OSVČ a obchodní majetek v daňové evidenci

Zákon o daních z příjmů definuje v § 4 odst. 4 obchodní majetek podnikatele, který je fyzickou osobou, jako souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (dále jen „daňová evidence“).

Datum publikace:01.10.2018
Autor:Ing. Jiří Nigrin
Právní stav od:01.01.2018

Úvod Zákon o daních z příjmů definuje v § 4 odst. 4 obchodní majetek podnikatele, který je fyzickou osobou, jako souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno anebo jsou nebo byly uvedeny v evidenci majetku závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (dále jen „daňová evidence“). Dnem vyřazení majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci. Obchodní majetek tedy tvoří hmotný majetek, nehmotný majetek, zásoby, pohledávky a finanční majetek. Význam vložení majetku poplatníka do ...

 

Přístup do této části mají jen registrovaní uživatelé 
s předplaceným přístupem.

Přihlásit

 

 

 

Nemáte přihlašovací údaje?

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Jiří Nigrin

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie

--%>