Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

Přechod na vedení účetnictví se dotýká podnikajících fyzických osob, které přecházejí na vedení účetnictví buď dobrovolně, nebo z důvodů daných zákonem. V souvislosti s přechodem na vedení účetnictví je třeba rozlišovat dva časové okamžiky.

Datum publikace:8.11.2018

Přechod z daňové evidence na účetnictví (text)

Ne sice častým, ale také ne zcela neobvyklým případem, který může v podnikání fyzických osob nastat, je řešení problematiky přechodu z vedení daňové evidence na vedení účetnictví. A právě základními otázkami tohoto přechodu se budeme zabývat v následujícím příspěvku.

Kdy má fyzická osoba povinnost vést účetnictví?

Přechod na vedení účetnictví se dotýká, jak bylo uvedeno, výhradně podnikajících fyzických osob, které přecházejí na vedení účetnictví buď dobrovolně, tedy na základě vlastního rozhodnutí, nebo z důvodů daných zákonem.

V souvislosti s přechodem na vedení účetnictví je třeba rozlišovat dva časové okamžiky:

  1. Kdy se fyzická osoba stane účetní jednotkou.
  2. Od kdy vzniká povinnost vést účetnictví.

Fyzická osoba se stává účetní jednotkou v následujících případech:

  • podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku, přitom není rozhodující, zda k zápisu došlo ze zákona či dobrovolně; v tomto případě je třeba vést účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku, tedy třeba i v průběhu roku;
  • podnikatelé, jejichž obrat podle ZDPH přesáhl za předcházející kalendářní rok 25 mil. Kč, povinnost vést účetnictví pak nastává až od 1. 1. následujícího roku po překročení limitního obratu;
  • podnikatelé, kteří jsou společníky sdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden z nich je účetní jednotkou, povinnost vést účetnictví nastává od prvního dne účetního období následujícího po období, ve kterém se podnikatel stal účastníkem sdružení anebo někdo z účastníků začal vést účetnictví;
  • pokud fyzické osobě ukládá povinnost vést účetnictví zvláštní předpis, v tomto případě je nutno vést účetnictví ode dne zahájení činnosti;

ostatní fyzické osoby na základě svého rozhodnutí tedy dobrovolně, povinnost vést účetnictví nastává od 1. 1. následujícího roku nebo od zahájení činnosti.

V této souvislosti je třeba poznamenat, že z výše uvedených účetních jednotek mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu ty, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo ty, o nichž to stanoví zvláštní zákon.

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete na : Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví

 

 

 

Pokračování článku je součástí předplaceného přístupu.

Roční přístup si můžete objednat zde:

Výhody předplaceného přístupu naleznete v části O PORTÁLU

 

 

Poznámky pod čarou:

Autor: Ing. Jiří Nigrin

Související příklady z praxe

Související články

Funkcie

Partneři