3. Sestavení účetních výkazů a přílohy

Účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloh. Přesný obsah pro určitou kategorii účetní jednotky (mikro, malá, střední a velká) stanoví zákon o účetnictví a vyhláška č. 500/2002 Sb.

Obsah

Datum publikace:04.11.2019
Autor:Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od:01.01.2019

Jak bylo uvedeno v části 1.2 tohoto odborného příspěvku, účetní závěrku tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu a příloh. Přesný obsah pro určitou kategorii účetní jednotky (mikro, malá, střední a velká) stanoví zákon o účetnictví a vyhláška č. 500/2002 Sb. 3.1. Rozvaha Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky stanoví § 3 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Rozsah rozvahy je dán Přílohou č. 1 vyhlášky. Od 1. ledna 2018 mají účetní jednotky danou variantně možnost, kam zařadit časové rozlišení, zda do části pohledávek (závazků), anebo jako samostatný oddíl aktiv (pasiv). 3.1.1. Účtový rozvrh Účetní výkazy se sestavují z konečných zůstatků syntetických, případně ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Doc. Hana Březinová, CSc.

Přílohy

  • Rozvaha 2019.docx / 69 kB
  • Výkaz zisku a stráty2019.docx / 42 kB

Související interní směrnice

Funkcie

Partneři

--%>