Evidence příjmů dle ustanovení § 7b zákona o daních z příjmů

Náplň evidence příjmů lze dovodit z předmětu daně z příjmů dle § 3 odst. 2 ZDP. Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní, kromě příjmů, které nejsou předmětem daně, příjmů osvobozených a příjmů, které se nezahrnují do základu daně. Příjmy peněžní se do daňové evidence zahrnou na základě dokladu o přijetí hotovosti. Daňová evidence nestanoví časové hledisko pro evidenci příjmů.

Obsah

Datum publikace:01.02.2018
Autor:Ing. Milena Grygarová
Právní stav od:01.01.2017

Evidence příjmů Náplň evidence příjmů lze dovodit z předmětu daně z příjmů dle § 3 odst. 2 ZDP. Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní, kromě příjmů, které nejsou předmětem daně, příjmů osvobozených a příjmů, které se nezahrnují do základu daně. Příjmy peněžní se do daňové evidence zahrnou na základě dokladu o přijetí hotovosti. Daňová evidence nestanoví časové hledisko pro evidenci příjmů. Příklad č. 2: Poplatník, který poskytuje masérské a fyzioterapeutické služby, vede daňovou evidenci. Platbu v hotovosti od zákazníka přijímá na základě příjmového pokladního dokladu – originál předává zákazníkovi, kopii si ponechává sám. V případě, že zákazník provádí platbu kartou, ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

--%>