Výplata důchodů za využití plné moci a provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle §116c

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou poštou, s.p. umožňuje, avšak pouze po dobu trvání nouzového stavu, výplatu důchodů za využití „Plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu“ ,která bude vyplněna zmocnitelem a zmocnitelem i zmocněncem podepsána.

Datum publikace:23.03.2020
Autor:Česká správa sociálního zabezpečení

Výplata důchodů a výplata dávek důchodového ...(text)

Dočasně bude možné vyzvedávat důchody na základě plné moci

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou poštou, s.p. umožňuje, avšak pouze po dobu trvání nouzového stavu, výplatu důchodů za využití „Plné moci k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu“ ,která bude vyplněna zmocnitelem a zmocnitelem i zmocněncem podepsána. Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné moci bude vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce.

Po předložení takovéto správně vyplněné plné moci a po provedení ztotožnění osoby zmocněnce bude pracovníkem České pošty důchod zmocnitele vyplacen zmocněnci. 

Česká pošta bude požádána o zajištění výplaty důchodů zmocnitelů na podkladě takovéto správně vyplněné plné moci od 23. 3. 2020.

Tiskopis: Plná moc k převzetí splátky důchodu v době trvání nouzového stavu

Informace pro zařízení sociálních služeb

Po dobu vládou vyhlášeného nouzového stavu v České republice budou Českou správou sociálního zabezpečení mimořádně akceptovány Žádosti o provádění výplaty dávek důchodového pojištění dle §116c (tj. žádost zařízení se souhlasem klienta o výplatu důchodu do zařízení sociálních služeb) zaslané prostřednictvím datové schránky zařízení.

Žádosti však musí být naskenovány včetně vlastnoručního podpisu klienta/opatrovníka a razítka příslušného zařízení sociálních služeb. Současně je v zařízeních nezbytné zajistit archivaci originálů žádostí a poskytnout je ČSSZ na její vyžádání, pokud to bude potřebné pro další řízení.

 

Poznámky pod čarou:

Související aktuality

Funkcie

Partneři

--%>