Úmrtí podnikatele a zaměstnance z daňového hlediska

Život člověka není nekonečný a z různých důvodů končí smrtí. I v takových bolestných okamžicích pro nejbližší je bohužel nutno myslet na daňové povinnosti vztahující se k zemřelému. V tomto článku si ukážeme, jak je nutno z hlediska daně příjmů postupovat, pokud zemře podnikatel, a pokud zemře zaměstnanec.

Datum publikace:15.02.2018
Autor:Ing. Ivan Macháček
Právní stav od:01.01.2017

Úmrtí fyzické osoby z hlediska daňového řádu Z § 239a daňového řádu (DŘ) vyplývá, že pro účely správy daní se na právní skutečnosti hledí tak, jako by zůstavitel žil do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Daňovou povinností zůstavitele se pro účely správy daní rozumí daňová povinnost vzniklá zůstaviteli do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti. Zemřelý člověk (podnikatel, pronajímatel, zaměstnanec) se pro daňové účely považuje i po úmrtí nadále za „živého“, a to až do skončení dědického řízení a vyřízení pozůstalosti. Z hlediska daňového se okamžik přechodu daňové povinnosti zůstavitele na dědice posouvá až do doby, kdy je znám oprávněný dědic ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Ivan Macháček

Funkcie

Partneři

--%>