5 věcí, na které nesmí plátce DPH začátkem roku zapomenout

Začátek nového kalendářního roku klade na poplatníky a plátce daní vždy zvýšené nároky, a proto je vhodné v tomto období věnovat svým daňovým povinnostem zvýšenou pozornost.

Datum publikace:06.03.2019
Autor:Bc. Tomáš Krůl
Právní stav od:01.01.2019

Začátek nového kalendářního roku klade na poplatníky a plátce daní vždy zvýšené nároky, a proto je vhodné v tomto období věnovat svým daňovým povinnostem zvýšenou pozornost. V dnešním článku se zaměříme na 5 věcí, které je vhodné na přelomu roku prověřit z pohledu DPH. 1. Výpočet vypořádacího koeficientu Plátce, který uskutečňuje jak plnění zdanitelná, tak i osvobozená bez nároku na odpočet, musí zákonitě krátit své vstupy a nároky na odpočet. Výpočtem a vypořádáním DPH na vstupu se zabývá § 76 a následující zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“). Vypořádání DPH a výpočet vypořádacího koeficientu se provede vždy v daňovém přiznání za prosinec příslušného ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

Tento článek si můžete přečíst také v 7denním testování:

Registrace

Poznámky pod čarou:

Autor: Bc. Tomáš Krůl

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie