Daňová evidence a cizí měna

Pokud mají poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, příjmy a výdaje v cizí měně, postupují při jejich přepočtu na českou měnu podle § 38 odst. 1 ZDP.

Obsah

Datum publikace:01.02.2018
Autor:Ing. Milena Grygarová
Právní stav od:01.01.2017

 Daňová evidence a cizí měna Pokud mají poplatníci, kteří vedou daňovou evidenci, příjmy a výdaje v cizí měně, postupují při jejich přepočtu na českou měnu podle § 38 odst. 1 ZDP: varianta – v průběhu zdaňovacího období povedou evidenci příjmů a výdajů pouze v cizí měně a po skončení roku tyto příjmy a výdaje přepočtou jednotným kurzem, tj. průměrem směnného kurzu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce příslušného zdaňovacího období. Jednotný kurz stanoví každoročně Ministerstvo financí svým pokynem, a to vždy zpětně za uplynulý kalendářní rok. varianta – již v průběhu zdaňovacího období mohou poplatníci přepočítávat hodnotu příjmů a ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Milena Grygarová

Funkcie

Partneři

--%>