Klasifikace stavebních děl (CZ-CC)

Český statistický úřad vydává Klasifikaci stavebních děl CZ-CC vypracovanou na základě mezinárodního standardu Classification of Types of Constructions – CC, vydaného Eurostatem v říjnu 1997. Klasifikace CZ-CC je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a dále v případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis. Klasifikace CZ-CC je do čtvrtého místa plně kompatibilní s mezinárodním standardem CC. Další dvě místa byla vytvořena pro národní účely.

Datum publikace:31.05.2018

Klasifikace je sestavena tak, aby mohla být využita například i pro statistiku stavebních činností, sčítání domů a bytů, statistiku cen stavebních prací nebo pro národní účetnictví. Může být používána pro definici staveb, která je potřebná pro zabezpečení informací o specifických proměnných krátkodobých ukazatelích (např. stavební povolení, kolaudace, uvedení do provozu). Lze ji rovněž využívat v průběhu celé životnosti stavby pro evidenci změn užívání, pro obchodní jednání, opravy, rekonstrukci a modernizaci. Účelné může být rovněž její využití jako klasifikačního standardu pro vyhlašování tendrů nebo uzavírání kontraktů v rámci zadávání veřejných zakázek, využita může být pro potřeby daňové a rozpočtové. 

Klasifikace CZ-CC je pětistupňová. Pro jednotlivé stupně je stanoveno toto označení:

klasifikace CZ-CC

 

Více informací naleznete: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-_platna_od_1_10_2009

 

Poznámky pod čarou:

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.