Vytlačí stravenkový paušál klasické stravenky?

Pár dní před koncem roku a já mám v peněžence ještě 18 stravenek. Tak rychle na vánoční nákup, ať nepropadnou. Nákup rozdělit na několikrát, protože mohu použít jen pět kusů na jeden nákup.

Datum publikace:25.09.2020
Autor:Ing. Bc. et Bc. Eva Blechová

Vytlačí stravenkový paušál klasické stravenky (text)

Pár dní před koncem roku a já mám v peněžence ještě 18 stravenek. Tak rychle na vánoční nákup, ať nepropadnou. Nákup rozdělit na několikrát, protože mohu použít jen pět kusů na jeden nákup. Pokladní je už trochu nevrlá. Je tu od rána. Takových jako jsem já měla dnes už deset. Dělám frontu a lidé za mnou jsou taky trochu nervózní. Ach jo. Nemám je napočítané přesně. Trvá to jen pár vteřin, ale cítím, že je to dlouho – nebo alespoň mi připadá, že všichni na mě tak dlouho civí. To všechno se může začátkem roku změnit. Stravenky jsou sice jedním z oblíbených benefitů zaměstnavatelů. Ne pro všechny je však výhodný a vhodný. Některé firmy mají například vlastní závodní jídelnu, ve které svým zaměstnancům zvýhodňují ceny obědů. Některým se to kvůli vysokým administrativním nákladům zkrátka nevyplatí. Od nového roku k těmto dvěma položkám přibude i další možnost, a to tzv. stravenkový paušál, tedy peněžní příspěvek na stravování. To by mělo přinést snížení administrativní zátěže a také umožnit tento benefit i těm, kteří nemají možnost závodního stravování, ani jim jejich zaměstnavatel z různých důvodů neposkytuje stravenky. Se stravenkovým paušálem by to mohlo být jednodušší jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance.

Daňové zvýhodnění stravování

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve svém § 6 odst. 9 písm. b) uvádí, že od daně je osvobozena také „hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů“.

Zaměstnavatel má doposud pouze dvě možnosti jak daňově zvýhodnit stravování, a to poskytnutím stravenek, nebo zajištěním závodního stravování.

Podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona o daních z příjmů se považují za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů také „výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení, kromě hodnoty potravin, nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu“.

Ministerstvo financí však uvádí, že příspěvek na stravování bude rovněž osvobozen od daní i pojistných, stejně jako tyto dvě předchozí možnosti.

Příklad: Jak to vypadá v praxi?

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravenku ve výši 100 Kč. Tato hodnota se dělí na dvě části:

  1. 55 % – tedy 55 Kč, které zaměstnavatel uhradí stravenkou firmě a pak si může tuto částku uplatnit jako daňově uznatelný náklad,
  2. 45 % – tedy 45 Kč, které hradí zaměstnanec ze své čisté mzdy.

Zavedením stravenkového paušálu toto daňové zvýhodnění zůstane, ale uvedených 55 korun nebude hradit stravenkové firmě, ale svému zaměstnanci – bez zdanění a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. To, co by hradil zaměstnanec ze své mzdy, zůstane ve výplatě.

Stravenkový paušál

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Vytlačí stravenkový paušál klasické stravenky?

Poznámky pod čarou:

Související aktuality

Funkcie

Partneři

Nastavení souborů cookies

Tato webová stránka používé různé cookies pro poskytování online služeb, za účelem přihlášení, poskytování obsahu prostředníctvím třetích stran, analýzy návštevnosti a jiné. V souladu s platnou legislativou prosíme o potvrzení souhlasu případně nastavení vašich preferencí. Děkujeme.

Více informací.