Evidence majetku a dluhů

Z ustanovení § 4 odst. 4 ZDP vyplývá, že obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, která je nebo byla uvedena v daňové evidenci. V případě, že poplatník chce prokázat, že příslušný majetek je součástí obchodního majetku (např. proto, aby jej mohl opravovat, či odepisovat a částky uplatnit do daňových výdajů), zanese jej do evidence majetku.

Obsah

Datum publikace:01.02.2018
Autor:Ing. Milena Grygarová
Právní stav od:01.01.2017

 Evidence majetku a dluhů Z ustanovení § 4 odst. 4 ZDP vyplývá, že obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, která je nebo byla uvedena v daňové evidenci. V případě, že poplatník chce prokázat, že příslušný majetek je součástí obchodního majetku (např. proto, aby jej mohl opravovat, či odepisovat a částky uplatnit do daňových výdajů), zanese jej do evidence majetku. Pro obsahové vymezení jednotlivých složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy, pokud ZDP nestanoví jinak. ZDP stanoví způsob ocenění majetku a dluhů následovně: hmotný majetek se oceňuje ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Milena Grygarová

Funkcie

--%>