Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti

Četnost výskytu překážek v práci a projevy ochranné funkce pracovního práva vždy vedly k tomu, že nemožnost plnění byla upravena specificky, a to změnou či dočasnou suspenzí pracovního závazku.Problematice dočasné suspenze pracovního závazku je věnována část osmá zákoníku práce.

Datum publikace:20.02.2020
Autor:JUDr. Eva Dandová
Právní stav od:01.01.2020

Úvodem 2. Přehled překážek v práci 3. Náhrada mzdy/platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) podle ZP 4. Obecné podmínky nároku na náhradu mzdy (platu) či odměny při dočasné pracovní neschopnosti 5. Karenční doba 6. Počítání času při běhu pracovní neschopnosti 7. Redukční hranice 8. Kontrola nad dodržováním léčebného režimu 9. Krácení náhrady mzdy (platu, odměny z dohody o pracovní činnosti) Četnost výskytu překážek v práci a (zejména) projevy ochranné funkce pracovního práva vždy vedly k tomu, že nemožnost plnění nebyla v rámci pracovního práva primárně řešena zánikem závazku, ale byla upravena specificky, a to změnou či dočasnou suspenzí ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem k produktu Práce a mzdy.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup k produktu Práce a mzdy si můžete objednat zde:

Kompletní přehled obsahu produktů, služeb a funkcí najdete v části O PORTÁLU.

Poznámky pod čarou:

Autor: JUDr. Eva Dandová

Funkcie

Partneři

--%>