Eshop >> Ebook

Komentář k ZDP (e-book)

  Nemáte zakoupeno

  1028 Kč s DPH (850 Kč bez DPH)

   Ing. Ivan Macháček, Ing. Jiří Vychopeň

  Publikováno: 30.9.2019

  ISBN: 978-80-85437-31-7

Tato praktická odborná publikace zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů. Od 1. 1. 2019 platná novela č. 306/2018 Sb., řešila uplatnění superhrubé mzdy např. u námořníků zaměstnaných u nizozemských ...

Komentář k DPH (e-book)

  Nemáte zakoupeno

  1028 Kč s DPH (850 Kč bez DPH)

   Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Jana Ledvinková

  Publikováno: 24.7.2019

  ISBN: 978-80-85437-30-0

Publikace vám nabízí úplné znění zákona o DPH s navazujícím komentářem a odkazy na související ustanovení. Nejdůležitější novelou roku 2019 je novela č. 80/2019 Sb. Touto novelou se do zákona o DPH promítají nezbytné změny vyplývající ...

Účetní souvztažnosti 2019 (e-book)

  Nemáte zakoupeno

  605 Kč s DPH (500 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

  Publikováno: 25.4.2019

  ISBN: 978-80-270-5927-0

Publikace interpretuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2019 a zabývá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Je výbornou praktickou příručkou, která obsahuje vymezení a vysvětlení všech účtových tříd, skupin a ...

Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2018 (e-book)

  Nemáte zakoupeno

  145 Kč s DPH (120 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

  Publikováno: 4.1.2019

Vážení čtenáři...

Účetní závěrka pro podnikatele (e-book)

  Nemáte zakoupeno

  157 Kč s DPH (130 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

  Publikováno: 4.1.2019

Podstatou účetní závěrky jsou přehledně uspořádané vybrané účetní informace k rozvahovému dni o stavu majetku a závazků, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za účetní období. Snadno z ní zjistíte, zda společnost vykazuje zisk, jaká má aktiva...

Daňová kontrola (e-book)

  Nemáte zakoupeno

  97 Kč s DPH (80 Kč bez DPH)

   Ing. Zdeněk Burda

  Publikováno: 1.10.2018

Předmětem daňové kontroly jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. Daňová kontrola se provádí u daňového subjektu nebo na místě, kde ...

Společnost s ručením omezeným (e-book)

  Nemáte zakoupeno

  180 Kč s DPH (148,76 Kč bez DPH)

   Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

  Publikováno: 6.9.2018

Společnost s ručením omezeným je kapitálová obchodní společnost. To znamená, že společníci povinně vytvářejí svými základní kapitál. Konkrétní výše základního kapitálu závisí na rozhodnutí valné hromady, na jakou částku se vlastníci dohodnou ve ...