Daňová evidence dle ustanovení § 7b zákona o daních z příjmů

Poplatník, který nemá daň stanovenou paušální částkou, neuplatňuje výdaje procentem z příjmů a současně není účetní jednotkou vede daňovou evidenci.

Obsah

Datum publikace:01.02.2018
Autor:Ing. Milena Grygarová
Právní stav od:01.01.2017

Poplatník, který nemá daň stanovenou paušální částkou dle § 7a zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“), neuplatňuje výdaje procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP a současně není účetní jednotkou dle § 1 odst. 2 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění (dále jen „zákon o účetnictví“), vede daňovou evidenci. Pokud fyzické osobě vznikne povinnost být účetní jednotkou, nebo se fyzická osoba dobrovolně rozhodne k vedení účetnictví, může ukončit vedení účetnictví nejdříve po uplynutí 5 po sobě jdoucích účetních období, ve kterých vedla účetnictví. Tato ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

--%>