4. Audit účetní závěrky

Povinnost mít řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem stanoví zákon o účetnictví. 

Obsah

Datum publikace:04.11.2019
Autor:Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
Právní stav od:01.01.2019

Povinnost mít řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku ověřenou auditorem stanoví zejména § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Činnost auditorů upravuje zákon č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech. Povinným auditem se rozumí ověření účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, zda podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví v souladu s právními předpisy a příslušným rámcem účetního výkaznictví, na jehož základě je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka sestavena. Ze zprávy auditora tedy musí být jednoznačně zřejmé, zda účetní jednotka sestavila účetní závěrku podle českého zákona o účetnictví, prováděcích vyhlášek a českých účetních standardů, anebo podle mezinárodních účetních standardů. Pokud má účetní jednotka povinnost ověření účetní ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Doc. Hana Březinová, CSc.

Funkcie

Partneři

--%>