Cenový věstník

Cenový věstník vydává jako svůj publikační prostředek Ministerstvo financí ČR.

Datum publikace:31.05.2018

Cenový věstník obsahuje především:

  • rozhodnutí, kterým Ministerstvo financí zařazuje jednotlivé druhy zboží a služeb do "Seznamu zboží s regulovanými cenami" vydávaného podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách;
  • všechny změny doplnění "Seznamu zboží s regulovanými cenami", k nimž dochází v průběhu kalendářního roku;
  • všechna rozhodnutí o cenách, které Ministerstvo financí stanovilo v rámci „Seznamu zboží s regulovanými cenami„ nebo na jeho základě;
  • pokyny Ministerstva financí ke zpracování a předkládání návrhů úředně stanovených maximálních cen;
  • úplné znění cenových a oceňovacích předpisů včetně jejich komentářů;
  • pravidelné rubriky odpovědí k nejčastějším dotazům k cenovým a oceňovacím předpisům;
  • informace a rozhodnutí ostatních ústředních cenových orgánů;
  • přehledy cenových kontrolních orgánů o pravomocných rozhodnutích o uložených pokutách za porušení cenových předpisů;
  • obecně závazné vyhlášky obcí o vydání cenových map stavebních pozemků;
  • opatření Ministerstva financí vztahující se k cenové problematice zejména z oblasti účetnictví, přímých a nepřímých daní, majetkových daní, státního rozpočtu a kapitálového trhu.

Zařazování plných textů těchto předpisů trvá déle než v případě Sbírky zákonů, protože zdrojové PDF soubory jsou na webových stránkách Ministerstva financí zveřejňovány s měsíčním zpožděním.
Pokud jsou v Cenovém věstníku přetiskovány předpisy ze Sbírky zákonů, jsou tyto předpisy většinou přebírány z archivu Sbírky zákonů, a to včetně původní typografické úpravy.

Aktuální věstníky si můžete prolistovat : https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/cenovy-vestnik

 

Poznámky pod čarou:

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.