Účtování podílu na zisku společníka

Podíly na zisku jsou vypláceny na základě rozhodnutí valné hromady.

Datum publikace:10.09.2019
Autor:Kateřina Porubanová

Účtování podílu na zisku společníka (text)

Podíly na zisku jsou vypláceny na základě rozhodnutí valné hromady. Valná hromada má povinnost rozhodnout o rozdělení zisku do 6 měsíců od skončení kalendářního roku (pokud účetní jednotka používá jako účetní období kalendářní rok). Podle judikatury z roku 2019 lze rozhodnout o rozdělení zisku nejpozději do konce následujícího účetního období.

Zápis z valné hromady nemusí být ověřen notářským zápisem, a to ani v případě, že je společnost tvořena jediným vlastníkem.

Rozdělit lze maximálně:

  • hospodářský výsledek za poslední uzavřené období,
  • nevyplacený zisk z předchozích období snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých období.

Splatnost podílu na zisku jsou 3 měsíce od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Podíl na zisku nelze vyplácet, pokud by si tím účetní jednotka přivodila úpadek. Při výplatě podílu na zisku je nutné provést test vlastního kapitálu dle § 350 odstavce 1 zákona o obchodních korporacích. Zde se zjišťuje, zda je vlastní kapitál vyšší než základní kapitál.

Podíl na zisku se zdaňuje srážkovou daní ve výši 15 %. Srážková daň se sráží v okamžiku výplaty podílu a odvádí do konce následujícího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikla povinnost srazit daň. Nejpozdější termín pro sražení daně je do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém valná hromada rozhodla o rozdělení zisku. Podíl na zisku společníka nepodléhá odvodům zdravotního a sociálního pojištění.

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Účtování podílu na zisku společníka

Poznámky pod čarou:

Související videa

Související články

Související příklady z praxe

Funkcie

--%>