Daňové posouzení reparačních úroků dle daňového řádu

Pojem reparace je obecně používán jako náhrada vzniklé újmy či náprava způsobené škody.

Datum publikace:18.11.2019
Autor:Ing. Eva Nejmanová

Daňové posouzení reparačních úroků dle daňového řádu (text)

Pojem reparace je obecně používán jako náhrada vzniklé újmy či náprava způsobené škody. V případě úroků dle daňového řádu je smyslem reparace finanční odškodnění mezi daňovým subjektem a správcem daně, přičemž obě strany tohoto vztahu se mohou ocitnout v pozici poškozeného. Dnešním příspěvkem navážeme na předchozí článek a budeme se věnovat daňovému posouzení tzv. reparačních úroků u podnikajících účetních jednotek.

Reparační úroky hrazené daňovým subjektem

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (), obsahuje několik ustanovení věnovaných různým typům reparačních úroků. Ze strany daňového subjektu jsou ve prospěch správce daně hrazeny úroky z opožděné úhrady daní (tj. úroky z prodlení) a úroky z posečkání s úhradou daně. Následující tabulka uvádí odkazy na příslušná ustanovení daňového řádu, podle kterého jsou tyto reparační úroky vyměřovány, a to včetně roční sazby úroků:

Typ reparačního úroku

Ustanovení

Roční sazba úroku

Aktuální roční sazba

Úrok z prodlení

§ 252 odst. 2 a 4

repo sazba ČNB + 14 %

16 %

Úrok z posečkání s úhradou daně

§ 157 odst. 2

repo sazba ČNB + 7 %

9 %

 

Článek je uveden ve zkráceném znění. Celý článek naleznete : Daňové posouzení reparačních úroků

Poznámky pod čarou:

Související články

Funkcie

Partneři

--%>