Evidence výdajů v daňové evidenci dle ustanovení § 7b zákona o daních z příjmů

Při evidování výdajů pro daňové účely se poplatník řídí zejména ustanovením § 24 odst. 1 a 2 ZDP. Konkrétní údaje v evidenci výdajů musí být dostačující nejen pro zjištění základu daně z příjmů, ale také k prokázání oprávněnosti zahrnutí jednotlivých částek do základu daně.

Obsah

Datum publikace:01.02.2018
Autor:Ing. Milena Grygarová
Právní stav od:01.01.2017

 Evidence výdajů Do daňové evidence se zahrnují výdaje, které slouží poplatníkovi k dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to v prokázané výši na základě příslušného dokladu. Při evidování výdajů pro daňové účely se poplatník řídí zejména ustanovením § 24 odst. 1 a 2 ZDP. Konkrétní údaje v evidenci výdajů musí být dostačující nejen pro zjištění základu daně z příjmů, ale také k prokázání oprávněnosti zahrnutí jednotlivých částek do základu daně. V případě peněžních výdajů se musí jednat o částky zaplacené v hotovosti nebo prostřednictvím peněžního ústavu v době od 1. 1. do 31. 12. kalendářního roku. Příklad č. 7: Poplatník vedoucí ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Milena Grygarová

Funkcie

Partneři

--%>