Penzijní a životní pojištění s příspěvky zaměstnavatele v roce 2020

U zaměstnance se může na penzijním pojištění a na soukromém životním pojištění podílet buď pouze zaměstnanec vlastními příspěvky, anebo může přispívat na tato pojištění i zaměstnavatel.

Datum publikace:23.06.2020
Autor:Ing. Ivan Macháček

Penzijní a životní pojištění s příspěvky zaměstnavatele v roce 2020 (text)

U zaměstnance se může na penzijním připojištění se státním příspěvkem, na penzijním pojištění, na doplňkovém penzijním spoření a dále na soukromém životním pojištění podílet buď pouze zaměstnanec jako fyzická osoba vlastními příspěvky, anebo může přispívat na tato pojištění jako velmi častý zaměstnanecký benefit i zaměstnavatel. Může jít pouze o příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci anebo může jít současně o příspěvky zaměstnavatele a příspěvky na pojištění zaměstnancem. Jaké jsou podmínky pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, na penzijní pojištění, na doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění od daně z příjmů u zaměstnance? Může si tyto příspěvky uplatnit zaměstnavatel do svých daňových výdajů? A jaké je daňové řešení při porušení těchto podmínek u příspěvků na soukromé životní pojištění? Na to vše si odpovíme v následujícím textu.

Na následujícím modelovém příkladu si ukážeme, jak poskytnutí příspěvku na doplňkové penzijní spoření zaměstnavatelem přináší nejen úsporu daně z příjmů a úsporu výše pojistného u zaměstnance, ale i snížení celkových osobních nákladů zaměstnavatele, ve srovnání se zvýšením mzdy zaměstnanci o stejnou částku.

Příklad č. 1:

Zaměstnanec pobírá v roce 2020 měsíční mzdu ve výši 30 000 Kč. U zaměstnavatele má učiněné prohlášení k dani a uplatňuje základní slevu na dani na poplatníka. Porovnáme si dvě varianty:

  • varianta A – zvýšení mzdy o 3 000 Kč na 33 000 Kč,
  • varianta B – ponechání hrubé mzdy v původní výši a poskytnutí příspěvku na doplňkové penzijní spoření ve výši 3 000 Kč měsíčně na základě vnitřního předpisu zaměstnavatele.

Varianta A – zvýšení mzdy o 3 000 Kč

Daňové řešení u zaměstnance v Kč

Náklady u zaměstnavatele v Kč

 Hrubá mzda                                      33 000

 Pojistné hrazené

zaměstnavatelem (33,80%)               11 154

 Základ daně                                      44 154

 Měsíční záloha na daň z příjmů       6 630

 Sleva na dani na poplatníka              -2 070

 Záloha na daň po slevě                     4 560

 Pojistné hrazené

 zaměstnancem (11%)                       3 630

Hrubá mzda                            33 000

 

 Náklady na pojistné               11 154

 

 Čistá mzda                                       24 810

 Osobní náklady celkem     44 154

Varianta B – poskytnutí příspěvku 3 000 Kč na doplňkové penzijní spoření

Daňové řešení u zaměstnance v Kč

Náklady u zaměstnavatele v Kč

 Hrubá mzda                                      30 000

 Pojistné hrazené

 zaměstnavatelem (33,80%)              10 140

 Základ daně                                      40 140

 Měsíční záloha na daň z příjmů      6 030

 Sleva na dani na poplatníka              -2 070

Záloha na daň po slevě                      3 960

 Pojistné hrazené

 zaměstnancem (11%)                       3 300

 Hrubá mzda                           30 000

 Příspěvek na doplňkové penzijní

 spoření                                3 000

 Náklady na pojistné            10 140

 

 Čistá mzda                                        22 740

 Příspěvek na penzijní spoření        3 000

 Celkem                                             25 740       

 Osobní náklady celkem           43 140

U zaměstnance je příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření osvobozen od daně z příjmů ze závislé činnosti, protože nepřevýší za rok částku 50 000 Kč a rovněž příspěvek nevchází do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. U zaměstnavatele je poskytnutý příspěvek daňovým nákladem, protože je splněna podmínka podle § 24 odst. 2 písm. j) bod 5 ZDP.

Z příkladu je zřejmé, že bude-li zaměstnanci na místo zvýšení měsíční mzdy o 3 000 Kč poskytnut příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření ve stejné výši, zvýší se čistá měsíční mzda zaměstnance vč. příspěvku na doplňkové penzijní spoření o 930 Kč oproti prostému zvýšení hrubého měsíčního příjmu o 3 000 Kč, tedy o částku 11 160 Kč za rok.

Zaměstnavatel ušetří na osobních nákladech při této variantě měsíčně 1 014 Kč. Vlastní úsporu osobních nákladů zaměstnavatele musíme snížit o daň z příjmů, protože nižšími náklady se zvýší zisk a tím i základ daně z příjmů. Pokud půjde o zaměstnavatele – právnickou osobu, bude po odpočtu daně z příjmů ve výši 19 % činit čistá úspora varianty B 821 Kč/měsíc na 1 zaměstnance, tedy 9 852 Kč za rok.

Podmínky pro osvobození příspěvku u zaměstnance od daně z příjmů

Podmínkami pro osvobození poskytnutého příspěvku na penzijní a životní pojištění zaměstnavatelem zaměstnanci se zabývá ustanovení § 6 odst. 9 písm. p) ZDP. Z tohoto ustanovení vyplývá, že u zaměstnance je od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena platba zaměstnavatele v celkovém úhrnu nejvýše 50 000 Kč ročně jako:

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Penzijní a životní pojištění s příspěvky zaměstnavatele v roce 2020

 

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Funkcie

Partneři

--%>