladech. Velká novela zákona o obchodních korporacích nabyla účinnosti 1. 1. 2021. Snažili jsme se pro Vás zmapovat vybrané důležité změny, které mají vazbu na účetnictví a audit. Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám řadu povinností, s jejich neplněním spojuje přestupkovou odpovědnost a ukládá poměrně vysoké pokuty. Nabízíme Vám jejich detailnější přehled.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 2. 2021

Účetnictví 01/2021

V rámci série článků věnovaných účtování akcií a dluhopisů se v tomto čísle Účetnictví věnujeme účtování a vykazování těchto cenných papírů, pokud jsou denominovány v cizí měně. Vysvětlíme si danou problematiku na konkrétních příkladech postupů účtování o realizovatelných akciích, akciích určených k obchodování, kuponovém dluhopisu s prémií či s diskontem. Národní účetní rada v červnu minulého roku schválila novou interpretaci I-41 Zákaznické věrnostní programy. Jedná se o přínosnou metodickou pomůcku, s jejímž obsahem a zaměřením Vás seznámíme. V závěru roku 2020 schválila vláda věcný záměr nového zákona o účetnictví, zpracování samotného návrhu zákona se očekává do června 2022. Připravovaná nová účetní legislativa přinese řadu změn. Jistě Vás zaujme rozhovor na toto téma s Mgr. Ing. Stanislavem Koubou, Ph.D., náměstkem ministryně financí pro daně a cla.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 1. 2021


 

Metodické aktuality 02/2021

Problematika daní vybíraných srážkou je velmi obsáhlá. S ohledem na blížící se termíny pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsme se v tomto čísle MA zaměřili právě na tyto dva tematické okruhy. Připomeneme si, jaké povinnosti v souvislosti se zálohovou či srážkovou daní plátcům daně vznikají – ať už se jedná o lhůty pro jejich sražení a odvedení, případnou oznamovací povinnost, anebo povinnost podat po skončení kalendářního roku příslušné vyúčtování. Detailněji si vysvětlíme, jaké typy a kódy vyúčtování existují a jak postupovat při vyplňování jednotlivých údajů. Upozorníme Vás na nejčastější chyby, ke kterým v praxi dochází.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 9. 2. 2021

Metodické aktuality 01/2021

Od 1. 1. 2021 dochází k řadě změn v oblasti sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců i OSVČ, a to v návaznosti na zvýšení průměrné a také minimální mzdy. Těmto novinkám a dalším významným skutečnostem, vč. opatření přijatých v důsledku koronavirové epidemie, se věnujeme v prvním odborném příspěvku tohoto čísla. V další části publikace jsme se zaměřili na novou úpravu dovolené, zejména pak na nová pravidla jejího výpočtu, kterými je nutné se řídit od 1. ledna tohoto roku. Připojili jsme i několik praktických dotazů z pracovněprávní oblasti.

Vydal Svaz účetních České republiky dne 12. 1. 2021


 


 

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2021

  Nemáte zakoupeno

  629 Kč s DPH (520 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

  Publikováno: 9.2.2021

  ISBN: 978-80-85437-42-3

Daňová kontrola

  Nemáte zakoupeno

  97 Kč s DPH (80 Kč bez DPH)

   JUDr. Michal Gembík

  Publikováno: 1.2.2021

  ISBN: 978-80-85437-41-6

Účetní souvztažnosti 2021

  Nemáte zakoupeno

  629 Kč s DPH (520 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

  Publikováno: 19.1.2021

  ISBN: 978-80-85437-40-9

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2020

  Nemáte zakoupeno

  145 Kč s DPH (120 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

  Publikováno: 4.11.2020

  ISBN: 978-80-85437-38-6

Účetní závěrka pro podnikatele 2020

  Nemáte zakoupeno

  157 Kč s DPH (130 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

  Publikováno: 28.10.2020

  ISBN: 978-80-85437-37-9

Společnost s ručením omezeným

  Nemáte zakoupeno

  180 Kč s DPH (148,76 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

  Publikováno: 5.10.2020

  ISBN: 978-80-85437-39-3

Účetní souvztažnosti pro příspěvkové organizace 2020

  Nemáte zakoupeno

  629 Kč s DPH (520 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

  Publikováno: 5.2.2020

  ISBN: 978-80-85437-36-2

Účetní souvztažnosti 2020

  Nemáte zakoupeno

  629 Kč s DPH (520 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

  Publikováno: 18.12.2019

  ISBN: 978-80-85437-34-8

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.